Polski Ujednolicony Poradnik ACSa

ocena: +29+x

Autorstwa Jasiu06

Wstęp

Jest to polski poradnik dotyczący korzystania z ACSa (Anomaly Classification System) autorstwa Jasiu06Jasiu06 będący uproszczoną i ujednolicaną wersją kilku poradników o nim z angielskiej filii.

Czym w ogóle jest ten cały ACS? ACS to w miarę nowy system klasyfikacji rozbudowujący ten stary głównie o Poziomy Zakłóceń i Poziomy Ryzyka autorstwa WoedenazWoedenaz występujący głównie w postaci takiego ładnego nagłówka.


Przykłady Użycia

SCP-2105
Poziom2
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
znikomy

SCP-3000
Poziom5
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
thaumiel
Poziom zakłóceń:
ekhi
Poziom ryzyka:
krytyczny

SCP-4511
Poziom4
Klasa podmiotu:
oczekiwane
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none


Jak używać ACSa

Używanie ACSa jest w miarę proste, wystarczy, że dasz poniższy kod w miejscu, gdzie w twoim SCP powinna być klasa podmiot i identyfikator:

[[include :scp-pl:component:anomaly-class-bar-source
|item-number= PL-XXX
|clearance= #
|container-class= euclid
|secondary-class= none
|secondary-icon= https://urlhere.com
|disruption-class= vlam
|risk-class= średni
]]

Teraz modyfikujemy go wedle naszych potrzeb:

 • item-number: Tutaj dajemy numer naszego SCP.
 • clearance: Tutaj dajemy w formie liczby poziom upoważnienia wymagany, by zapoznać się z naszym SCP (Patrz więcej tutaj).
 • container-class: Tutaj dajemy Klasę Obiektu naszego SCP. Uwaga: Jeśli używamy klasy ezoterycznych, należy tutaj wpisać "ezoteryczne" a samą nazwę klasy wpisać w zakładce "secondary-class".
 • secondary-class: Tutaj dajemy nazwę klasy ezoterycznej / Jeśli nie używamy klasy ezoterycznej, możemy całkowicie usunąć tę linijkę
 • secondary-icon: Tutaj dajemy URL ikonki klasy ezoterycznej (Patrz więcej tutaj) / Jeśli nie używamy klasy ezoterycznej, możemy całkowicie usunąć tę linijkę
 • disruption-class: Tutaj dajemy Poziom Zakłóceń naszego SCP (Patrz więcej tutaj).
 • risk-class: Tutaj dajemy Poziom Ryzyka naszego SCP (Patrz więcej tutaj).

Uwaga: Pamiętaj, by zapisać wszelkie nazwy klas i poziomów małą literą, a następnie zapisać stronę, bo inaczej nie zadziała.


Szczegółowe Opisy

Poziomy Upoważnienia

Jest to adaptacja już istniejących Poziomów Upoważnienia z dodatkowym Poziomu 6.

 • Poziom 1: Poufne: W pełni dostępne dla wszystkich pracowników niezależnie od ich poziomów upoważnienia.
 • Poziom 2: Zastrzeżone: W pełni dostępne dla wszystkich pracowników posiadających minimum 2 poziom upoważnienia, chyba że określono inaczej.
 • Poziom 3: Tajne: W pełni dostępne dla wszystkich pracowników posiadających minimum 3 poziom upoważnienia, chyba że określono inaczej.
 • Poziom 4: Ściśle tajne: W pełni dostępne dla wszystkich pracowników posiadających minimum 4 poziom upoważnienia, chyba że określono inaczej.
 • Poziom 5: Thaumiel: Niedostępne dla nikogo z wyjątkiem członków rady O5 i personelu posiadającego zezwolenie z jej strony.
 • Poziom 6: Uniwersalnie Tajne: Niedostępne dla nikogo z wyjątkiem członków rady O5.

Klasy podmiotów

Klasyczne stare klasy podmiotów, którzy wszyscy znamy i kochamy, mówią nam o tym, jak trudno jest zabezpieczyć dany obiekt.

Uwaga: Według ACSa Thaumiel, Apollyon i Archon są uważane za klasy ezoteryczne, a nie główne.

safe-icon.svg
bezpieczne
euclid-icon.svg
euclid
keter-icon.svg
keter
neutralized-icon.svg
zneutralizowane
pending-icon.svg
oczekiwane
explained-icon.svg
zrozumiane
esoteric-icon.svg
ezoteryczne

Klasy Drugorzędne

Ikonki ważniejszych klas ezoterycznych ACSa. Na dole znajdują się linki do ikonek poszczególnych klas, które możemy skopiować, a następnie wkleić w "secondary-icon" jeśli zdecydujemy się używać klas ezoterycznych.

apollyon-icon.svg
apollyon
archon-icon.svg
archon
cernunnos-icon.svg
cernunnos
decommissioned-icon.svg
zlikwidowane
hiemal-icon.svg
hiemal
tiamat-icon.svg
tiamat
ticonderoga-icon.svg
ticonderoga
thaumiel-icon.svg
thaumiel
uncontained-icon.svg
niezabepieczone

Definicje powyższych klas są dostępne tutaj.


Poziomy Zakłóceń

dark-icon.svg
dark
vlam-icon.svg
vlam
keneq-icon.svg
keneq
ekhi-icon.svg
ekhi
amida-icon.svg
amida

Jest to jedna z nowych rzeczy wprowadzonych w ACSie. Poziom Zakłóceń odnosi się do zdolności anomalii do zakłócania status quo i/lub przerwania zasłony.

 • Dark: Niewielki lub żaden potencjał zakłócenia dla ogółu populacji.
 • Vlam: Niewielki potencjał zakłócenia dla ogółu populacji. Zakłócenia są zazwyczaj ograniczone tylko do danej miejscowości.
 • Keneq: Średni potencjał zakłócenia zakłócenia dla ogółu populacji. Zakłócenia są zazwyczaj ograniczone do regionu lub miasta.
 • Ekhi: Wysoki potencjał zakłócenia dla ogółu populacji. Zakłócenie jest zazwyczaj rozległe, wpływając na duże obszary metropolitalne lub nawet całe kraje.
 • Amida: Ogólnoświatowe zakłócenia dla ogółu populacji. Zakłócenia mają charakter globalny i stanowią poważne zagrożenie dla normalności. Mogą oddziaływać na obszarze większym niż granice planety Ziemia.

Poziomy Ryzyka

notice-icon.svg
Znikomy
caution-icon.svg
Niski
warning-icon.svg
Średni
danger-icon.svg
Wysoki
critical-icon.svg
Krytyczny

Jest to jedna z nowych rzeczy wprowadzonych w ACSie. Poziomy Ryzyka odnoszą się do tego, jak poważne skutki anomalii, są dla danej osoby i tego, jak łatwo można im przeciwdziałać.

 • Znikomy (ang. Notice): Anomalia prawie/całkowicie niestanowi żadnego zagrożenia. Osoby doświadczają minimalnych skutków anomalii, a same efekty rzadko są jakkolwiek niebezpieczne.
 • Niski (ang. Caution): Anomalia wiąże się z umiarkowanym zagrożeniem. Osoby mogą odczuć skutki anomalii, które mogą spowodować pewne obrażenia.
 • Średni (ang. Warning): Anomalia wiąże się z wysokim zagrożeniem. Osoby zwykle odczuwają skutki mogące powodować poważne obrażenia, a w niektórych przypadkach nawet śmierć.
 • Wysoki (ang. Danger): Anomalia wiąże się z bardzo wysokim zagrożeniem. Osoby zawsze doświadczają skutków, które powodują poważne obrażenia, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Te efekty są trudne do złagodzenia.
 • Krytyczny (ang. Critical): Anomalia jest niezwykle niebezpieczna. Osoby zawsze doświadczają skutków, które powodują obrażenia zagrażające życiu. Tych efektów nie można złagodzić.

Ostrzeżenie

Sam ACS to za mało dla ciebie? Mamy coś dla ciebie taki ładne obrazki, który możesz dać nad ACS jak mamy na przykład w SCP-6224 czy w SCP-1730.

warning.png

Klasyczne Ostrzeżenie

By go użyć, należy wstawić poniższy kod pomiędzy modułem oceny a kodem naszego ACSa:

[[=]]
[[image http://scp-pl.wdfiles.com/local--files/anomaly-classification-system-guide/warning.png]]
[[/=]]

warning-pl.png

Ostrzeżenie Administracji Polskiej Filii Fundacji

Ostrzeżenie Administracji Polskiej Filii Fundacji, organu pojawiającego się w kliku SCP autorstwa CharonidesCharonides by go użyć, należy wstawić poniższy kod:

[[=]]
[[image http://scp-pl.wdfiles.com/local--files/anomaly-classification-system-guide/warning-pl.png width=100%]]
[[/=]]

120header.png

Ostrzeżenie Rady Dyrektorów Ośrodka 120

Ostrzeżenie Rady Dyrektorów Ośrodka 120 stworzone dla Ośrodka 120 i powiązanego z nim kanonu "Z Archiwum 120", by go użyć, należy wstawić poniższy kod:

[[=]]
[[image http://scp-pl.wdfiles.com/local--files/from-120-s-archives-hub/120header.png]]
[[/=]]


Zakończenie

Nadal masz kłopoty z użyciem ACSa lub chcesz się o coś dopytać? Możesz zawsze się o to zapytać na forum tego poradnika bądź na kanale #pytania_i_problemy na oficjalnym discordzie SCP-PL.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported