Flops Header Backend

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


IDENTYFIKATOR:SCP-{$item} POZIOM {$level}/{$item}
KLASA PODMIOTU:{$containment} {$security}

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: {$disruption}

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported