Omówienie usuwania treści

Przedmowa

W celu utrzymania pewnych standardów jakości na naszej witrynie artykuły niespełniające wymagań zostaną usunięte. Likwidacja treści ma miejsce, kiedy ocena artykułu spada poniżej określonego progu.

Co się zaś tyczy artykułów łamiących regulamin witryny, procedury są nieco inne. Poniżej zapoznasz się ze zwięzłymi wyjaśnieniami poszczególnych procedur.

Wiedz, że nieważne, jaki jest powód usunięcia artykułu, przedstawiciel administracji zobowiązany jest o tym poinformować społeczność SCP-Wiki.pl.

Okres ochronny

Nowo powstałe strony zostają objęte 24-godzinnym okresem ochronnym. W ciągu doby nie można będzie ich usunąć. Zaznaczamy tutaj, iż nawet jeżeli ocena dzieła spadnie poniżej 0, okres ochronny uchroni artykuł przed usunięciem. Jednocześnie jest to okres, w którym autor musi ogłosić swoją pracę i umieścić ewentualną atrybucję: po 24 godzinach proces publikacji musi być zakończony.

Nie oznacza to jednak, że przez czas trwania okresu ochronnego użytkownicy są zobowiązani nie głosować czy głosować inaczej: mimo wszystko na wiki oczekuje się publikacji gotowych, kompletnych prac.

Oczywiście, jak w większości przypadków na SCP-Wiki.pl, wyjątkowe sytuacje pozwalają PA na zniesienie okresu ochronnego i tym samym na błyskawiczne usunięcie.

Proces standardowy

Kiedy ocena danej strony spada poniżej 0, artykuł ten kwalifikuje się do usunięcia. Zgodnie z okresem ochronny autor będzie miał 24 godziny na dokonanie wszelkich poprawek dzieła. Jednakże, gdy po wygaśnięciu okresu ochronnego ocena będzie nadal ujemna, PA opublikuje na łamach dyskusji artykułu post ogłaszający usunięcie pracy za 24 godziny. W niektórych przypadkach inni przedstawiciele administracji mogą odpisać na ten post, z różnymi intencjami. Ich odpowiedź będzie zazwyczaj jedną następujących: "sugeruję poczekanie na reakcję autora", "sugeruję archiwizację". Nie liczą się głosy "przeciwko" podjęciu działań wobec takiego artykułu.

Należy zauważyć, że do sumy głosów nie wlicza się głosów z kont usuniętych i zablokowanych. Ma to na celu przeciwdziałanie szkodliwemu głosowaniu, którego ofiarą może paść tak jeden autor, jak i cała witryna. Głosy można dokładnie sprawdzić, klikając Oceń na pasku dolnym strony.

Kiedy upłyną 24 godziny od rozpoczęcia procedury usuwania, moderator lub administrator, który to zauważy, procesu owego dokończy. PA usuwający artykuł opublikuje w dziale ogłoszeń na forum post informujący o dokonaniu usunięcia i zazwyczaj podsumuje przebieg głosowania.

W razie podniesienia się w międzyczasie oceny artykułu na 0 lub więcej głosowanie zostanie unieważnione. Jeżeli jednak spadnie ponownie, głosowanie trzeba będzie rozpocząć od nowa.

Załączniki do raportów SCP zazwyczaj zostają usunięte wraz z artykułem matczynym. Jednakże jakość takich artykułów jest niekiedy o wiele lepsza niż matczynych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, oba dzieła autora zostaną ocenione niezależnie.

Uwaga: Prace, których autor nie dopełnił procedury publikacji przed upłynięciem okresu ochronnego (np. brak ogłoszenia na forum) będą usuwane bez licznika i bez względu na aktualną ocenę.

Wczesne głosowanie

Jeżeli artykuł był już wcześniej usunięty z powodu niskiej jakości i został ponownie opublikowany bez zmian, można rozpocząć usuwanie przed upływem terminu okresu ochronnego. Wczesne usuwanie aplikuje się również wobec dzieł, które zostały ponownie opublikowane lub przepisane w celu znalezienia dziury w regulaminie, by ominąć głosy niepozytywne. Wtedy zwykle praca zostanie usunięta błyskawicznie.

Prace tłumaczone

Jeśli chodzi o tłumaczenia, czyli prace nienapisane w oryginale w języku polskim i przełożone na niego, sprawa ma się trochę inaczej. Ocena nie dotyczy tłumaczeń, lecz samych raportów, ponieważ w domyśle tłumaczenia powinny być na tyle dokładne i solidne, aby nikt nie musiał wystawiać im negatywnej oceny. Jeżeli administracja jednak uzna, że tłumaczenie nie spełnia jakości, poprosi autora o poprawę artykułu. Jeżeli to nie zostanie wykonane, to praca może zostać usunięta.

Pominięcie procesu rezerwacji tłumaczeń oznacza błyskawiczne usunięcie. Podobnie tłumaczenie za pośrednictwem programów internetowych (czyli skopiowanie tekstu z google translate chociażby).

Te artykuły, które nie są już aktualne, tak przez usunięcie na stronie angielskiej czy przez modyfikacje, nie poddajemy usuwaniu do czasu aktualizacji. Strona taka otrzyma odpowiednie oznaczenie, że nie jest już aktualna, wraz z prośbą dla chętnych o aktualizację.

Archiwizacja

Proces archiwizacji danej pracy jest czynnością administracyjną i jest identyczny z procesem usuwania, aczkolwiek prowadzi do umieszczenia strony na liście artykułów zarchiwizowanych. Archiwizacji podlegają zarówno raporty SCP oraz opowiadania jak i pozostałe strony, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Strony znajdujące się w archiwum w dalszym ciągu są możliwe do ocenienia przez użytkowników, jednakże nie zostaną usunięte nawet w przypadku bardzo niskiej oceny, gdyż technicznie rzecz biorąc są już zlikwidowane.

W przypadkach, gdy spełnione zostaną określone wymagania, praca może podlec odarchiwizacji, gdzie jej status jako strony archiwizowanej zostaje zabrany, a dzieło przywrócone na standardowe listy. Wymagania te to:

  • Praca posiada conajmniej ocenę +10.
  • Nie występuje ryzyko, że ponownie dojdzie do procesu usunięcia niedługo po przywróceniu.
  • Dzieło nie zostało przepisane, a archiwizacja nie stanowi zapisu "starej wersji" dzieła.

Plagiaty i kradzież własności intelektualnej

Jeżeli artykuł zostanie uznany za plagiat, skopiowany z innego (nieważne, czy w części, czy w całości) lub jeżeli koncepcja będzie wręcz przygniatająco podobna do tej z innego dzieła, PA mają prawo usunąć taki artykuł na podstawie popełnienia plagiatu lub kradzieży własności intelektualnej.

PA zarządzą wówczas usunięcie pracy pod ww. zarzutem i wyjaśnią, w jaki sposób rozpoznano plagiat oraz co stanowi oryginał.

Powody ku usuwaniu treści bez względu na okres ochronny

Trolling

Jeżeli PA dojdą do wniosku, że dane treści zostały opublikowane w celu trollingu, wezwą oni do przyspieszonego usunięcia. Usunięcie takie może zostać przeprowadzone bez uznania aktualnej oceny dzieła, a okres ochronny może zostać zniesiony.

Powody ku błyskawicznemu usunięciu

Treści wrzucane na SCP-wiki.pl w charakterze złej woli wobec witryny (wirusy bądź linki do zawirusowanych stron, materiały obsceniczne pod względem seksualnym, spam, reklamowanie stron poza forum, treści pirackie itd.) prowadzą do bezwzględnego, natychmiastowego usunięcia bez względu na potencjalne: okres ochronny i aktualną ocenę artykułu.

Innym ważnym powodem do usunięcia błyskawicznego jest złamanie "Polityki Aprobacji", naszego systemu gwarantowania jakości publikowanych prac. Prace, które złamią zasady "Polityki Aprobacji" zostaną usunięte po okresie godziny od publikacji, z ominięciem okresu ochronnego czy innych systemów ochronnych, jak procedura przepisania. Więcej informacji jest dostępnych poprzez stronę "Polityki Aprobacji", dostępnej również poprzez listę poradników.

Gwoli uściślenia: Może tego dokonać pierwszy moderator bądź administrator, który zauważy wykroczenie. Odpowiedni wpis musi pozostawić na forum.

Inne ważne informacje

Usunięcie na żądanie autora

Jeżeli autor zażąda usunięcia ich pracy oraz udowodni, iż owa praca należy do niego, moderator lub administrator dokona tego bez zadawania innych pytań.

Usunięcie przez autora

Samodzielne usuwanie prac zostało wyłączone z uwagi na fakt, że serwis wikidotu czasem psuje strony, które zostały usunięte. Czasem po usunięciu pracy jej link staje się niedostępny, niekiedy nawet permanentnie. Z tego powodu usuwanie wykonywane jest poprzez przeniesienie strony na losowo wygenerowany link, a potem usunięcie jej tam, aby zniwelować potencjalne szkody, które może spowodować "martwy slot".

Jeśli jesteś autorem i chcesz usunąć swoją pracę, skontaktuj się z członkiem administracji.

Prace stworzone na potrzeby konkursów/inicjatyw

Artykuły stworzone przez użytkowników z okazji i celem uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu organizowanym na SCP-Wiki.pl oraz publikowane jedynie na dedykowanej stronie zbiorczej nie zostają usunięte z powodu posiadania oceny ujemnej. Autorzy danych prac w dalszym ciągu mogą samodzielnie usunąć dany artykuł, postępując zgodnie z procesem wymienionym w punkcie wyżej. PA nadal mogą zlikwidować daną pracę w przypadku stwierdzenia łamania zasad (patrz: Powody ku usuwaniu treści bez względu na okres ochronny). W przypadku inicjatywy, z którą w parze idzie publikacja danych prac na liście głównej SCP/opowieści podlegają standardowemu procesowi usuwania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported