Classified Bar Woed

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


Autor:
WoedenazWoedenaz


Na podstawie nagłówka autorstwa:
7happy77happy7


Ikony zamka mocno inspirowane:
/u/andreassal


Z wkładem od:
RounderhouseRounderhouse

Jak korzystać:

[[include :scp-pl:component:classified-bar-woed
|lv=0/1/2/3/4/5
|lv-name=Dane oficjalne/Poufne/Zastrzeżone/Tajne/Ściśle tajne/Thaumiel
|item1=XXX
|item2=PL-XXX
|oc=Bezpieczne/Euclid/Keter/Thaumiel/Zneutralizowane/Ezoteryczne
|lang=PL
]]


5/4511 Poziom 5/4511
Thaumiel
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Oczekiwane

4/4511 Poziom 4/4511
Ściśle tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Keter

3/4511 Poziom 3/4511
Tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Euclid

2/4511 Poziom 2/4511
Zastrzeżone
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Bezpieczne

1/4511 POZIOM 1/4511
Poufne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Thaumiel

1/4511 POZIOM 1/4511
Poufne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Zneutralizowane

0/4511 POZIOM 0/4511
Dane oficjalne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-4511
Apollyon

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported