Propozycja Dr Mann
ocena: +11+x
path005.png

Część SCP-001.

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Embla

Czynności Przechowawcze: SCP-001 jest zabezpieczony w Ośrodku 0, w [ZMIENIONO]. Obszaru oddziaływania SCP-001 jest ogrodzony. Poza ochroniarzami do Terenu 0 przydziela się co najmniej pięciu uzbrojonych strażników, którzy zapobiegają nielegalnym wtargnięciom na obszar. W przyłączonym do niego laboratorium fizycznym przez całą dobę znajduje się personel, którego zadaniem jest analiza wszelkich anomalii.

Mała, metalowa płytka z inskrypcją ma być utrzymywana w dobrym stanie. Wszelkie uszczerbki na przedmiocie należy natychmiast zgłosić osobom odpowiedzialnym za konserwację.

Opis: SCP-001 to żwirowa ścieżka okalająca region drzewiasty. Kiedy podróżuje się nią niezgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, prowadzi zawsze pod górę, nawet po osiągnięciu punktu wyjściowego. Kiedy podróżuje się nią zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, prowadzi czasami pod górę, a czasami z góry — zgodnie z oczekiwaniami.

Dostęp do logu eksperymentów SCP-001 wymaga upoważnienia poziomu 5.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zaznajomić się z dokumentem 001-O5.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported