Poradnik stosowania środków amnezyjnych
ocena: +4+x

[DOSTĘP ZASTRZEŻONY]                                                                    

PORADNIK STOSOWANIA ŚRODKÓW AMNEZYJNYCH FUNDACJI SCP

logo.png
logo.png

UTAJNIONE

Następująca rewizja
niniejszego dokumentu (wersja 7.8)
została zatwierdzona przez
Komitet ds. Etyki w dniu 21.07.2013 roku
do stosowania przez personel Badawczego Ośrodka 45

Uwaga: To NIE ma być używane jako podręcznik szkoleniowy. Podręczniki szkoleniowe są przekazywane w trakcie prawdziwych zajęć. Aby poprosić o szkolenie, należy wysłać oficjalne podanie do swojego bezpośredniego przełożonego. Proszę zwrócić uwagę, że jest to dokument specyficzny dla danego ośrodka, więc proszę zapoznać się z protokołami dotyczącymi stosowania środków amnezyjnych obowiązującymi w danym ośrodku.


Celem tego dokumentu jest dostarczenie personelowi Fundacji szybkiego przewodnika na temat użycia, skutków i protokołów, dotyczących środków amnezyjnych. Są to środki wywołujące amnezję, które mogą występować pod różnymi postaciami. Dla celów Fundacji są one głównie używane do ukrywania wycieków wrażliwych informacji, poprzez usuwanie wspomnień. W większości przypadków są one stosowane już po wypadku.

Decyzja o zastosowaniu środków podejmowana jest indywidualnie dla każdego przypadku, chyba że powołano się na autorytet wyższego poziomu upoważnienia, jak wyjaśniono w następnych stronach. Środki amnezyjne są uważane za jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakimi dysponuje Fundacja. Dlatego niezbędna jest duża ostrożność i odpowiednie przeszkolenie w posługiwaniu się i stosowaniu nich w odpowiedni sposób.

Nadużywanie środków amnezyjnych jest surowo zabronione i będzie skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, degradacją lub obiema tymi konsekwencjami. We wszystkich przypadkach Komitet ds. Etyki ma decydujące zdanie w sprawie zatwierdzenia i decyzji dotyczących odpowiedniego stosowania i nadużywania środków amnezyjnych.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub zgłosić podejrzenie nadużycia środków amnezyjnych, skorzystaj z poniższego formularza online. Wszystkie zgłoszenia zostaną przesłane do Komisji Rewizji Środków Amnezyjnych Komitetu ds. Etyki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported