Are We Cool Yet Hub
ocena: +11+x

Are We Cool Yet? to ruch artystyczny powstały na marginesie międzynarodowej awangardy, wywodzący się z wczesnych ruchów surrealistycznych późnego XIX i wczesnego XX wieku oraz rosnącego naukowego zrozumienia i badań anomalności, które zaczęły się rozwijać w tym okresie. (Żeby poznać relację o powstaniu tego ugrupowania, sięgnijcie do konkursowej opowieści "Narodziny Fajności".) Ruch nie posiadał scentralizowanego przewodnictwa lub siedziby, bardzo mało tradycji bądź zjazdów oraz brak oficjalnych ról albo wymagań członkowskich - jedyną rzeczą potrzebną, żeby nazywać siebie członkiem jest tworzenie sztuki, która korzysta, wymaga lub oscyluje wokół anomalnych obiektów, tworów lub zjawisk.

Komórki organizacji AWCY? często przemieszczają się z miejsca na miejsce. Wiele grup jest zorganizowanych w małe saloniki artystyczne prowadzone przez kreatywnych geniuszy lub profesjonalnych krytyków, kiedy inni tworzą zespoły bez jednoznacznego lidera, a jeszcze inni członkowie wolą pracować samodzielnie. Według niektórych nie trzeba nawet wiedzieć, że ruch istnieje, żeby być jego częścią. Skłonność części z tych grup do tworzenia wyraźnych publicznie dzieł sztuki, które powodują śmierć, uraz lub trwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym, doprowadziła do potępienia przez niektórych całego stowarzyszenia jako garstki "terrorystów sztuki"; tytuł ten część członków nosi z dumą, niektórzy odrzucają go zupełnie, a pozostali noszą go ironicznie.

Największym i najbardziej widocznym zgromadzeniem artystów AWCY? w jakimkolwiek miejscu lub czasie jest "Sommes-Nous Devenus Magnifiques?", wielka ekspozycja organizowana co dziesięć lat od 1874, podczas której ci "znani" mogą zebrać się, żeby podziwiać i przeanalizować wybrane z najlepszych prac anomalnej sztuki stworzonych przez ostatnią dekadę. Zakwalifikowanie się pracy jest uznawane (przez tych, których obchodzą takie rzeczy) za jedno z największych osiągnięć, które anartysta może osiągnąć w swojej karierze, a członkowie komórek na całym świecie modlą się o to, aby właśnie ich praca została wystawiona.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported