Akta Samuel B

Nazywam się Samuel Bladziński i jestem lekarzem-psychiatrą w Polskiej Filii Fundacji SCP. Na co dzień zajmuję się udzielaniem pomocy medycznej w zakresie psychiatrii pracownikom i przechowywanym bytom, ponadto jestem terapeutą, metodologiem w zakresie psychiatrii i osobą mogącą poświadczać. Jednakże nie jestem wyłącznie lekarzem; często pomagam w badaniach nad bytami, które przejawiają właściwości mogące być interpretowane przez psychiatrę, oraz takimi, które mojej pomocy wymagają; dlatego jestem naukowcem-badaczem. Moje stanowiska to: pracownik naukowy Wydziału Naukowego i lekarz-psychiatra oraz wicedyrektor Wydziału Medycznego. Posiadam upoważnienie poziomu 4.

Jestem byłym oficerem Wojska w stopniu podporucznika oraz doktorem psychiatrii, obecnie przeprowadzam badania naukowe mogące pomóc mi w otwarciu przewodu habilitacyjnego. Moją aspiracją jest zdobycie następnego stopnia naukowego, tytułu naukowego, podniesienie poziomu upoważnienia i przejęcie obowiązków Dyrektora Wydziału Medycznego. Według ostatnich weryfikacji jestem również możliwym kandydatem na członka Rady O5.

Poniższe raporty odtajniłem w drodze swojej pracy naukowej w Fundacji. W większości tych projektów naukowych sam brałem bądź nadal biorę udział. Nie mogę powiedzieć, czym się zajmuję, chociaż moje stanowiska raczej nie pozostawiają wielu możliwości. Staram się dokonywać częstych odtajnień raportów, które uznaję za bezpieczne dla sfery publicznej, aby wybrane osoby mogły lepiej poznać Fundację i nasze sposoby na zapewnianie niezależności Ludzkości od anomalii.

  1. SCP-PL-010 — Cmentarne zabawy
  2. SCP-PL-014 — Czy boisz się zapukań?
  3. SCP-PL-017 — Galaksola
  4. SCP-PL-020 — Przezorny ochroniarz
  5. SCP-PL-022 — Ty też zostań tukuturi!
  6. SCP-PL-043 — "Efekt domina"
  7. SCP-PL-048 — Społeczność
  8. SCP-PL-049 — Drzwi do umysłu
  9. SCP-PL-050 — Inspiratorka

Poniższe opowieści stworzyłem na bazie prawdziwych zeznań świadków różnych incydentów. Nie należy ich traktować jednak jako w stu procentach zgodnych z rzeczywistością, a jedynie jako przejawy kreatywności jednego z pracowników Fundacji SCP.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported