Rebelia Chaosu
ocena: +8+x
CI%20Main.png

W roku 1924 Fundacja SCP utworzyła tajną jednostkę sił specjalnych, której istnienie wiadome były wyłącznie Radzie O5. Jednostka ta nosiła kryptonim "Rebelia". Władzę w Rebelii sprawowali członkowie MFO Alfa-1, "Red Right Hand, która to jednostka zasłynęła z lojalności względem Rady O5 i całkowitego utajnienia jej genezy, tożsamości operatorów czy samych operacji. Pracowników zarządzających Rebelią wspierała kadra naukowa, bezpieczeństwa i pozyskująca Fundacji.

W oczach większości pracowników Fundacji i świata anomalnego Rebelia była grupą, która zdradziła Fundację SCP z kilkoma naukowcami i wykradła niektóre obiekty anomalne. W rzeczywistości, Rada O5 stworzyła Rebelię celem wykonywania operacji metodami niekoniecznie etycznymi, skutkującymi przykrymi rezultatami na arenie politycznej, jednocześnie nie narażając wizerunku Fundacji na uszczerbki. Przez około dwadzieścia cztery lata Rebelia pozorowała swą działalność jako dezerterów sekretnie wypełniających zadania zlecane przez Radę O5.

W roku 1948, w ramach pozornie rutynowej operacji, Rebelia usunęła niektóre obiekty SCP z przechowalni Fundacji i przetransportowała dziesiątki dezerterujących naukowców Fundacji do różnych bezpiecznych miejsc. Tego samego dnia miejsce miało kilka nieplanowanych szturmów na placówki Fundacji. Rebelia przejęła obiekty SCP dzięki wybitnemu potencjałowi zarówno naukowemu, jak i militarnemu, dokonując poważnych szkód pośród pracowników Fundacji. Największe kłamstwo Fundacji stało się prawdą. Tajna jednostka specjalna zdezerterowała, a Fundacja miała odtąd stać w obliczu nowego zagrożenia, które przyjęło nazwę: "Rebelia Chaosu".

Rada O5 była oszołomiona. Nigdy nie dopuszczono możliwości dezercji ani chociażby najłagodniejszej oznaki braku lojalności ze strony pracowników Czerwonej Prawej Ręki. Powody, dla których Rebelia dokonała zdrady, pozostają Fundacji nieznane. Wszelkie próby odnalezienia, ujęcia lub zabicia operatorów Rebelii okazały się bezskuteczne. Informacje te są utajnione w Fundacji; utrzymuje się, że Rebelia dokonała dezercji w roku 1924, a właściwe dezercje w roku 1948 były po prostu szturmami przeprowadzanymi przez już od dawna odłamaną od Fundacji grupę.

Dzisiejsza Rebelia Chaosu jest nieco podobna do organizacji, z której powstała. Dowództwo Delta Rebelii Chaosu, otoczone mgłą tajemnicy, przekazuje rozkazy osobom znajdującym się niżej w hierarchii. Naukowcy klasy Gamma i dowódcy militarni nadzorują wykonywanie rozkazów Dowództwa Delta, podczas gdy tym zajmuje się personel klasy Beta, nieposiadający jednak takich możliwości dowódczych, jak klasa Gamma, czy personel klasy Alfa, który często tworzą osoby posiadające minimum lub brak jakiejkolwiek wiedzy na temat anomalii, ale akceptujące oferty zatrudnienia, nie chcąc spędzić reszty życia w szarym świecie pozbawionym czynnika anomalnego. To robotnicy: jest ich wiele i nie są istotni.

Rebelia dzieli się na dwie dywizje: militarną i badawczą. Komórki obu tych dywizji działają niezależnie i nieświadomie działań innych. Nowi rekruci otrzymują instrukcje od przełożonych i oczekuje się od nich bezwarunkowego wykonywania tych poleceń, mimo to nie wiedzą, że każde ich działanie stanowi część większego planu, opracowanego przez Dowództwo Delta. Mówi im się, że współtworzą wielką rebelię wobec anarchii wynikającej z istnienia statusu quo — świata, gdzie "zgodna rzeczywistość" jest iluzją, a historia — wielkim kłamstwem popełnianym przez Fundację SCP. Mówi im się, że anomalie zostaną wykorzystane do stworzenia utopijnej przyszłości, w której ludzkość będzie kontrolowała wszystko, w której nie będzie jedynie mirażem.

Ale kto tak naprawdę wie, czego Rebelia Chaosu właściwie chce?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported