Propozycja Djoric-Dmatix
ocena: +13+x

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Humanoid

Poziom zagrożenia: Zielony|czasowo czerwony

Klasa przechowawcza: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-001 przechowywane są wewnątrz standardowych modułów dla humanoidów. Pod żadnym pozorem instancje te nie mogą znaleźć się na obszarze jednej placówki, móc dokonywać dowolnych działań ani poznać informacji o innych członkach grupy. Personel przydzielony do danej instancji SCP-001 nie może zostać uświadomiony o jej innych instancjach ani tym, co je łączy.

Elementy SCP-001 nie mogą wejść w kontakt bezpośredni z innymi podmiotami o właściwościach anomalnych, jeżeli nie dzieje się to w charakterze zatwierdzonego eksperymentu.

ZREWIDOWANO DNIA ██.██.20██ r.: ROZKAZ SPECJALNY O5: A-1130-X.

W świetle wydarzeń będących skutkiem śmierci SCP-001-05, używanie desygnatów SCP-001 do neutralizacji obiektów anomalnych jest niniejszym wzbronione. Należy skupić się na utrzymaniu podmiotów SCP-001 przy życiu i nienaruszonym zdrowiu. Odzyskiwanie i zabezpieczanie elementów SCP-001 objęte jest najwyższym priorytetem. W razie śmierci jednego z nich należy dokonać egzekucji protokołu Ourobouros w trybie natychmiastowym.

Opis: SCP-001 to grupa trzydziestu sześciu osób oznaczonych desygnacjami od SCP-001-01 do SCP-001-36. Nie łączy ich oczywisty wzorzec etniczny, płciowy, wiekowy ani religijny.

Elementy SCP-001 nie wykazują właściwości anomalnych. Jednakże każdy anomalny obiekt, który znajdzie się w niewielkiej odległości od elementu SCP-001, ulegnie znaczącej modyfikacji względem swoich oryginalnych właściwości: najczęściej rezultatem jest osłabienie lub odebranie im właściwości anomalnych. Przedmioty, których anomalie nie zostaną zneutralizowane, ulegną przemianie, przez którą będą podobne do podobnych przedmiotów bez właściwości anomalnych. Efekty te zachodzą natychmiast i nie wymagają żadnej stymulacji przez sam element SCP-001. Obszary oddziaływania tychże efektów zwiększą się, jeżeli kilka podmiotów SCP-001 znajdzie się w pobliżu siebie; innym efektem takiego "zebrania" będzie intensyfikacja zmian: zebrane podmioty SCP-001 są w stanie anulować właściwości anomalne bez bycia świadomymi obecności innych obiektów.

Wszystkie elementy SCP-001 zdają się naturalnie znać informacje o innych elementach SCP-001, o ogólnej ich liczbie i szczegółach o jednej do trzech jednostek. Wiedza ta jest niesprecyzowana, co sprawia, iż lokalizacja niezabezpieczonych elementów sprawia trudności.

Śmierć podmiotu SCP-001 będzie skutkować manifestacją kilku anomalnych bytów i zjawisk na obszarze, na którym doszło do zgonu. Manifestacje te są na tyle silne, że tradycyjne protokoły zabezpieczenia nie są w stanie im przeciwdziałać, anomalie wynikowe wyrządzają szkody w obszernej skali. Zabezpieczone elementy SCP-001 twierdzą, że jest to rezultat absencji martwego podmiotu, co "przepuszcza rzeczy na drugą stronę", a przyszłe zgony elementów będą jeszcze większej intensywności. Ponadto zabezpieczone jednostki twierdzą, że każdy denat zostaje wymieniony na noworodka dziedziczącego właściwości jego: nie znaleziono jeszcze takich osób.

W dokumencie 001-EX znajduje się lista istotnych modyfikacji obiektów, które zostały przeprowadzone przez podmioty SCP-001. Pełna lista wszystkich anulacji znajduje się w Dokumencie 001-N.

Dodatek 01:

Znani członkowie SCP-001 to:

Oznaczenie Tożsamość etniczna Płeć Wiek Obecny status Notatki
SCP-001-01 Żydowsko-niemiecka Mężczyzna 94 Zabezpieczony Obecnie znajduje się w indukowanym zastoju celem zapobieżenia przed śmiercią. Kod identyfikatora numerycznego został wytatuowany na lewym przedramieniu jednostki.
SCP-001-02 Tamilska Kobieta 88 Zabezpieczona W czasie pozyskania znajdowała się w ciąży. Poród bez komplikacji; dziecko znajduje się obecnie pod opieką Fundacji.
SCP-001-03 Brytyjska Kobieta 91 Zabezpieczona Podmiot była brytyjską pielęgniarką polową. Uznana za martwą w roku 1943.
SCP-001-04 Chińska Han Mężczyzna 97 Zabezpieczony Pierwszy element, który przekazał Fundacji informacje na temat innych. Daoistyczny mnich Quanzhen.
SCP-001-05 Pasztuńska Mężczyzna 101 Martwy Podmiot zmarł w zabezpieczeniu. Szczegóły w Raporcie Z Incydentu 001-05-EX.
SCP-001-06 Włoska Kobieta 39 Niezabezpieczona Pozyskana z hostelu w Budapeszcie. Element uciekł z zabezpieczenia po ośmiu dniach, w czasie incydentu w Ośrodku 90. Nie wiadomo, gdzie się aktualnie znajduje.
SCP-001-07 Polsko-argentyńska Kobieta 52 Niezabezpieczona W posiadaniu G-16 — "Inicjatywy Horyzont".
SCP-001-08 Rosyjska Mężczyzna 5 Niezabezpieczony W posiadaniu nieznanej osoby lub grupy. Nie zlokalizowano członków rodziny.
SCP-001-09 Aborygeńska Australijska Kobieta 31 Niezabezpieczona W posiadaniu G-16 — "Inicjatywy Horyzont".
SCP-001-010 Afroamerykańska Mężczyzna 28 Niezabezpieczony W posiadaniu G-16 — "Inicjatywy Horyzont".
SCP-001-011 Nigeryjska Mężczyzna 45 Zabezpieczony Rodzina SCP-001-011 była obecna podczas jego pozyskania. Najstarszy syn SCP-001-011 dokonał zbrojnego oporu wobec personelu Fundacji i pomimo sprzeciwu SCP-001-011. W rezultacie syn został zneutralizowany. Pozostałym członkom rodziny zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy A.
SCP-001-012 Arabska Kobieta 14 Martwa Podmiot została zabita przez członków G-03 "Rebelii Chaosu" w czasie próby pozyskania. Szczegóły znajdują się w Raporcie Z Incydentu 001-012-RC-EX.
SCP-001-013 Koreańsko-amerykańska Kobieta Status Nieznany Niezabezpieczona Aktywnie przeciwna próbom pozyskania.
SCP-001-014 Nawaho Mężczyzna 23 Zabezpieczony Został pozyskany przez Fundację po swoim kontakcie z SCP-1295. Szczegóły w Dokumencie 001-EX.

Dodatek 02: Elementy od SCP-001-01 do SCP-001-05 zostały pozyskane dnia ██.██.1944 r., w Jeruzalem, podczas śledztwa w kwestii prawdopodobnych cudów i innych wydarzeń anomalnych na obszarze. Akcja została wykonana przez HMFSCP. Podmioty zostały znalezione pod opieką trzech osób, oznaczonych odpowiednio POI-1458, POI-1459 i POI-1460. Osoby te najprawdopodobniej związane są z G-16 "Inicjatywą Horyzont" oraz mogły brać udział w założeniu grupy.

Pozyskanie było utrudnione w związku z wewnętrznym konfliktem frakcji w HMFSCP. SCP-001-01 został poważnie raniony w rezultacie wymiany ognia, ale został poprawnie ustabilizowany i pozyskany wraz z innymi elementami, a następnie oddany pod jurysdykcję frakcji zachowawczej. Jednostki odpowiedzialne za opiekę nad elementami SCP-001 uciekły w czasie walki; od tego momentu nie zostały zatrzymane.

Log przesłuchania 001-11-02

Następujące przesłuchanie SCP-001-05 zostało przeprowadzone dnia ██.██.19██ r.

Dr ████████: Ostatnio wspomniałeś o posiadaniu określonego celu. Czy mógłbyś to rozwinąć?

SCP-001-05: Znajduję się tutaj, aby poprawnie ukierunkować rzeczy.

Dr ████████: Rozwiń to.

SCP-001-05: Doktorze, świat jest zepsuty. Ja oraz moje rodzeństwo znajdujemy się tutaj, aby go uleczyć, aby wspólnie przygotować drogę temu, co nadchodzi. Proces już zachodzi, ale niestety wystąpiły komplikacje.

Dr ████████: Wyjaśnij, proszę.

SCP-001-05: [SCP-001-01] miał zebrać resztę. Jako że tkwi teraz pomiędzy życiem i śmiercią, ten obowiązek spadł na nas. Z kolei my nie wiemy zbyt wiele na temat naszej liczby. Wystarczy.

Dr ████████: Nie boisz się o jego bezpieczeństwo?

SCP-001-05: Śmierć to tylko inna część tego, co ma być. Nie ma się czego bać.

Dr ████████: Pogląd godny podziwu. W jaki sposób dowiedziałeś się o swym celu?

SCP-001-05: Miałem sen. Zwiastun, proroctwo, halucynację, zwał jak zwał. Zasadził on nasionko w mojej głowie, można je nazwać swego rodzaju intuicją. Następnego dnia spotkałem [SCP-001-01].

Dr ████████: Czy mógłbyś opisać ten sen?

SCP-001-05: Był w nim bogato ubrany mężczyzna, ktoś w rodzaju króla czy cesarza. Ciągle się pytał "Gdzie jest krawiec? Gdzie jest mój krawiec?" i chodził w tę i z powrotem. Za każdym razem, kiedy zadawał to pytanie, inny głos odpowiadał "Jest już blisko, na rzut kamieniem". Ale krawca się nie pojawiał. Mężczyzna był coraz bardziej zdenerwowany; jak tak sobie chodził, przyleciały ćmy i na nim usiadły, zaczęły konsumować jego odzienie. Lądowało na nim coraz więcej ciem, a jego ubranie się strzępiło i psuło; niektóre z motyli nawet gryzły jego skórę. Aż tu nagle drzwi się otwarły i przybył nie jeden krawiec, ale dziesiątki, prowadzone przez najlepszego krawca w królestwie. Król był zachwycony, wiedział bowiem, że zostanie odratowany od ciem, które próbowały go zjeść. Wtedy się obudziłem i już wiedziałem. Znalazł mnie, a ja za nim podążyłem.

Dr ████████: Wybacz, że użyję tak dramatycznego sformułowania, ale jeżeli wszyscy zbierzecie się w jednym miejscu, nadejdzie koniec świata. Racja?

SCP-001-05: [Chichot] Doktorze, świat się już skończył. On jedynie wymaga ostatniej wojny. Jego czas się skraca i wydłuża, ale przy tym mętnieje z dnia na dzień, aż w końcu nie pozostanie po nim nic innego niż ćmy. Jednakże nadal go trochę jest. Ciągle możemy się odnaleźć.

Dr ████████: A co się stanie, jeżeli się odnajdziecie?

SCP-001-05: Nadejdą ciche dni, doktorze. Ciche dni i pokój.

Raport z incydentu 001-05-EX

Raport z incydentu 001-012-RC-EX

Dokument 001-EX

Dokument 001-IC-34

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported