Chwasty
ocena: +20+x

Każdy chciałby je wyrwać

Nie wiadomo, skąd pochodzą obiekty konspiracyjne. Nie wiadomo, czy ich działaniom przyświeca jakiś cel. Nie wiadomo, w jaki sposób powstały lub zostały stworzone. Przez swoją zagadkową nietypowość nie pozwalają się sklasyfikować, a przez swoją nadnaturalną potęgę — na klasyfikację nie pozwalają.

Obiekty konspiracyjne dążą do zniszczenia Fundacji w sposób wyjątkowo nieprzyjemny — przez wpływ pośredni. Pod pojęciem "zniszczenie" rozumieją natomiast zarówno fizyczny kolaps wszelkich placówek, jak i globalną dekonspirację. Jednak choć organizacja wydaje się w stosunku do ich działań bezradna, mimo wszystko wie, że istnieją.

To właśnie okazać się może największym osiągnięciem.


Ale zawsze wracają

Opowieść wprowadzająca: Czym są obiekty konspiracyjne? autorstwa Dr JamesHDr JamesH
Obiekty konspiracyjne osiągnęły niesłychaną biegłość w oszukiwaniu Fundacji, ale o samej organizacji zdają się nie mieć pojęcia. Nie wiedzą, jaka jest nasza organizacja, jakie identyfikatory nosimy, jak się porozumiewamy, gdzie żyjemy prywatnie, ilu mamy D, a ilu członków rady. Są świadome, być może rozumne, a jednak jakby ktoś zakodował im, że po prostu należy nas zniszczyć, ot tak, bez żadnej przyczyny.

Poznane Podmioty

Opowieści


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported