Ulotka Informacja o Anomalnym Grzybie — Kurzawka Szlachecka

ocena: +8+x

Autorstwa Jasiu06

Podany dokument został zdobyty od Zbigniewa Nowaka, agenta GoI-571-20 ("Polskiego Związku Grzybiarstwa Anomalnego") podczas wstępnej interwencji fundacyjnych agentów z Ośrodka 120 w sprawie SCP-PL-252 dnia 11.07.2015r.

Kurzawka Szlachecka

Boletus Aridas


Grzyb Niejadalny [❌]

Wygląd: Występuje w formie dużej guzowatej, brodawkowatej narośli. Zewnętrzna warstwa jest wyschnięta i wysoce wytrzymała na jakiekolwiek uszkodzenia.

Właściwości anomalne: W trakcie badań. Wstępne testy przeprowadzone przez agentów wskazują, że emituje on promieniowanie taumaturgiczne. Dokładna natura promieniowania jest w trakcie badań.

Występowanie: Brak danych. Aktualnie znaleziono jedynie jeden okaz w podziemnej jaskini znajdującej się pod lasem Aniołowskim w Częstochowie. W jaskini znaleziono również różnoraką inną pradawną florę.

Wcześniej sądzono, że kurzawka szlachecka jest gatunkiem, który całkowicie wymarł ok. 8000 roku p.n.e. Popularne były również mity, że grzyb nigdy nie istniał i został zmyślony jedynie na potrzeby starożytnych legend Fae. Wedle nich miał mieć powiązana z siłami witalnymi flory i fauny.

Historia: Okaz pozostający pod naszą kontrolą został znaleziony przypadkowo przez ekipę rozbiórkową, której jeden z członków skontaktował się z zaprzyjaźnionym agentem PZGA w celu zdobycia pomocy z usunięciem grzyba. Wysłaliśmy na miejsce 2 agentów mających za zadanie zbadanie sprawy.

Agenci po odkryciu pod budynkiem jaskini zdołali rozpoznać grzyb jako od lat poszukiwaną przez Związek kurzawkę szlachecką. Po poinformowaniu o tym centrali dostali oni natychmiastowe zadanie bezpieczne przetransportowania go do okolicznej siedziby Związku znajdującej się w anomalnej enklawie Esterbergu.

Przed odkryciem okazu w Częstochowie Związek przeprowadził wiele nieudanych prób znalezienia okazów jego gatunku, przez co stał się on swoistym mitem w organizacji. Najsłynniejszą z nich była wyprawa Konstantego Wojciechowskiego (byłego członka rady nadzorczej) z 1921 roku do Ameryki Południowej gdzie to przed wiekami miało się znajdować się jego z głównych centrum mitycznego królestwa Fae, na którego terenie w zamierzchłych czasach miały występować okazy Kurzawki Szlacheckiej. Mocarstwo to wedle legend miało upaść, gdy to lud nocy wraz z ludźmi zabił okrutną królową Mab dzięki poświeceniu jej siostry.

Wyprawa jednakże nie przyniosła oczekiwanych wyników i Wojciechowski nie natknął się na żaden okaz z gatunku Kurzawki Szlacheckiej.

Zalecenia: Brak stałych zaleceń w związku z trwaniem prac badawczych. Aktualnie jedyny znany okaz grzyba jest w trakcie transportu do lokalnej siedziby PZGA, gdzie odpowiednie badania będą mogły być przeprowadzone.

Załączona Notatka Agenta Zbigniewa Nowaka:

Pojawiły się pewne problemy związane ze sprzeciwem ze strony lokalnych Fae zamieszkujących tę jaskinię, w której go odkryliśmy i okoliczny las. Włodek wspominał już, kiedy do nas dzwonił o jakichś "leśnych elfach". Można prosić o wysłanie tutaj kogoś więcej, żebyśmy się uwinęli z tym wszystkim, za nim przyjadą goście z Fundacji bądź o zgrozo z GOC.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported