Hub Kościoła Zepsutego Boga
ocena: +15+x

Grupa: GOI-004, "Kościół Zepsutego Boga"

Członkostwo: Trzy znane frakcje, ~300,000 na calym swiecie

Środki: USD$1-5 miliardów rocznie, anomalna zdolność

Status: Aktywny

SPChu.png

Kowal odpowiada tylko Bogu, gdyż jego ręce naprawiają Jego ciało.
-Budowniczy Robert Bumaro

Opis: Kościół Zepsutego Boga to anomalna, religijna organizacja, która czci mechanizację i wierzy, że mięso i życie są tak naprawdę złe lub "zepsute". Chociaż jego pochodzenie jest nieznane, artefakty związane z Zepsutym Bogiem zostały odzyskane z wykopalisk archeologicznych sięgających okresu klasycznego w starożytnej Grecji, a dogmat kościoła potwierdza swoje istnienie przed pojawieniem się życia na Ziemi. Głównym założeniem ich teologi jest to, że ich bóstwo zostało zepsute, zdemontowane lub w inny sposób uszkodzone. Poprzez użycie technologi, często anomalnej, zwolennicy kościoła starają się połączyć komponenty ciała bożego, umożliwiając w ten sposób wykreowania Bóstwu fizycznego ciała w celu wykorzystania lub wywołania jakiejś techno-organicznej apoteozy. Kilka obiektów SCP zostało przypisanych tej grupie od czasu jej odkrycia. Personel może odwoływać się do przedmiotów indeksowanych pod "kościół-zepsutego-boga" w przypadku listy z ograniczeniami.

Obecny wódz najstarszego istniejącego wyznania "Zepsutego Kościoła" (GOI-004A) to osoba określona w dokumentach jako "Jego Świątobliwość Robert Bumaro, Budowniczy Zepsutego Boga", który najwyraźniej uzyskał tytuł w 1946 r.1 Podczas gdy ta sekta kontynuuje wysiłki na rzecz odbudowy swojego bóstwa, religia jako całość w pewnym okresie w przeszłości przeszła poważną schizmę. Dwa znaczące oderwania od pierwotnego kościoła weszły w poważny konflikt teologiczny.

SPOrth.png

Formujcie projekt Boga, Jesteśmy Wierni.
-Schemat patriarchów

"Ortodoksyjny Kościół Zegarowy" (GOI-004B) popiera formę dosłownej religijnej ikonografii znanej jako "standaryzacja", w której zwolennicy poddają się anormalnemu mechanicznemu wzmocnieniu z określonym celem, jakim jest przekształcenie się w obraz lub plan ich bóstwa. Ze względu na zakres ich mechanicznego wzmocnienia, członkowie tej sekty często emitują słyszalne odgłosy tykające lub uderzające i zostali określeni jako lekceważący nazwani "Tykaczami" przez członków dwóch pozostałych sekt.

Ortodoksja Zegarowa celowo przestrzega norm technologicznych późnej rewolucji przemysłowej i traktuje masową produkcję maszyn analogowych, parowych i napędzanych mechanizmem zegarowym jako formę modlitwy. Ortodoksyjna doktryna jest wysoce scentralizowana i regulowana przez grupę o nieznanym składzie, znanych jako Patriarchowie. Organ ten wydaje szczegółowe zlecenia produkcyjne i dokumenty projektowe, które stanowią rdzeń niezwykle rozległego, świętego zapisu grupy. Wiara ortodoksyjna potępia używania elektronicznych lub cyfrowych urządzeń i postrzega rozproszone dzielenie się informacjami i decentralizację jako równoznaczne z rozpadem boskiej wiedzy.

SPMax.png

Indywidualność jest systemem plików, przez który nasz Pan jest skompilowany.
-Słowa_Proroka.txt

"Kościół Makswelizmu" (GOI-004C) reprezentuje zmodernizowany, oparty na obliczeniach i sieci sposób czczenia. Nie istnieje żaden organ centralny organizujący kościół. Jednakże, wywiady i tajny nadzór ustaliły, że wszystkie znane komórki są w regularnym kontakcie ze sobą i zdolne do koordynacji. Maksweliści preferują modyfikację ciała na małą skalę dzięki wykorzystaniu zaawansowanej cybernetyki i ulepszania organów. Podczas gdy zaobserwowano sztuczne kończyny lub wzmocnione szkielety, implanty Makswelistów koncentrują się przede wszystkim na komunikacji, przechowywaniu danych, możliwościach sieciowania i poprawie sensorycznej.

Makswelistyczna doktryna interpretuje Zepsutego Boga jako "podzielone" bóstwo, które istnieje jako odmienne dane obecne w połączonej technologii i kulturowym zeitgeist wieku cyfrowego. Czciciele zbliżają się do boskości, przyjmując ich wyjątkowe cechy i dzieląc się wiedzą i zdolnościami dla dobra Kościoła zbiorowego. Łącząc wszystkie umysły za pośrednictwem sieci komputerowych, wierzą, że ich bóstwo może zostać "przekompilowane" jako zagregowana wola ludzkości. Ze względu na wykorzystywanie szumu komputerowego jako pomocy medytacyjnej, członkowie są często określani jako "Szumowcy" przez członków pozostałych dwóch frakcji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported