"Owadzie Piekło" Hub
ocena: +4+x

OSTRZEŻENIE: PONIŻSZY PLIK JEST ZAKLASYFIKOWANY POZIOMEM 3/ARBH


WSZELKIE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO TEGO PLIKU BEZ WYMAGANEJ AUTORYZACJI POZIOMU 3/ARBH ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE I BĘDĄ PROWADZIŁY DO NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA DYSCYPLINARNEGO.


Doradztwo Śledcze Klasy ARBH "Cheesecake"

Kierownik Dochodzenia: JackalRelatedJackalRelated

Główny Badacz: DrMorrisDrMorris

"Świat zamienił się w owadzie piekło? Mamy na to środek odstraszający."

╒═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╕

NOTATKA: WYNIKI BADAŃ DŚ CHEESECAKE
TRANSKRYPT:
Tu DŚ "Cheesecake". To chyba ostatnia rzecz, jaką ktokolwiek z nas zrobi w Fundacji. Jednak stworzyliśmy plik o tym jak… cóż, jak świat dobiegł końca. Jeśli chcesz, poniżej możesz znaleźć ten plik. Osobiście obstawiałem na 682, jednak okazało się, że były to głodne szarańcze. To był kawał dobrej roboty, chłopaki. Życzę wam szczęścia - będziecie go potrzebować.
AUTOR: Badacz Joe Fynegan

╘═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛


ARBHEvent-FULL.png

SCENARIUSZ WYDARZENIA KLASY ARBH "OWADZIE PIEKŁO"

Dokumentacja Wydarzeń z 2021-2023
ARBHEvent-FULL.png

INNE ZDARZENIA

Dodatkowa Dokumentacja Wydarzenia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported