component:object-class-bar-source

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


Identyfikator: SCP-{$item-num}
Klasa podmiotu: {$obj-class}
Przydzielony Ośrodek: {$site-resp}
Dyrektor: {$director}
Nadzorca Projektu: {$rsch-head}
Przydzielone MFO: {$task-force}
Poziom {$level}/{$item-num}
{$secrecy}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported