Dokumentacja Bezpiecznej Placówki: Ośrodek PL-69


ocena: +6+x
Osrodek-PL-69.png

Dokumentacja Bezpiecznej Placówki Fundacji SCP

Ośrodek PL-69

Oficjalna Desygnacja: Bałtycka Głębinowa Placówka Badawczo-Przechowawcza

Kod Identyfikacyjny Ośrodka: EUPLPM-Ośrodek-PL-69


Główne Informacje


schultz

Zdjęcie Kapitana Schultza

Cel Placówki: Ośrodek ten powstał w środku głębokiego na 13 km, powstałego w nieznanych okolicznościach Rowu Bałtyckiego. Celem Ośrodka jest zbadanie w jaki sposób ów rów powstał jak i również anomalii zamieszkałych go.

Data Założenia: 10.04.2010

Położenie: Nowoczesny kompleks badawczy w Rowie Bałtyckim.

Dyrektor Założyciel: Dyr. Kpt. Prof. Jędrzej Schultz

Powierzchnia: Ośrodek ciągnie się od głębokości 5500 metrów aż do samego dna na głębokości w przybliżeniu 13000 metrów.


Anomalie podlegające pod Ośrodek PL-69:


Identyfikator Klasa podmiotu
SCP-PL-216 Keter
SCP-PL-344-1 Apollyon
ERROR ERROR

Struktura Placówki


Sektor Alfa


Znajdujący się na głębokości 5500 metrów najmniejszy oraz zarówno najstarszy sektor Ośrodka PL-69. Wyposażony w podstawowe systemy podtrzymania życia, małe laboratorium oraz przechowalnie na łatwe do zabezpieczenia obiekty.


Sektor Beta


Znajdujący się na głębokości 7500 metrów, mniejszy od poprzednika sektor Beta został stworzony z myślą o byciu częścią magazynową Ośrodka PL-69. Znajdują się w nim magazyny na żywność, sprzęt oraz przedmioty codziennego użytku. Sektor Beta posiada również dok przystosowany do obsługiwania fundacyjnych transportowych łodzi podwodnych.


Sektor Gamma


Sektor Gamma który znajduje się na głębokości 8500 metrów jest zbudowany jako część mieszkalna Ośrodka PL-69, to tutaj znajdują miejsca sypialne dla personelu placówki. Sektor ten również posiada laboratorium co prawda porównywalne wielkościowo do tego z sektora Alfa, jednak lepiej wyposażone i nowocześniejsze.


Sektor Delta


Głębokość na której znajdował się sektor Delta to 9500 metrów. Został on wybudowany po dwóch poprzednich, w tym samym czasie kiedy powstał również sektor Epsilon. Ta część Ośrodka jest w większości przygotowana do przechowywania faktycznych obiektów anomalnych o większym poziomie zagrożenia. Wyposażony w suchy dok dla fundacyjnych transportowych łodzi podwodnych, nowoczesne laboratorium i systemy zabezpieczeń sektor jest gotowy na przyjęcie większości obiektów anomalnych znajdowalnych w przestrzeni Rowu Bałtyckiego.

Sektor Epsilon


Na ten moment ostatni sektor Ośrodka, sięgający do samego dna Rowu. Wyposażony w przestrzeń mieszkalną dla personelu, najnowocześniejsze laboratorium fundacyjne oraz systemy zabezpieczeń których mogłyby pozazdrościć niektóre naziemne placówki. Sektor ten posiada również część serwerową, która operuje wypuszczanymi w przestrzeń Rowu dronami, jak i również przechowuje Ośrodkową sztuczną inteligencję, Nautilus.aic.

Informacje o Personelu


Dyr kpt. prof. Jędrzej Schultz


Liczba członków: 34
Kierownik: dr Tomasz Pobudzki


Liczba członków: 13
Kierownik: inż. Dheez Nats


Liczba członków: 26
Kierownik: Susie Cricket


Ważniejsze incydenty i wydarzenia


10.04.2010

Odkrycie Rowu Bałtyckiego przez Fundację i pierwsza ekspedycja tam.

28.06.2010

Powstanie Sektora Alfa Ośrodka PL-69.

23.08.2012

Powstanie Sektora Beta oraz Gamma.

07.10.2013

Incydent w wyniku którego doszło do uszkodzenia śluzy w sektorze Alfa, bez strat w personelu.

03.12.2013

Odkrycie sieci jaskiń wewnątrz Rowu.

24.12.2014

Ukończenie budowy i otwarcie sektorów Delta oraz Epsilon.

01.03.2015

Incydent w wyniku którego doszło do całkowitego zalania sektora Alfa oraz sporych zniszczeń na jego obszarze, są ofiary w personelu.

21.03.2015
Odkrycie przez doktor Siwiatło oraz doktor Cis ruin miasta Fae na dnie Rowu.


Mobilne Formacje Operacyjne Stacjonujące w Placówce


pl-gamma9.png

Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-69 ("Złowione Śledzie")

Dwudziestoosobowy zespół wykfalifikowanych nurków, dowodzony przez kpt. Konrada Paziewskiego. Formacja specjalizuje się w badaniu i eksploracji terenów Rowu Bałtyckiego, oraz zabezpieczaniu i badaniu anomalii tam występujących.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported