component:floppy-disruption-bar

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


[[module CSS]]
 a.disruptionHeader{
   display: inline-block;
   width: 100%;
   padding: .3em 0;

   color: hsl(0, 0%, 91.5%);

   font-size: 145%;
   text-align: center;
   text-decoration: none;
   text-shadow:
     .5px  .9px 0 hsla(0, 0%, 0%, .3),
    1.5px  2.6px 0 hsla(0, 0%, 0%, .3);
   text-transform: uppercase;
   transition: color .15s linear;
}

 a.disruptionHeader:hover{
   color: white;
   background-color: transparent;
   text-decoration: none;
}
[[/module]]

[[a href="*/anomaly-classification-system-guide" class="disruptionHeader" style="background-color: {$disruption-bg-color};"]][[span style="font-weight: 900;"]]POZIOM ZAKŁÓCEŃ:[[/span]]@@ @@{$disruption}[[/a]]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported