Piąta darowizna Globalnej Koalicji Okultystycznej

ocena: +3+x

Punkty Zainteresowania: mechaniczne, pojazd, wojskowe (dawniej), elektryczne, transport, konstrukcja, nieanomalne?, POTENCJALNE OBAWY BEZPIECZEŃSTWA, w użyciu.

Dokumentacja Zasobu: Poniżej zamieszczono list z Biura Podsekretarz Generalnej D.C. al Fine, podpisany przez Asystenta Dyrektora ds. Operacji Terenowych (Dywizja Środkowo Afrykańska) "Pericles":

Do Zarządu Misji Fundacji Charytatywnej Manna.

W imieniu Globalnej Koalicji Okultystycznej oraz twórców P-UHEC Mk I, Dywizji PTOLEMY jak i Sług Krzemowych Norn, przekazujemy tę darowiznę jako pełen nadziei dowód tego, co ludzkość jest w stanie osiągnąć, gdy działa razem.

Choć Prototypowy Model Ultra Ciężkiej Obudowy Bojowej (P-UHEC) Mk I powstał jedynie w celach teoretycznego sprawdzenia takiego rozwiązania i ma nie wiele wspólnego z jego nowszym, znacznie cięższym i bardziej zaawansowanym bratem UHEC Mk III "Pomarańczowy Kombinezon", nadal jest w pełni funkcjonalny i może być wykorzystywany do misji pokojowych i humanitarnych na całym świecie. Jest to wielkogabarytowy, robotyczny pojazd zdolny do poruszania się po praktycznie każdym terenie i wykonywania różnych działań dzięki swoim manipulatorom.

Został on oczywiście pozbawiony całej technologii Tangential, zastąpionej zaawansowanym oporządzeniem Gen+0. Zostało to pierwotnie wykonane jako część programu testowego, mającego na celu rozwinięcie obecnych zastosowań robotyki przez naszych nieokultystycznych partnerów. Jednakże doszliśmy do punktu, w którym, z wyjątkiem zaawansowanych siłowników, pojazd był zupełnie przestarzały do zastosowania bojowego. Dlatego uznaliśmy, że może być on znacznie bardziej przydatny dla waszej organizacji niż dla Koalicji.

Przekonacie się o tym, że UHEC jest bardzo praktyczną, choć wymagającą dużej opieki i konserwacji, wielofunkcyjną platformą. Jednakże, przyjmując tę łaskawą darowiznę, Koalicja wymaga od MCF bezwzględnego przestrzegania następujących warunków:
1. P-UHEC Mk I nie może być wykorzystywany w żadnych celach bojowych, bez względu na okoliczności;
2. Zgodnie z wymogami Drugiej Misji (Ukrycie), P-UHEC Mk I nie może być używany w pobliżu ludności cywilnej ani jego możliwości nie mogą być ujawniane żadnym stronom zewnętrznym w jakikolwiek sposób;
3. Nie mogą być podejmowane żadne próby inżynierii wstecznej technologii Gen+0 znajdującej się w P-UHEC Mk I (zobacz załączoną dokumentację). Dotyczy to również wszelkich prób skopiowania urządzenia przy użyciu anomalnych środków;
4. P-UHEC Mk I może być używany wyłącznie przez aktywnych lub byłych członków Globalnej Koalicji Okultystycznej, którzy zostali zarejestrowani na liście działaczy humanitarnych lub personel akademicki znajdujący się na urlopie naukowym, działający w ramach operacji MCF. Osobom tym zabrania się szkolenia innych osób w zakresie używania P-UHEC Mk I.

Jakiekolwiek pogwałcenia tych warunków spowodują przymusową konfiskatę i demontaż urządzenia przez Koalicję.

Przekazujemy wam tę darowiznę w dobrej wierze, zgodnie z prośbą byłych członków Koalicji, obecnie działających w waszej organizacji, mając nadzieję, że zostanie ona wykorzystana dla dobra ludzkości.

Z poważaniem,
Asyst. Dyrektora ds. Operacji Terenowych, Dywizja Środkowo Afrykańska, "Pericles".

Globalna Koalicja Okultystyczna jest ponadnarodowym organem, któremu podlega Światowa Organizacja Parazdrowia, organizacja będąca jednym z trzech stałych członków Międzynarodowego Zarządu MCF. Jest ona częścią ONZ i dąży do trwałej ochrony populacji ludzkiej przed paranormalnymi zagrożeniami, zwykle przy użyciu środków siłowych.

Poniżej zamieszczono dwa fragmenty z opinii na temat piątej darowizny Globalnej Koalicji Okultystycznej, napisanej przez członka Administracji ds. Bezpieczeństwa, Françoisa Olympe:

(…)

  • Siłowniki są niezwykle opływowe, precyzyjne, wytrzymałe oraz małe. To jedyne elementy techniczne, których zamienników nie możemy nigdzie obecnie znaleźć, więc nie będziemy mieli jak ich wymienić. Z tego co wiem, mogą być potencjalnie anomalne.
  • Większość materiałów obudowy jest standardowa i choć droga oraz relatywnie trudna do zdobycia, można ich zamienniki łatwo dostać w większości fabryk ze sprzętem wojskowym.
  • Zewnętrzna obudowa na UHMWPE1 została zdemontowana celem zmiany funkcji urządzenia, zarazem zmniejszając jego wagę.
  • System sterowania i kabina pilota to ewidentna podmianka zrobiona na ostatnią chwilę, co będzie utrudniać prowadzenie pojazdu.
  • Silnik zamieniony na baterie VanOx, pozwalające jedynie na krótki czas działania. Spodziewaliśmy, że coś takiego może się zdarzyć. Większość tych systemów została zaimplementowana przez Sługi i miała klasyfikację Gen+2 lub wyższą. Oznacza to, że próbują zrobić sobie dobry PR, dając nam swój prototypowy sprzęt, wyposażony w złom. Problemem będą też długie czasy ładowania.
  • Nadal wbudowany w strukturę pojazdu system spadochronowy przystosowany na duże wysokości. Uwaga: Nie jestem pewien, czy uda mi się go usunąć, nie powodując poważnych uszkodzeń w konstrukcji. Nie jest bardzo ciężki i nie utrudnia ruchu, więc polecam go jak na razie zostawić. — F. Olympe

(…)

(…) A więc podsumowując: dali nam przestarzały złom, zakazali nam korzystania z niego do wielu istotnych zadań, zabronili używania go przy cywilach i nie pozwolili szkolić nowych osób do jego pilotowania ani kopiowania. Z osobistego doświadczenia wiem, że to, co robią tutaj urzędnicy Koalicji, jest celową strategią, żeby jak najbardziej utrudnić komuś życie bez mówienia tego wprost: wymyślić jak najwięcej bzdurnych zasad jak to tylko możliwe. Faktem jest jednak to, że musimy ukrywać to urządzenie przed cywilami, bo inaczej ludzie będą się zastanawiać, skąd biedna organizacja pozarządowa non-profit wzięła najwyższej klasy sprzęt robotyczny za dziewięćdziesiąt cztery miliony euro. Ani my, ani GOC nie potrzebujemy dodatkowej atencji ze strony normalnego społeczeństwa czy innych stron trzecich.

Szczerze mówiąc, Koalicja nie wydaję się chcieć nam tak naprawdę pomóc. Wygląda to bardziej jak próba polepszenia wizerunku Strasznej Damy. Co jest pewnie jedyną rzeczą, którą chcą na tym ugrać. Jednakże pomimo tego postaramy się wykrzesać z tego, co możemy.

ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASOBU

Po pierwsze, potrzebujemy byłego Specjalisty GOC zdolnego do prowadzenia go; zgłaszam, że jestem dostępny i będę w stanie nim pokierować. Po drugie, aby w pełni wykorzystać jego uniwersalne możliwości terenowe, powinniśmy użyć go w miejscach, do których normalne środki logistyczne i transportowe, takie jak ciężarówki czy przyczepy, nie mogą dotrzeć lub mają trudności z nawigacją w nich. Po trzecie, aby w pełni wykorzystać jego możliwości załadunkowe, Grupa Operacyjna, do której zostanie przydzielony, powinna używać umiarkowanie dużych kontenerowych pojemników; słyszałem, że MSU2 wydawane przez ONZ byłyby do tego idealne.

Po spełnieniu tych trzech warunków mogę obiecać, że zrobimy dobry użytek z tego gigantycznego robota. Oczywiście nie oznacza to, że jest to wszystko, co może on zrobić (jest to w końcu uniwersalna, wielozadaniowa platforma), ale myślę przede wszystkim o rzeczach, do których wyłącznie on się będzie nadawał. Możliwości są, potencjalnie, nieograniczone. Pomoc przy budowach w odległych rejonach, przewożenie prefabrykowanych budynków do odosobnionych osad, operacje inżynierii środowiska (…)3

François Olympe jest trzydziestopięcioletnim członkiem Administracji ds. Bezpieczeństwa i specjalistą, od trzech lat współpracującym z Grupą Operacyjną Opal-1. Wcześniej pracował dla Dywizji PHYSICS Globalnej Koalicji Okultystycznej w ramach operacji bojowych w trzech misjach, podczas których zdobył znaczną wiedzę na temat animalnie ulepszonych maszyn i technologii.

Użytkowanie i Konserwacja: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEZ SPECJALISTĘ FRANÇOISA OLYMPE (z możliwością rozszerzenia na innych wyszkolonych ochotników, gdy zniesione zostaną obecne Obawy Bezpieczeństwa). Zalecane użycie: szybki transport dużych przedmiotów na średnich odległościach.

Środki Ostrożności: Użytkowanie i Konserwacja jest ograniczona do członka Administracji ds. Bezpieczeństwa Françoisa Olympe i wyznaczonych przez niego osób. Poza tym bezpieczne do ogólnego użytku.

Obawy Bezpieczeństwa: W ramach narzuconych przez Koalicję ograniczeń Drugiej Misji: a) możliwe jest użytkowanie tylko w nocy i jak najdalej od cywili jak to możliwe; b) nie wolno szkolić nowych pilotów platformy; c) nie wolno próbować opracowywać nowych wersji platformy ani jej części; d) nie wykorzystywać jej w celach agresywnych ani odpowiadać na nie przy użyciu platformy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported