License Box

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


Jeśli chcesz dodać informacje licencyjne do swojej strony, wykonaj następujące kroki:

Krok 1:

Dodaj to na samym dole strony:

[[include :scp-pl:component:license-box
|author= (Nick autora/ów)
|lang= (Filia z jakiej pochodzi)]]
> **Źródło dzieła:**
> **Twórca dzieła:**
> **Nazwa dzieła:**
> **Licencja:**
[[include :scp-pl:component:license-box-end]]

Uwaga: Jeśli przypisy pojawiają się pod licencjowaniem, dodaj [[footnoteblock title="Przypisy"]] nad szablonem licencji.

Krok 2 (dla oryginałów):

Uzupełnij odpowiednie informacje licencje o zdjęciach, cytatach bądź innych materiałach użytych w artykule przy pomocy szablonu.

W przypadku zmiennej |lang= w przypadku oryginalnych prac należy zawsze dać "PL".

Przykład poprawnego uzupełnienia:

Zmienna |author= nieuzupełniona automatycznie jako autora będzie wyświetlała twórcę strony. Więc jeśli strona będzie miała więc niż dwóch autorów, należy ją uzupełnić ręcznie, wpisując tam ich nicki np.

[[include :scp-pl:component:license-box
|author=Jasiu06 i BlazingPie
|lang=PL]]

Krok 2 (dla tłumaczeń):

Tak samo jak w przypadku oryginałów należy uzupełnić informacje o użytych materiałach użytych w danym artykule. Najczęściej powinny się one znajdować w License Boxie bądź na forum oryginału.

W zmiennej |author= należy podać nick autora/ów oryginału (znajdziesz go, klikając na jej historię i sprawdzając pierwszą wersję). Zastępuje to starą praktykę atrybutowania autora na forum.

Natomiast w zmiennej |lang= należy podać filii, z jakiej pochodzi dana praca oryginalnie w postaci skrótu danej filii np. CN, RU, EN.

Przykład poprawnego wypełnienia:

[[include :scp-pl:component:license-box
|author=HarryBlank
|lang=EN]]

Krok 3

Dodaj tag _licensebox do twojej strony.

Uwaga: Krok 3 rób tylko już na gotowej stronie na wiki podczas publikacji, a nie na Sandboxie.


Masz kłopoty z użyciem License Boxa lub chcesz się o coś dopytać? Możesz zawsze się o to zapytać na forum bądź na oficjalnym discordzie SCP-PL.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported