Krótkie Objaśnienie o Demonice
ocena: +3+x

Czym jest Demon?

Demon to świadomy (a w niektórych przypadkach rozumny) byt zdolny do oddziaływania na naturalny świat poprzez manipulacje elektrostatycznymi i elektromagnetycznymi siłami. Podczas gdy współczesna popkultura przedstawia demony jako czerwone, rogate i umięśnione potwory, w rzeczywistości zazwyczaj nie posiadają one żadnego wyglądu zewnętrznego.

Demon może zostać stworzony poprzez stworzenie odpowiednich wzorców czasoprzestrzennych. Po jego stworzeniu, może on zostać zmuszony do wykonywania określonego zadania w zamian za określoną zapłatę, przy czym całkowita suma zmian entropii pomiędzy zadaniem, a zapłatą musi być zgodna z prawami termodynamiki.

Dawniej ludzie w przeróżnych cywilizacjach i erach wykorzystywali demony do wielu rzeczy, poczynając od pracy fizycznej, aż po wykorzystanie militarne. W większości przypadków typową metodą wykorzystaną do stworzenia wzorca czasoprzestrzennego było narysowanie kredą symboli na powierzchni i przeprowadzenie różnych zaklęć i gestów ręką. Zapłata za zadania składana była w postaci ofiary z krwi, często ze zwierzęcej, ale także i ludzkiej. Metody te były dość ryzykowne, gdyż niewielkie niedokładności we wzorcach przywoławczych lub rytuałach mogły skutkować tym, że demon nagle zostanie wyrzucony na obszarze, na którym został przywołany, niż stabilnie dokona manifestacji.

Jednakże, pod koniec XIX wieku, ostatnie postępy w badaniach demonologii zaczęły odkrywać nowe możliwe zastosowania dla demonów, jako część nowoczesnych urządzeń technologicznych z bardzo szerokim zakresem potencjalnych zastosowań.

Historia Demoniki

Pierwsze Kroki

Pierwsze przesłanki wskazujące na to, że demony mogą mieć zastosowanie w technologii, zostały odnotowane przez Nikole Teslę w 1879 roku, kiedy wynalazł mechaniczne urządzenie zdolne do naśladowania rytuałów historycznie użytych do przyzwania demonów. Dalsze prace rozwinęły prymitywną metodę dla urządzenia, aby wyszczególnić zadanie demona i oferować zapłatę w postaci rozproszenia ciepła w oporniku. Udało mu się jeszcze bardziej udoskonalić urządzenie, jednak końcowo porzucił te badania na rzecz studiowania efektów elektromagnetycznych.

Miniaturyzacja

Uważa się, że nabycie tej technologii przez Laboratoria Prometeusza w 1904 roku było główną siłą napędową dla jej dalszych badań i rozwoju.

W 1927 roku, Laboratoria Prometeusza odkryły sposób na stworzenie urządzenia do stałego przywoływania demonów, wykorzystując prąd do tworzenia potrzebnego wzorca czasoprzestrzennego. Dalsze badania doprowadziły do jego miniaturyzacji, pozwalając zbudować przywoływacz demona jako część zintegrowanego obwodu. Do lat 50. XX wieku, demonika stała w pełni opracowaną technologią, a w 1953 roku Laboratoria Prometeusza wypuściły 6900 serii zintegrowanych obwodów wykorzystujących ją.

Złoty Wiek Demoniki

Lata 60. i 70. XX wieku są czasami określane "złotym wiekiem demoniki" przez znaczącą dostępność owej technologii w tym okresie. Większość dużych firm tej epoki produkujących półprzewodniki inwestowała w pewnym stopniu w demonikę. Wydziały zajmujące się tym były często były żartobliwie nazywane, jak na przykład "Laboratoria Piekła" czy "Krajowy Demiprzewodnik".

W czasie tych dwóch dekad, wyprodukowano setki różnych produktów konsumenckich, poczynając ode mnie, aż po lodówki, wyposażenia audio, mainframe superkomputerów, wliczając w to Exidy Sorcerer, IBN 5100, a także linię produktów Triumph Adler.

dmqr1Z6.jpg

Przykładowy regulator czasowy 666.

Prawdopodobnie najbardziej znanym ze zintegrowanych obwodów tego okresu był regulator czasowy 666, który stał się niezwykle powszechnym komponentem elektronicznym używanym w setkach urządzeń. Demonika pozwoliła także opracować wiele urządzeń, które poprzednio były uważane za niemożliwe, wliczając w to idealny wzmacniacz operacyjny DM741. Opracowano również wiele mikroprocesorów, z których najbardziej rozpoznawalnych był 80313 "Demons Inside" od Intela. Stworzono nawet urządzenie FPGA Xilinx XC2066, aczkolwiek tylko kilka z nich zostało ostatecznie wyprodukowanych.

Jednakże ze względu na charakter technologii i obawy przed jej odrzuceniem przez społeczność, większość tej jej pozostała ukryta przed opinią publiczną, nawet wraz z jej popularyzacją i postępującą integracją społeczną. Co więcej, wiele rządów zaangażowało się w próby utrudniania i powstrzymania postępu jej rozwoju u innych organizacji, szczególnie w świetle zbliżającej się Zimnej Wojny.

Podczas gdy Fundacja była tego wszystkiego świadoma w tym okresie, demonika nie była uważana za anomalną z tego samego względu, co elektryka, kiedy została pierwszy raz wynaleziona - postrzegano ją po prostu jako kolejny wielki krok w rozwoju technologicznym.

Komponenty i urządzenia z tej epoki ciągle sporadycznie pojawiają się w rękach kolekcjonerów i hobbistów, z których najbardziej rozpoznawalnymi są Marshall, Carter, & Dark i Are We Cool Yet?, a także kilka zabezpieczonych obecnie przez Fundacje anomalii ma swoje pochodzenie właśnie z tego okresu.

Upadek Złotego Wieku

Podczas całego okresu Złotego Wieku Demoniki istniało wiele organizacji, włączając w to Inicjatywę Horyzontu i Watykan, które sprzeciwiły się wykorzystaniu demoniki, przewidując tragiczne konsekwencje i ostrzegając przed nieodkrytymi jeszcze zagrożeniami związanymi z przyjęciem tej technologii. Większość jednak lekceważyła te twierdzenia, wierząc, że to po prostu zwykłe i nieuzasadnione sianie paniki.

Pod koniec lat 70. XX wieku zaczęły manifestować się liczne anomalne efekty u wielu urządzeń, wykorzystujących demonikę. Efekty te były różnorakie, jednak z biegiem czasu wiele z tych urządzeń zaczęło przechodzić niezwykle katastrofalne w skutkach awarie, często przyczyniając się do nietypowych urazów, a także prowadząc niektóre osoby do szaleństwa, a nawet samobójstwa. Wraz z czasem coraz większa ilość takich urządzeń zaczęła wykazywać te efekty.

Po tym, jak stało się jasne, że urządzenia demoniczne są niebezpieczne, a także odbyło się wiele procesów sądowych dotyczących tych urządzeń, wiele firm technologicznych, które wcześniej inwestowały w demonikę, zaczęły gwałtownie zamykać wydziały związane z tą technologią i próbować ukryć swoje zaangażowanie w nią. Fundacja wraz z innymi GoI i rządami krajowymi podjęła wysiłki w wycofaniu i eliminacji demonicznej technologii.

Doprowadziło to do utworzenia Porozumienia Wielostronnego wobec Ochrony Rzeczywistości (MARP) które skutkowało powstaniem formacji operacyjnej EXORCIST, mającej za zadanie wspomóc współpracę między agencjami.

W tym samym czasie uchwalono Porozumienie o Nierozprzestrzenianiu Demoniki z 1981 roku, aby zapobiec dalszemu rozwojowi tej technologii przez inne kraje, jako dodatkowy środek celem utrzymania normalności.

Wraz z końcem 1985 roku, większość cywilnej demonicznej technologii została pomyślnie zniszczona (z wyjątkiem paru przedmiotów przeznaczonych dla celów eksperymentalnych) i zastąpiona niewykorzystującymi jej odpowiednikami, a w przypadku urządzeń, z których nie można było zastąpić, zostały usunięte z opinii publicznej, poprzez memetyczną propagandę i masowe wykorzystanie środków amnezyjnych.

Następstwa

Nawet po uświadomieniu sobie zagrożeń ze strony demoniki, nadal pozostawało wiele ważnych zastosowań, w których demonika była jedynym realnym wyjściem, przez co nadal była do pewnego stopnia wykorzystywana. Fundacja na przykład nadal korzysta z tej technologii w zabezpieczaniu co gorszych anomalii, podobnie GOC w realizacji swoich celów. Inne przykłady obejmują jednostki RTG używane w statkach kosmicznych i w łazikach marsjańskich, zaawansowane urządzenia kryptoanalityczne wykorzystywanych przez różne agencje wywiadowcze, a także komponenty systemów zbrojnych będących w posiadaniu przez wiele rządów (przechowywanych w podobny sposób jak arsenał jądrowy).

Ze względu na to, wciąż pozostawało zapotrzebowanie na demonikę, przez co rynek wypełniło kilka firmami zajmującymi się anomalną technologią, którym udało się przetrwać upadek jej złotego wieku. Wraz z malejącym popytem (ze względu na odkrycie technologii nieopartej na niej, aczkolwiek pełniących podobną funkcję), firmy zajmujące się nią po kolei upadały lub były wykupywane przez inne firmy, dopóki na rynku nie zostały tylko Laboratoria Prometeusza i Wondertainment Industries.

W następstwie [USUNIĘTO] w 1998 roku, znaczna ilość ekspertyz i wiedzy na temat demoniki została utracona i mimo że Fundacja była w stanie pozyskać część badań i naukowców, to badania nad demoniką cofnęły się o ponad dekadę.

Nawet dziś nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego urządzenia demoniczne uległy awarii w taki sposób, jednak badacze Fundacji uważają, że zrozumienie tego sposobów na obejście tego problemu jest celem, który może zostać osiągnięty w ciągu następnej lub przyszłej dekadach, a demonika ponownie powróci na salony.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported