Dokument OWi
ocena: +2+x

Poniżej znajduje się zbiór streszczeń różnych anomalnych incydentów, które miały miejsce podczas i Wojny Okultystycznej oraz prawdopodobnych odpowiedników tych wydarzeń w obecnej rzeczywistości. Streszczenia zostały zebrane przez pierwszą iterację Rady O5 w następującym formacie:

Zjawisko:

Opis:

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości:

Skrócony opis i Wojny Okultystycznej brzmi następująco:

Globalna wojna mająca miejsce w XIX wieku Anno Domini, składająca się z trzech odrębnych konfliktów w Europie (wojen napoleońskich), Azji Wschodniej (podbój Dewitów) i Ameryce Północnej (amerykańska wojna secesyjna). W czasie walk jawnie wykorzystane były obiekty anomalne, co ostatecznie doprowadziło do Scenariusza Globalnego Upadku Cywilizacji Klasy IK.

Po więcej informacji o i Wojnie Okultystycznej i jej konsekwencjach zobacz [ZMIENIONO].


Europa i Rosja

Zjawisko: Propozycja budowy UnLondon

Opis: Plan ewakuacji, który został przedstawiony parlamentowi brytyjskiemu przez Fundację Jej Królewskiej Mości Studiująca Cudaczności i Przywidzenia, zgodnie z którym ludność Londynu miałaby zostać ewakuowana do podziemnego schronu w świetle potencjalnej francuskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie. Propozycja została odrzucona ze względu na jej niepraktyczność i względną łatwość alternatywnej ewakuacji do Irlandii i innych dominiów.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Propozycja budowy UnLondon nie została przedstawiona brytyjskiemu parlamentowi. Jednak termin "UnLondon" jest używany wobec anomalii zabezpieczonej jako SCP-1678.

Zjawisko: Front Uralski

Opis: Seria starć na Uralu pomiędzy kierowanym przez Francuzów systemem kontynentalnym a Imperium Dewitów. Rosja dołączyła do systemu kontynentalnego w tym okresie, oferując przede wszystkim pomoc poprzez zawarcie przez Dom Romanowów paktu z Grigorim.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Napoleońska Francja zamiast tego najechała Rosję, gdzie to w ramach odwetu wykorzystano instancje SCP-2617-A.

Zjawisko: Anomalia Samotraki

Opis: [DOSTĘP ZASTRZEŻONY DO O5-1]

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Zobacz SCP-1173.

Zjawisko: Schriftsteller i Giftschreiber

Opis: Schriftsteller i Giftschreiber były organizacjami działającymi w całej Europie składającej się w taumaturgów memetyków, oferującymi wykonywanie klientom tekstów zawierających efekty memetyczne.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Wszyscy członkowie Schriftsteller zostali zgładzeni w bitwie pod Herbsthausen na rozkaz generała Franza Freiherra von Mercy z wyjątkiem PoI-382 (Thilo Zwist). Zobacz SCP-5382, SCP-5734 i SCP-5054-EX dla powiązanych anomalii. Status Giftschreiber jest obecnie nieznany, ale przypuszcza się, że nadal są aktywni.


Afryka Północna i Bliski Wschód

Zjawisko: Kryzys Phélippeauxa

Opis: W kraterze we francuskiej Lewancie doszło do erupcji, w wyniku której powstało wiele bytów, które następnie zaatakowały miejscowych i okupacyjne siły francuskie. Niektóre z tych istot zostały schwytane przez Francuzów w bliżej nieokreślonych celach.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Do wydarzenia nie doszło. Zamiast tego francuski pułkownik Picard de Phélippeaux wzmocnił przechowywanie SCP-1844 zgodnie z rozkazami Napoleona.

Zjawisko: Ewakuacja Teheranu

Opis: Podczas niespodziewanego ataku Dewitów na Teheran, 90% mieszkańcom miasta udało się z niego ewakuować. Szach Naser al-Din zdołał uciec dzięki pomocom golemów przywołanych przez miejską wspólnotę rabinów i rodowego takwina.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Uważa się, że wyżej wspomniany takwin to SCP-2067, którego istnienia sugeruje się jest świadomy szach Naser al-Din. Jak dotąd nie odnotowano żadnego takiego przypadku ewakuacji ludności Teheranu.

Zjawisko: Inwazja Yajuj i Majuj

Opis: Po nieudanej inwazji na Imperium Osmańskie, wycofujące się siły Dewitów celowo zniszczyły Żelazny Mur Dhul-Qarnayn, wywołując inwazję sił "Yajuj i Majuj" na Bliski Wschód. Po poniesieniu ciężkich strat armia osmańska odparła najeźdźców i odbudowała Żelazny Mur Dhul-Qarnayn z pomocą neognostyckich inżynierów z Królestwa Jonii, francuskiego państwa zależnego.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Żelazny Mur Dhul-Qarnayn jest zabezpieczony jako SCP-2309 i nigdy nie doszło do jego naruszenia.


Ameryka Północna

Zjawisko: Zeznania Strannika

Opis: Zeznanie złożone przez Vladimira Strannika, białego mężczyznę posiadającego zdolność podróżowania do różnych miejsc w historii podczas snu (oznaczonego jako Zjawisko 2896-012 przez Amerykańską Inicjatywę Bezpiecznego Przechowania [ASCI]). Strannik twierdził, że ogół społeczeństwa nie będzie posiadał żadnych wspomnień o i Wojny Okultystycznej w XX wieku i latach późniejszych.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Strannik jest zabezpieczony jako SCP-2896. Uważa się, że zeznania o braku wspomnień wśród ogółu społeczeństwa wynikają z zajścia Wydarzenia Restrukturyzacji Rzeczywistości Klasy CK.

Zjawisko: Kraj Nawahów

Opis: Państwo narodowe Nawahów powstałe po inwazji Cem Anáhuac na Teksas. Jego członkowie posiadali anomalną zdolność do zmiany wyglądu w różne gatunki zwierząt, co jak się uważa, przyczyniło się do stanowienia oporu przez Nawahów przeciwko Cem Anáhuac. W związku z tym ASCI pojmało znaczną część populacji Nawahów w celu przeprowadzenia eksperymentów mających na celu zidentyfikowanie, w jaki sposób Nawahowie byli w stanie uchronić się przed zagrożeniami memetycznymi stwarzanymi przez Cem Anáhuac.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Półautonomiczne terytorium rdzennych Amerykanów utworzone po traktacie z 1868 roku. Populacja SCP-2750 została zdziesiątkowana z powodu polityki ASCI.

Zjawisko: Gerald's General Goods

Opis: Niewielka, ale znacząca organizacja powstała po całkowitym rozpadzie się grupy handlowej "Marry, Catherine, and Duke". Grupa miała na celu tworzenie anomalii i dostarczanie ich ludziom za odpowiednią cenę. Gerald Nakelo, przywódca organizacji, podobno stworzył książkę, która raz w tygodniu informowała go o sposobie stworzenia anomalii oraz o tym, jak ją kontrolować po stworzeniu.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Organizacja została rozwiązana wkrótce po założeniu, ale stworzyła nieudany prototyp tej książki przed rozpadem, która od tego czasu został mocno zmodyfikowana przez inną osobę.

Zjawisko: Kaznodzieja Cykady

Opis: Pewien mężczyzna w średnim wieku przemierzał Amerykę Północną w czasie największego natężenia konfliktu amerykańskiej wojny secesyjnej. Chodził na spotkania rodzinne i wygłaszał mowy noszące nadzieję, próbując zapewnić wszystkim, że przeżyją wojnę. Osoby na zebraniach ofiarowywały prezenty do przyniesionego przez niego koszu, aby mógł je złożyć w hołdzie Władcy Cykadzie.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Według skonfiskowanego tekstu [ZMIENIONO], Władca Cykada miał rzekomo wściec się na kaznodzieję w czasie jego służby. Obdarł wtedy go ze skóry i pozwolił swojemu pomiotowi zamanifestować się wewnątrz jego pustej skóry. Kukła podobno wędruje po Ameryce Północnej, wygłaszając przemówienia o "nadziei" do uczestników rodzinnych spotkań.

Zjawisko: Ustawa o prawach obywatelskich z 1866 r.

Opis: Akt prawy podpisana przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Anomalne elementy w tekście ustawy spowodowały, że w miastach kontrolowanych przez Unię pojawiło się 3,2 miliona istot ludzkich o niestandardowych cechach anatomicznych. Większość humanoidów została przymusowo wcielona do armii Unii po tym, jak początkowe próby zabezpieczenia ich przez ASCI zakończyły się niepowodzeniem.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Ustawa została zawetowana przez prezydenta Johnsona, a nieanomalna poprawiona wersja została zaprezentowana Senatowi USA przez osadzonych agentów ASCI. Kopie oryginalnej ustawy znajdują się obecnie w magazynie, chociaż uważa się, że istnieją inne kopie przebywające obecnie poza zabezpieczeniem.

Zjawisko: Wielka Stopa

Opis:Doniesienia o małpopodobnych istotach poruszających się pozycji pionowej, odnotowane w północno-zachodnim regionie Ameryki Północnej. W celu zbadania tych doniesień wysłano agentów ASCI, z którymi utracono łączność. Po około 3 miesiącach agenci powrócili, twierdząc, że zawarli z nimi traktat, pozwalający na korzystanie z ich anomalnej biotechnologii w zamian za pomoc, gdy tylko istoty będą jej potrzebować.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Małpy nie kontaktowały się z ludźmi przez tysiące lat po wydarzeniu znanym jako Dzień Kwiatów. W ciągu całej historii ludzkości wielokrotnie widywano poszczególne instancje, ale dopiero niedawno istoty te zostały sklasyfikowane jako SCP-1000.


Azja Wschodnia

Zjawisko: Południowa dynastia Qing

Opis: Podupadłe państwo założone przez lojalistów dynastii Qing, którzy uciekli na wyspę Tajwan po podboju Azji Wschodniej przez Dewitów. Pomimo ograniczonych możliwości marynarki wojennej, państwo było w stanie założyć osady na różnych wyspach na Oceanie Spokojnym za pomocą nieznanych środków.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Podobny przebieg miało wygnanie Kuomintangu na Tajwan po chińskiej wojnie domowej. Dodatkowo spekuluje się, że południowa dynastia Qing wykorzystała SCP-2880 celem osiedlenia się na innych wyspach.

Zjawisko: Późna dynastia Qin

Opis: Państwo położone w środkowych Chinach, powstałe po zajęciu przez Dewitów prowincji Shaanxi. Pomimo bycia otoczonym przez terytoria okupowane przez Dewitów, późna dynastia Qin zachowała dużą niezależność. Plotki głoszą, że rządziła nim osoba posługująca się imieniem "Qin Shi Huang"; nie wiadomo czy był to rzeczywiście Qin Shi Huang (pierwszy cesarz dynastii Qin) czy inna osoba tylko używająca imienia "Qin Shi Huang".

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Nie wiadomo, czy takie państwo istniało. SCP-2101 ma być cały czas monitorowany, a Fundacja ma oferować wsparcie instancji SCP-2101-1 w jego zabezpieczaniu.

Zjawisko: Legenda o Cichym Wietrze

Opis: Ludowa legenda pochodząca ze współczesnej prowincji Jiangsu, Chiny. Koncentruje się ona wokół tytułowego artysty sztuk walki, który miał zginąć, broniąc wioski przed wojskami Dewitów. Zwłoki "Cichego Wiatru" nigdy nie zostały odnalezione.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: "Cichy Wiatr" to jedna z osobowości wykorzystywanych przez SCP-2788. Jednak nie posiada on żadnych wspomnień o walce z Dewitami.


Regiony nie biorące udziału w walkach

Zjawisko: Powstanie Quechuan

Opis: Doniesienia z drugiej ręki o rozumnych alpakach podżegających do powstania w Wicekrólestwie Peru. Podżegacze nawoływali do tego by religia Inków, stała się religią państwową. Wynik powstania jest nieznany.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Peru ogłosiło niepodległość od Hiszpanii w XIX wieku. Jako że nie było tam żadnych prób praktykowania religii Inków jako religii państwowej, uważa się, że zaangażowanie SCP-1253 było minimalne bądź nieznaczne.


Zjawisko: Czwarte prawo zjawisk anomalnych Messera

Opis: Colt Messer, fizyk, który stworzył obszar znany jako "Odosobniony Ogród", ustanowił prawo dotyczące anomalnych zjawisk. Dla każdego anomalnego zjawiska istnieje nieanomalne zjawisko, które je równoważy we wszechświecie. Jeśli zjawisko zostanie w pełni zrozumiane jako nieanomalne, inna anomalia zamanifestuje się we wszechświecie, aby ją zrównoważyć. To prawo dotyczy wszystkich dziedzin nauki, w których występują anomalie.

Odpowiednik w obecnej rzeczywistości: Po pojawieniu się SCP-001, anomalia została zrozumiana przez Fundację SCP, ale żadna inna anomalia nie została odkryta przy użyciu Uniwersalnego Detektora Rzeczywistości [ZMIENIONO] (SAHURC), łamiąc tym czwarte prawo zjawisk anomalnych Messera. Jednakże, ponieważ złamanie czwartego prawa zjawisk anomalnych Messera jest uważane za anomalię, prawo to nigdy nie zostało złamane, ponieważ anomalia przejawiła się w postaci złamania czwartego prawa Messera. [ZMIENIONO] Powyższy paradoks zamanifestował się w postaci SCP-033 (Matematyka), SCP-2821 (Fizyka), SCP-2046 (Chemia) i SCP-1877 (Biologia), korelując z głównymi gałęziami badań naukowych, w których zwykle manifestują się anomalie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported