Identyfikator

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


Jest to component umożliwiający robienie własnych dostosowywanych identyfikatorów.

idcard.png

[[include :scp-pl:component:id-card |css=--
|photo=https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/estrellayoshte/u.png
|level=3 Od 1 do 5
|name=Suong Yvonne
|dept=Designu |position=Ikonografik
|id-number= 3492-775201
|expiry=06.2029
]]

Jeśli używasz na jednej stronie wielu identyfikatorów, potrzebujesz parametru css tylko raz, a w kolejnych [[include]]-ach można go już pomijać.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lexend:wght@400;700&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Libre+Barcode+128&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Share+Tech+Mono&display=swap');
 
:root {
  --id-card-five-color: 196,2,51;
  --id-card-four-color: 255,109,0;
  --id-card-three-color: 255,211,0;
  --id-card-two-color: 0,135,189;
  --id-card-one-color: 0,159,107;
 
  --id-card-margin: min(1.5rem, calc(1.75vw + 0.325rem));
  --id-card-border-color: 210,210,210;
  --id-card-text-color: 20,20,20;
  --id-card-subtext-color: 140,140,140;
  --id-card-background-color: 252,252,252;
  --id-card-background-logo: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Aid-card/SCP_F.png');
  --id-card-background-logo-opacity: 0.075;
}
 
#page-content .foundation-id-card {
  max-width: calc(var(--id-card-margin)*24.5);
}
.foundation-id-card {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    "pfp level"
    "pfp info"
    "extra extra";
  grid-template-columns: 30% 1fr;
  grid-template-rows: calc(var(--id-card-margin)*3) auto auto;
  grid-gap: calc(var(--id-card-margin)*0.625);
  box-sizing: border-box;
  padding: var(--id-card-margin);
  margin: 1.5rem auto;
  border-radius: calc(var(--id-card-margin)*0.75);
  box-shadow: 0 0 0.325rem rgba(0,0,0,0.175);
  font-family: 'Lexend', sans-serif;
  color: rgb(var(--id-card-text-color));
  background-color: rgb(var(--id-card-background-color));
  position: relative;
  z-index: 0;
  overflow: hidden;
}
.foundation-id-card::before {
  content: "";
  display: block;
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  opacity: var(--id-card-background-logo-opacity);
  background-image: var(--id-card-background-logo);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: contain;
  background-position: 150% 50%;
  z-index: -1;
}
 
.foundation-id-card .profile-picture {
  grid-area: pfp;
  box-sizing: border-box;
  border: solid 0.125rem rgb(var(--id-card-border-color));
  border-radius: min(0.5rem, 1vw);
  aspect-ratio: 4/5;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}
.foundation-id-card .profile-picture img {
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}
 
.foundation-id-card .level-container {
  grid-area: level;
  display: flex;
  grid-gap: calc(var(--id-card-margin)*0.325);
  align-items: center;
}
.foundation-id-card .level-container .levels {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  grid-gap: calc(var(--id-card-margin)*0.285);
  max-height: calc(var(--id-card-margin)*3);
  justify-content: flex-start;
  flex-grow: 1;
}
.foundation-id-card .level-container .levels .level {
  display: none;
  flex-basis: calc(var(--id-card-margin)*0.5);
  flex-shrink: 1;
}
.foundation-id-card .level-container .levels.l-1 .level:is(:nth-child(1)) {
  display: block;
  background-color: rgb(var(--id-card-one-color));
}
.foundation-id-card .level-container .levels.l-2 .level:is(:nth-child(1), :nth-child(2)) {
  display: block;
  background-color: rgb(var(--id-card-two-color));
}
.foundation-id-card .level-container .levels.l-3 .level:is(:nth-child(1), :nth-child(2), :nth-child(3)) {
  display: block;
  background-color: rgb(var(--id-card-three-color));
}
.foundation-id-card .level-container .levels.l-4 .level:is(:nth-child(1), :nth-child(2), :nth-child(3), :nth-child(4)) {
  display: block;
  background-color: rgb(var(--id-card-four-color));
}
.foundation-id-card .level-container .levels.l-5 .level {
  display: block;
  background-color: rgb(var(--id-card-five-color));
}
 
.foundation-id-card .access {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
  top: 0;
  right: 0;
  text-align: right;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  font-size: calc(var(--id-card-margin)*1.425);
  line-height: calc(var(--id-card-margin)*1.325);
}
.foundation-id-card .access span:first-child { font-size: 66.5%; }
.foundation-id-card .access br { display: none; }
 
.foundation-id-card .info {
  grid-area: info;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  row-gap: calc(var(--id-card-margin)*0.375);
}
.foundation-id-card .info > * {
  flex-grow: 1;
}
.foundation-id-card .info > .fullname {
  flex-basis: 100%;
}
.foundation-id-card .info > * br { display: none; }
.foundation-id-card .info > * .heading {
  display: block;
  text-transform: uppercase;
  font-size: calc(var(--id-card-margin)*0.675 + 0.075rem);
  letter-spacing: -0.025em;
  color: rgb(var(--id-card-subtext-color));
}
.foundation-id-card .info > * .fill-info {
  font-size: calc(var(--id-card-margin) + 0.05rem);
  font-weight: bold;
  line-height: 1.05;
}
.foundation-id-card .info > .fullname .fill-info {
  font-size: calc(var(--id-card-margin)*1.1 + 0.125rem);
}
 
.foundation-id-card .card-end {
  grid-area: extra;
  display: flex;
  height: calc(var(--id-card-margin)*2);
  align-items: center;
  padding-top: calc(var(--id-card-margin)*0.625);
  grid-gap: calc(var(--id-card-margin)*0.375);
  border-top: solid 0.125rem rgb(var(--id-card-border-color));
}
.foundation-id-card .card-end .barcode {
  font-family: 'Libre Barcode 128', cursive;
  user-select: none;
  flex-basis: 67.5%;
  flex-grow: 1;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  font-size: calc(var(--id-card-margin)*3.5);
  align-self: flex-start;
  clip-path: inset(0);
}
.foundation-id-card .card-end .expire {
  color: rgb(var(--id-card-subtext-color));
  font-size: calc(var(--id-card-margin)*0.525);
  font-family: 'Share Tech Mono', monospace;
  align-self: flex-end;
  text-align: right;
  width: max-content;
}
.foundation-id-card .card-end .expire .id .sublead { font-size: 80%; margin-right: 0.75ch; }
.foundation-id-card .card-end .expire .id { font-size: 115%; }
{$photo}
UPOWAŻNIENIE
POZIOMU{$level}
Pełne Imię
{$name}
Departament
{$dept}
Stanowisko
{$position}
{$id-number}{$id-number}
Numer ID:{$id-number}
Data Ważności: {$expiry}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported