Akta Futurity
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: Obiekt nie otrzymał numeru systemowego. Nadano kryptonim: Futurity

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi mieć zapewniony dostęp do środków umożliwiających utrwalanie słowa pisanego. W tym celu zaleca się zastosowanie komputera osobistego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, posiadającego edytor tekstu, niemniej w nagłych przypadkach można stosować inne techniki zapisu.

Futurity.png

Obrazek przedstawiany przez obiekt gdy proszony jest o oddanie swojego wyglądu

Opis: Swoją sylwetką obiekt przypomina humanoida o wzroście przeciętnego człowieka. Ewentualna płeć, wiek czy szczegóły wyglądu pozostają nieznane ponieważ zewnętrzny obserwator postrzega obiekt jako falujący, ciemny kontur. Niemniej zaobserwowano, że odpowiednio do intensywności kontaktu z instancjami będącymi efektem działalności bytu, wzrasta możliwość jego poznania.1. Obserwacje wskazują, że efekt ten zachodzi niezależnie od woli obiektu.

Futurity wykazuje oznaki inteligencji i najpewniej jest istotą samoświadomą. Posiada także zdolność komunikacji przy użyciu słowa pisanego i prostych obrazów, jednak nie udało się dotąd przeprowadzić skutecznego aktu komunikacji werbalnej z podmiotem. Przyczyna pozostaje nieznana.

Anomalne działanie obiektu polega na dokonaniu przez niego wizualizacji określonych zdarzeń w myślach i ich analizie i zmienianiu ich przebiegu aż do osiągnięcia stanu uznawanego przez byt za satysfakcjonujący. Następnie podmiot podejmie próbę zapisu przeprowadzonego eksperymentu myślowego. Jeśli nie będzie w stanie tego dokonać będzie kontynuował rozważania aż do ich wprowadzenia w rzeczywistość. Niemożliwe jest zatrzymanie tego procesu w sposób inny niż przekonanie do tego podmiotu.

Jeśli jednak obiekt zdoła zapisać swoje przemyślenia stają się one instancjami, które w sposób anomalny wywierają trudny do przewidzenia wpływ na odbiorcę. Może on przejawiać się znudzeniem, zaciekawieniem, natarczywymi przemyśleniami lub innymi emocjami. W przeważającej liczbie przypadków wchodzący w kontakt czują potrzebę ocenienia instancji, a rzadziej także jej skomentowania.

Uwagi końcowe: Ponieważ zabezpieczenie obiektu zależy od zapewnienia mu możliwości tworzenia kolejnych instancji, uznano, że najskuteczniejszą metodą będzie udostępnienie mu edytora tekstu, ze względu na niskie koszty eksploatacji i możliwość stosowania stosunkowo łatwej kontroli nad jego twórczością.

Załączniki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported