Dokument 130-1
ocena: 0+x

Kierownicze podsumowanie instancji SCP-130-2.

Dotychczas █████ instancji SCP-130-2 zostało poddanych procedurze Franklin-szesnaście i — z nielicznymi wyjątkami — wszystkie zostały opisane przez ten wydział.
Poniżej przedstawiono podsumowania związane z aktywnością przesyłek zaadresowanych do istotnego dla Fundacji personelu — pracującego zarówno w organizacji, jak i poza nią.

Dr M██████ █████ E██████, 5/130.


Format:

Adresat: █████
Podsumowanie: █████
Spostrzeżenia: █████


Adresat: Dr Alto Clef
Podsumowanie: Do dnia dzisiejszego dr Clef otrzymał ████ zaadresowanych do niego przesyłek w wielu formach z wykorzystaniem prawidłowych kodów procedury Franklin-szesnaście. W każdym przypadku przesyłki zawierały szeroką gamę środków do wykorzystania celem zabicia naukowca, do których dołączone były listy go wychwalające, surowo osądzające, a nawet z przeprosinami.
Spostrzeżenia: Odkąd na terenie Fundacji doszło do ██ zgonów oraz zniszczeń o wartości ███████ dolarów, wszystkie przesyłki adresowane do dr. Clefa muszą zostać przeskanowane i otwarte zdalnie przy zachowaniu środków bezpieczeństwa Hazmat trzy, jak wskazują rozkazy O5-█. W związku z incydentem mającym miejsce ██.██.20██ r. do kolejnych przesyłek (na odległość nie mniejszą niż 50 [m]) dopuszcza się wyłącznie personel klasy D.

Adresat: Dr Agatha Rights
Podsumowanie: Dr Rights otrzymała wiele kartek z życzeniami (z okazji urodzin, rocznicy czy świąt pokroju Dnia Matki) od ██████, ██████ ██████ oraz █████ █████.
Spostrzeżenia: W związku z [ZMIENIONO] wszystkie tego rodzaju przesyłki muszą zostać spalone i pod żadnym pozorem nie można wspominać o nich dr Rights.

Adresat: Dr King
Podsumowanie: Dr. Kingowi od ██ lat, każdego Dnia Drzewa, przysyłano produkty powiązane z jabłkami, wliczając w to nasiona, cydr czy brandy. Z kolei każdego 26 września doktor otrzymywał biografię Johna Chapmana, znanego jako "Johnny Jabłkonasienny".
Spostrzeżenia: „Chryste, coście zrobili SCP-130? Nie wydaje mi się, by kiedykolwiek odbył podróż do RPA!” — 5/130.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported