Propozycja Dyrektora Bold
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-LA-001

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie obiekty dotknięte przez SCP-LA-001 muszą być nadzorowane przez osoby posługujące się jego Językiem Wymaganym do Zabezpieczenia (JWZ). Zobacz Protokół 001-Alfa.

Opis: SCP-LA-001 to fizyczne ograniczenia w używaniu ludzkich języków. Niektórych anomalii nie można opisywać, ani na nie oddziaływać przez osoby identyfikujące je konceptualnie w innym, niż pewnym specyficznym języku. W rezultacie, zabezpieczanie takich anomalii jest niemożliwe dla jednostek lub grup, które myślą w innych językach.

Log Dotkniętych Obiektów: Skrócony log różnych anomalnych obiektów dotkniętych przez SCP-LA-001. Pełny log jest dostępny po złożeniu podania.

Identyfikator JWZ1
SCP-LA-001-1 Rosyjski
SCP-LA-001-2 Japoński
SCP-LA-001-3 Chiński
SCP-LA-001-4 Rosyjski
SCP-LA-001-5 Hiszpański
SCP-LA-001-6 Japoński
SCP-LA-001-7 Hiszpański
SCP-LA-001-8 Niemiecki
SCP-LA-001-9 Japoński

Dodatek LA-001.1: 3 miesiące po odkryciu SCP-LA-001, wykryto kolejne 18 obiektów dotkniętych SCP-LA-001 wymagających hiszpańskiego JWZ. W wyniku tego został utworzony wydział hiszpański, którego zadaniem stało się zabezpieczanie anomalii z hiszpańskim JWZ. Wkrótce po tym incydencie utworzono również wydział dla każdego innego JWZ.

Dodatek LA-001.2: 11 miesięcy po odkryciu SCP-LA-001, O5-8 wystosował następującą propozycję:

Problem: Odkryto już prawie 600 anomalii dotkniętych SCP-LA-001. Poszczególne wydziały nie są w stanie sobie poradzić z rosnącą liczbą obiektów dotkniętych SCP-LA-001, które mogą wkrótce stanowić większość zabezpieczonych obiektów SCP.

Propozycja: Podzielić Fundacje SCP na filie dla każdego JWZ.

Rezultat:

  • Za: 7
  • Przeciw: 6

ZATWIERDZONO

Zainicjowano Protokół 001-Alfa. Zobacz Dodatek LA-001.3.

Dodatek LA-001.3: Protokół 001-Alfa nie mógł zostać pomyślnie zainicjowany, ponieważ okazało się, że SCP-LA-001 jest również częściowo dotknięty przez samego siebie. W celu naprawienia tego złożono następującą propozycję:

Problem: SCP-LA-001 jest dotknięty przez SCP-LA-001.

Propozycja: Utworzyć filie Fundacji SCP, celem zabezpieczenia SCP-LA-001, korzystając z jego JWZ.

Rezultat:

  • Za: 8
  • Przeciw: 5

ZATWIERDZONO

Aby umożliwić pomyślne zainicjowanie protokołu 001-Alfa, utworzono filię Fundacji SCP dla JWZ SCP-LA-001, jakim była łacina. W związku z tym, SCP-LA-001 został odpowiednio przeklasyfikowany.

Dodatek LA-001.4: Poniżej znajduje się kompletna lista wszystkich anomalii, na które wpływ ma SCP-LA-001, ułożonych według ich JWZ. Angielski oznacza "główną" filię i odnosi się do anomalii niedotkniętych SCP-LA-001.

JWZ Przechowywane anomalie
Angielski (Nie dotknięte) 10 844
Rosyjski 8 316
Japoński 7 640
Chiński 7 412
Hiszpański 6 991
Koreański 6 058
Francuski 5 672
Niemiecki 5 184
Włoski 4 315
Tajski 4,209
Polski 3 916
Ukraiński 3 863
Portugalski 3 337
Czeski 2 984
Łaciński 843
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported