Dlaczego przechowywanie SCP-PL-188 jest chujowe i doktora Clyde'a Fostergranta należy powiesić na latarni za jaja

ocena: +11+x

Rozpoczynam postępowanie dyscyplinarne przeciw panu Clyde'owi Fostergrantowi w odniesieniu do wyniku śledztwa wewnętrznego RC-5720.

Zaczniemy od ponownego przewertowania raportu oraz protokołu użytego w śledztwie RC-5720.


WSTĘP: Śledztwo wewnętrzne o oznaczeniu RC-5720 zostało rozpoczęte przez Wydział Wewnętrzny po powiązaniu przez Radę O5 dwóch incydentów o zbiorczym oznaczeniu "IRC"(raporty z incydentów dołączono poniżej), których katalizatorem było niezgodne z zasadami i wszelkimi normami postępowanie pracownika Clyde'a Fostergranta.

Raportu incydentu IRC-001:

28.07.2███

Dnia 27.07.2███ roku doszło do przełamania zabezpieczeń SCP-PL-188 przez cztery niezidentyfikowane persony, później zidentyfikowane jako członkowie GoI-PL-007 (A.R.G.U.S. Inc.). Ich celem było przejęcie SCP-PL-188, akcja została zakończona sukcesem.

O godzinie 11:35 członek personelu ochrony został uśmiercony przy użyciu nieznanej substancji chemicznej (podczas przeprowadzania badań krwi substancja czynna została już całkowicie przetworzona w procesach metabolicznych) dyskretnie wstrzykniętej do krwiobiegu strażnika. Następnie indywidua przechwyciły obiekt, który po unieszkodliwieniu strażnika nie był zabezpieczany w żaden sposób.

O godzinie 11:40, po braku odpowiedzi strażnika obserwującego obiekt rozpoczęto mobilizację sił ochrony. W trakcie mobilizacji odkryto zniknięcie podmiotu oraz z pomocą monitoringu zlokalizowano intruzów, którzy aktualnie opuszczali teren szpitala. Siły reagowania rozpoczęły pościg, w trakcie którego udało się zatrzymać jednego z intruzów, jednak reszcie udało się zbiec wraz z SCP-PL-188. Od przechwyconego osobnika udało się pozyskać informacje o przynależności (wraz z pozostałymi indywiduami) do A.R.G.U.S. Inc, następnie popełnił on samobójstwo.

Koniec raportu.

Raportu incydentu IRC-002:

30.09.2███

Dnia 28.09.2███ roku doszło do akcji sabotażowej, której celem było przejęcie obiektów przechowywanych w Ośrodku PL-13 przez GoI-PL-007 (A.R.G.U.S. Inc).

Po upływie czterech godzin od utraty kontaktu ze wszystkimi pracownikami Ośrodka PL-13 wysłano zespół taktyczny mający za cel zbadać powód braku kontaktu z personelem Ośrodka. Gdy zespół taktyczny dotarł do Ośrodka odkrył, iż brak odpowiedzi przez pracowników spowodowany był śmiercią większości personelu. Kiedy dokonano tego odkrycia zespół taktyczny wycofa się i wezwał wsparcie.

Śledztwo na terenie Ośrodka pozwoliło odkryć, iż śmierć poniosło 98% pracowników placówki, pozostałe 2% zostało znalezionych w stanie krytycznym i przetransportowane do szpitala. Przyczyną wszystkich zgonów była infekcja wywołana przez wirus grypy typu A. W pomieszczeniu technicznym odpowiedzialnym za działanie systemu wentylacyjnego Placówki znaleziono urządzenie, które wprowadziło substancje zawierającą wirusa, co doprowadziło do jego rozprowadzenia na terenie całego Ośrodka. Potwierdzono, że maszyna ta została wyprodukowana przez A.R.G.U.S. Inc, co uznano za dowód tego, iż ta grupa odpowiada za cały incydent.

Jednocześnie w magazynie 3 znajdującym się w skrzydle B Ośrodka znaleziono nieznany walcowaty pojemnik. Po upewnieniu się, że otwarcie pojemnika nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu pracowników lub zasobach Fundacji rozpoczęto procedurę otwarcia. W środku pojemnika znaleziono jedną roślinę z gatunku gerbera aurantiacaa, która natychmiast po wystawieniu na warunki zewnętrzne zaczęła przeprowadzać proces rozkładu. Zgodnie ze szczątkowymi danymi, jakie udało się zebrać przed całkowitym rozłożeniem rośliny, osobnik ten po wznowieniu procesów metabolicznych rozpoczął natychmiastową autodestrukcję swoich komórek, co wywołało przyspieszony rozkład. Sprawdzenie pojemnika, w którym przechowywana była roślina pozwoliła stwierdzić, iż było to zaawansowane urządzenie pozwalające na wprowadzenie organizmu w stan całkowitej hibernacji.

Inwentaryzacja przechowalni obiektów Ośrodka PL-13 pozwoliła na odkrycie, iż głównym celem akcji było przejęcie anomalii zabezpieczanych przez Fundację. Zgodnie z danymi wszystkie obiekty zabezpieczone w Ośrodku PL-13 zostały skradzione lub zniszczone w trakcie próby przejęcia.

Późniejsze badania przeprowadzone przez doktor Joannę Sosnę odnośnie przyczyny wywołania tak wysokiej śmiertelności, w tak krótkim okresie czasie przez wirusa grypy typu A oraz możliwego powiązania z SCP-PL-188 pozwoliły na stworzenie teorii, mówiącej o sukcesie stworzenia anomalii będącej całkowicie antagonistyczną do SCP-PL-188, która została wykorzystana przez A.R.G.U.S. Inc.

Koniec raportu.

PRZEBIEG: Główny koordynator śledztwa, doktor Maksymilian Silnicki rozpoczął swoje działania od zapoznania się ze śledztwem wewnętrznym RC-3655 zorganizowanym w sprawie zgłoszenia złamania procedur związanych z przechowawaniem obiektu SCP. Śledztwo to wykazało całkowite pogwałcenie protokołów Fundacji przez przynajmniej dziewięciu pracowników Fundacji (nie licząc pana Clyde'a Fostergranta), jednocześnie odkryto, iż oficjalne sprawozdanie ze śledztwa tuszowało cały incydent pozostawiając bezkarne wszystkie osoby odpowiedzialne za pogwałcenie zasad.

W związku z takim obrotem spraw rozpoczęto dokładną inwestygację wszystkich wydarzeń w życiu Clyde'a Fostergranta, zakładającą: spotkania służbowe i prywatne, odbyte podróże, transakcje, działania zawodowe, edukację i relacje rodzinne.

Dokładne przeanalizowanie życia Clyde'a Fostergranta pozwoliło na ustalenie następujących faktów:

  • Clyde Fostergrant jest odpowiedzialny za zamordowanie 3 osób i ukrycie ich ciał (są to potwierdzone zbrodnie, liczba domniemanych pozbawień życia dochodzi do 30),
  • Clyde Fostergrant popełnił przynajmniej 100 wykroczeń łamiących protokoły Fundacji z zakresu zabezpieczania, wykorzystywania i transportu anomalii, których celem było osiągnięcie osobistej korzyści.
  • Clyde Fostergrant sfałszował dokument potwierdzający posiadanie przez niego wykształcenia wyższego.

PODSUMOWANIE: Wszystkie osoby związane ze śledztwem wewnętrznym RC-3655 zostały tymczasowo aresztowane i oczekują na przeprowadzenie śledztwa zbiorowego przez zespół doktora Silnikciego.

Clyde Fostergrant został natychmiastowo zatrzymany i ubezwłasnowolniony do momentu rozpoczęcia posiedzenia komisji dyscyplinarnej.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Clyde'a Fostergranta nie zostały uwzględnione w śledztwie w związku z podeszłym wiekiem i brakiem możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności za swoje działania.

W związku z dużą liczbą osób powiązanych z działaniami Clyde'a Fostergranta, która nie pozwalała na przeprowadzenie śledztw jednocześnie ze względu na ograniczone zasoby Wydziału Wewnętrznego (zwłaszcza, że część z tych osób pracuję własnie dla WW), stworzono "Listę Fostera". Lista ta ma na celu uniemożliwić podjęcie akcji osobom powiązanym z działaniami Fostergranta w razie odkrycia działań Wydziału Wewnętrznego przeciw nim.


Jeśli już sobie przypomnieliśmy dlaczego tu jesteśmy to może przejdziemy do ogłoszenia werdyktu. Wiem, że powinniśmy najpierw trochę podyskutować oraz dać ci szansę na wykręcenie się, ale takiej szansy tu nie masz. To śledztwo pokazało, że nasze myślenie, iż po prostu jesteś chciwym skurwielem było błędne. Twoje działania były zbrodniami na wszystkich wartościach Fundacji, godności i rozumie człowieka.

Jednogłośnie ogłaszamy, iż w ciągu następnych 48 godzin Clyde'owi Fostergrantowi zostanie poddany procedurze dyscyplinarnej Variant-006 w swojej najsurowszej formie.

Koniec posiedzenia.
I Clyde'a Fostergranta

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported