Hub Dewitów

ocena: +4+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Informacje zawarte w tym pliku nie mogą być uwierzytelnione ze 100% pewnością, ze względu na anomalny charakter zawartości. Podobnie jak w przypadku wszystkich atemporalnych anomalii retrokauzalnych, zaleca się zachowanie odpowiedniego sceptycyzmu podczas omawiania lub badania informacji o Dewach.

Jeżeli podczas przeglądania tego pliku zauważysz nieścisłości lub rozbieżności z rzeczywistością bazową, zgłoś to przedstawicielowi RAISA w Twoim ośrodku.

— Maria Jones, Dyrektor, RAISA

Daeva%20Hub%20-%20InscriptionStone%28b%29

Suraune šue liomao aok saxáṭe tiálḳ urdaleva
Aifš Ueṭaeiáš
Mašeza mazxaehn sáppone xiábbeátau aiktuesae
Jest to najdalsze miejsce, do którego dotarła Cesarzowa Wojny, Wielka Ueṭaeiáš, podczas swojego podboju
Ale prawdziwe granice Jej Imperium
Nie znają końca

- Napis po starodewicku odkryty niedaleko Turfanu, Chiny, 1987.


Daeva%20Hub%20-%20Glyphs

Pochodne glifów dewickich przedstawiające SCP-2140.

Imperium Dewickie było starożytną cywilizacją, która powstała w południowo-środkowej Syberii i ostatecznie rozciągnęła się na całą Azję Środkową, Bliski Wschód i Europę Wschodnią. Imperium reprezentowało społeczeństwo warstwowe, którego struktura opierała się na systemowym niewolnictwie, podbojach militarnych przy użyciu różnych anomalnych środków, kulcie przodków, rytualnych ofiarach z ludzi i powszechnym stosowaniu praktyk taumaturgicznych.

Historia Imperium Dewickiego jest niejasna i pełna tajemnic. Dowody archeologiczne potwierdzają, że początki jego istnienia sięgają około 10 000 lat p.n.e., ale moment zakończenia kontroli cywilizacji nad ich terytorium jest bardzo różny. Ta niejasna linia czasowa jest głównie wynikiem SCP-140, książki zatytułowanej "Kronika Dew", która ma anomalny efekt wstecznej przyczynowości czasowej. Czytelnicy tej książki są zmuszeni do uzupełniania jej treści za pomocą dowolnego płynu, w tym własnej krwi.

Daeva%20Hub%20-%20140%28blue%29

Instancja SCP-140.

Z każdym dodatkiem do historii zawartej w Kronice, historia jest retroaktywnie zmieniana, aby to odwzorować. Poprzednia rewizja SCP-140 zawierała informację, że Dewy zostały ostatecznie pokonane przez chińskiego generała Qin Kai w trzecim wieku przed naszą erą. Klęska ta doprowadziła do ludobójstwa wszystkich Dew i rozpadu Imperium. Jednak w wyniku kolejnych przełamań zabezpieczeń związanych z SCP-140 dodano nowe materiały, które opisują przegrupowanie ocalałych i ich migrację do innego regionu środkowej Syberii, stopniową odbudowę imperium i dalszy postęp kulturowy i technologiczny. Obecnie mówi się, że imperium zostało ostatecznie zniszczone przez Czyngis-chana we wczesnym okresie jego podbojów, choć losy wielu ważnych osób i kilku miast pozostają niejasne.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ze względu na samą naturę SCP-140, historia Dew zmieniała się wielokrotnie. Historia, którą możemy przeczytać o rozwoju ich Imperium, musi być traktowana z naukowym sceptycyzmem, choćby ze względu na atemporalną naturę ich rozwoju kulturowego.

Dzięki badaniom i przechowywaniu innych anomalii związanych z Dewami, Fundacja znalazła liczne dowody na to, że pozostałości kulturowe tego Imperium przetrwały do czasów współczesnych.


ocena: +4+xO ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported