Dziennik testów 241-L02: Testy uzupełniające SCP-241
ocena: +1+x

Podobnie jak w testach wstępnych, wszystkie testy na SCP-241 zostały przeprowadzone w kuchniach badawczych Ośrodku 19, z wykorzystaniem personelu klasy D jako uczestników testów, chyba że wskazano inaczej.


Test 241-21, ██/██/20██

Podmiot: Podmiot 241-J został wybrany z populacji ogólnej. Badania przesiewowe wykazały, że podmiot jest uczulony na orzeszki ziemne. Nasilenie alergii podmiotu określono za pomocą testu [USUNIĘTO].

Procedura: Podmiot został poinstruowany, aby zamknąć i otworzyć SCP-241 kilka razy w określonych odstępach czasu. Za każdym razem, gdy SCP-241 był otwierany, rejestrowano i zapisywano całkowitą zawartość SCP-241, a podmiot był poddawany badaniu [USUNIĘTO].

Wyniki: [USUNIĘTO] Wyniki testów wykazały, że alergia na orzeszki ziemne pogarszała się za każdym razem, gdy podmiot otwierał SCP-241. Alergia na orzeszki ziemne była najbardziej odczuwalna przy pierwszym otwarciu SCP-241, a następnie otwarcie SCP-241 wydaje się mieć działanie malejące. W skali [USUNIĘTO] alergia podmiotu uległa jednak pogorszeniu z "łagodnej" do "ciężkiej".

Większość przepisów w SCP-241 pojawiła się ponownie po zamknięciu obiektu i ponownym jego otwarciu. Od 11 do 17 (włącznie) nowych receptur pojawiało się za każdym razem, gdy SCP-241 był ponownie otwierany. Przepisy, które zostały zastąpione, nie pojawiły się ponownie. Tylko jeden przepis "egzotyczny" został zastąpiony po czwartym otwarciu SCP-241 przez podmiot. Kompletny zapis zawartości SCP-241 podczas tego testu można znaleźć w [USUNIĘTO].

Analiza: Efekty działania SCP-241 wydają się być zgodne z Prawem Zmniejszania Zwrotów. SCP-241 wydaje się również dostosowywać swój wybór przepisów do specyficznego stanu celu, choć aby udowodnić tę teorię, konieczne byłoby przeprowadzenie znacznie większej ilości testów. Sugerowana analiza przepisów oferowanych podczas normalnych testów SCP-241.


Test 241-22, ██/██/20██

Podmiot: Podmiot 241-K to makak rezusowy. Badania lekarskie nie wykazały żadnych widocznych alergii pokarmowych, ani innych problemów zdrowotnych.

Procedura: Podmiot został wprowadzony do SCP-241 i zachęcony do otwarcia go przez treserów. Treserzy zostali poinstruowani, aby nie zamykać ponownie SCP-241.

Wyniki: Podmiot w ostateczności otworzył SCP-241 i treserzy pozostawili obiekt otwarty do analizy. Zawartość SCP-241 była zgodna z wcześniejszymi wynikami dla celów z alergią na skorupiaki, choć ponownie była unikalna dla celu. Testy potwierdziły, że u podmiotu wystąpiła alergia na skorupiaki. Z SCP-241 została przygotowana potrawa przez Podmiot 241-F i poddana Podmiotowi 241-K. Podmiot 241-K zjadł posiłek bez wahania, a dziewięć minut później zmarł w wyniku wstrząsu anafilaktycznego, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami.

Analiza: SCP-241 jest tak samo skuteczny na (niektórych) zwierzętach, jak i na ludziach. Obecnie teoria jest taka, że SCP-241 działa na wszystko, co jest potencjalnie podatne na alergie pokarmowe i może otworzyć SCP-241.


Test 241-23, ██/██/20██

Podmiot: Podmiot 241-L to robot przeznaczony do zdalnej pracy z materiałami niebezpiecznymi.

Procedura: Podmiot był zdalnie sterowany przez [USUNIĘTO], który został poinstruowany, aby podmiot otworzył SCP-241.

Wyniki: Podmiot odtworzył SCP-241 za pomocą pilota zdalnego sterowania. Zawartość SCP-241 była identyczna jak przed jego wcześniejszym zamknięciem

Analiza: SCP-241 najwyraźniej nie odpowiada na nieorganiczne cele.


Test 241-24, ██/██/20██

Podmiot: Podmiot 241-M/859-E został wybrany z populacji ogólnej. Badania lekarskie nie wykazały żadnych alergii.

Procedura: Podmiot został wystawiony na działanie SCP-859 poprzez dotyk. Podmiot został następnie umieszczony w kombinezonie ochronnym MOPP-4. Następnie podmiot otrzymał SCP-241 i został poinstruowany, aby go otworzyć i utrzymać w stanie otwartym.

Wyniki: Testy na próbce skóry pobranej od podmiotu potwierdzają rozwój silnej alergii na jad pająka, jak zwykle przy kontakcie z SCP-859. [USUNIĘTO] powodujące lekkie oparzenia. SCP-241 zachował swój dotychczasowy zestaw przepisów.

Analiza: SCP-241 najwyraźniej wymaga fizycznego kontaktu z podmiotem.


Test 241-25, ██/██/20██

Podmiot: Podmiot 241-M/859-E

Procedura: Podmiot został wybrany z populacji ogólnej. Podmiot otrzymał SCP-241 i został poinstruowany, aby go otworzyć.

Wyniki: Podmiot zrzucił SCP-241 na podłogę i zaczął krzyczeć. SCP-241 upadł na przeciwko [USUNIĘTO]. Podmiot otrzymał łagodną dawkę środka uspokajającego. SCP-241 zawierał zestaw przepisów na bazie pajęczaków oraz przepisów połączonych z nimi tematycznie. Posiłek "Pana Szkieleta Halloweenowy Pajęczy Przysmak" został wybrany i przygotowany z SCP-241 przez podmiot 241-F. Z uwagi na silną arachnofobie podmiotu 241-M/859-E [USUNIĘTO]. W ciągu dwóch minut podmiot miał trudności z oddychaniem i posiadał częściowy paraliż. Ściśle związane z tym były typowe objawy anafilaksji. Natychmiastowe podanie epinefryny nie zapobiegło wyleczeniu jej objawów.

Analiza: Chociaż obrazy znalezione w SCP-241 są zwykle uważane za przyjemne lub apetyczne, nie wydaje się, aby miały jakiś szczególny charakter. Autopsja potwierdziła obecność jadu i neurotoksyn produkowanych przez Brazylijskiego Pająka Wędrownego. Po zbadaniu skrzynki z bananami, która została użyta do wybranej potrawy [USUNIĘTO]. Helikoptery ███████ ██████. Lokalni rolnicy byli [USUNIĘTO].


Powrót do SCP-241

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported