Centralne Biuro do Spraw Paranormalnych Hub
ocena: +8+x

anomalnapolicja-smol.png

W roku 2007 z inicjatywy ówczesnego Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego powstało Centralne Biuro do Spraw Paranormalnych. Istnienie CBSP jest trzymane w tajemnicy, celem Biura jest chronienie ludności cywilnej oraz rządu przed anomaliami. Początkowo CBSP nie odnosiło większych sukcesów, jego istnienie było ignorowane przez Fundację. Po odkryciu przez CBSP aktualnego SCP-PL-███ Fundacja nawiązała współpracę z CBSP.

Centralne Biuro do Spraw Paranormalnych posiada swoje budynki rozmieszczone na terenie całej Polski, największe ich skupienie występuje jednak w Warszawie. CBSP nie współpracuje aktualnie z innymi organizacjami anomalnymi zlokalizowanymi w Polsce, poza Fundacją.

Działania CBSP są pod stałą Fundacyjną obserwacją, poważniejsze anomalie powinny być natychmiastowo przejmowane. W niektórych wypadkach, dopuszcza się aby CBSP miało w posiadaniu podmioty anomalne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported