Polskie strony zarchiwizowane

Informacja

Zbiór ten zawiera wszystkie strony, które zamiast zostać usuniętymi, poddano archiwizacji. Raporty SCP umieszczone w archiwum posiadają dopisek -ARC. Archiwizacja zastępuje całkowite usunięcie w przypadku, gdy istnieje kilka stron nawiązujących do usuwanej i jej całkowita likwidacja wpłynęłaby na odbiór lub jakość owych utworów, najczęściej ma się to w przypadku starych obiektów SCP. Administracja może sama określić inny powód ku archiwizacji najczęściej, aby pozostawić daną stronę z dala od głównych list.

Proces archiwizacji jest podobny do procesu usuwania: po wszczęciu głosowania na temat usunięcia utworu mogą wpłynąć sugestie, by obiektu nie usuwać, ale go zarchiwizować. Następnie strona, zamiast usunięcia z bazy danych, zostaje jedynie przemianowana i przeniesiona.

Zwyczajni użytkownicy nie mogą dodawać pozycji do tej listy ani sugerować archiwizacji własnych dzieł. Celem zasięgnięcia informacji szczegółowych na temat tych artykułów prosimy skontaktować się z przedstawicielem administracji.


Obiekty zarchiwizowane — integralność

Poniższe raporty SCP zostały zarchiwizowane w związku z istnieniem odnoszących się do nich linków lub referencji w opowieściach albo załącznikach, które po usunięciu dzieła mogłyby stracić na jakości.

Obiekty zarchiwizowane — decyzja administracyjna

Poniższe raporty SCP zostały zarchiwizowane decyzją administracji. Prosimy zaznajomić się z odpowiednią podstroną komentarzy, by poznać dokładne przyczyny.

Opowieści zarchiwizowane

Poniższe opowieści zostały zarchiwizowane decyzją administracji. Prosimy zaznajomić się z odpowiednią podstroną komentarzy, by poznać dokładne przyczyny.

Inne zarchiwizowane strony

Poniżej znajdują się strony zarchiwizowane decyzją administracji, niepasujące do żadnej z powyższych kategorii. Prosimy o zaznajomienie się z odpowiednią podstroną komentarzy celem poznania dokładnej przyczyny.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported