Dziennik eksperymentów 114-A
ocena: 0+x

Dziennik eksperymentów 114-A:
Eksperymenty zostały przeprowadzone między ██.██.████ r. a ██.██.████ r. SCP-114 została umieszczona w pomieszczeniu badawczym o takich samych procedurach dotyczących odległości jak jej pokój przechowawczy. Dodatkowi badacze zdalnie obserwowali eksperymenty.

Eksperyment 114-A-1
Procedura: Testerzy D-1269 i D-8543 zostali umieszczeni w pomieszczeniu testowym razem z SCP-114. Nie otrzymali żadnych instrukcji.
Rezultat: Testerzy nie próbowali nawiązać interakcji z SCP-114. Po 75 sekundach D-8543 poprosił o papierosa od D-1269. D-1269 odmówił. D-8543 popchnął D-1269 na ścianę pomieszczenia. Testerzy zaczęli ze sobą walczyć z wyraźną chęcią uśmiercenia oponenta. Testerzy ignorowali polecenia zaprzestania walki. Testerzy poddani terminacji. Podczas eksperymentu SCP-114 obserwowała zdarzenia, ale nie była nimi w żaden sposób poruszona.

Eksperyment 114-A-2
Procedura: Testerzy D-5410 i D-5699 zostali umieszczeni w pomieszczeniu testowym razem z SCP-114. Plastikowa zasłona została umieszczona wzdłuż całej długości pomieszczenia tak, by testerzy nie byli świadomi obecności SCP-114.
Rezultat: Porównywalny do eksperymentu 114-A-1. Testerzy poddani terminacji.

Eksperyment 114-A-3
Procedura: Tester D-1002 otrzymał nóż kuchenny, nierdzewna stal, 15 [cm]. Tester został umieszczony w pomieszczeniu z SCP-114 i otrzymał polecenie zabicia obiektu.
Rezultat: D-1002 natychmiast ruszył na SCP-114. SCP-114 odskoczyła z krzykiem. D-1002 zatrzymał się gwałtownie około pół metra od SCP-114 i upuścił nóż. D-1002 stał bez ruchu cztery minuty, wyraźnie robiąc się coraz bardziej wzburzony. Po pięciu minutach D-1002 zaczął niezrozumiale krzyczeć i biegać po pomieszczeniu w nienaturalny, "małpi" sposób. Po ośmiu minutach D-1002 zaczął uderzać w ściany głową i pięściami. Testera odzyskano nieprzytomny. Tester został poddany terminacji.

Eksperyment 114-A-4
Procedura: Tester D-4343 został umieszczony w pomieszczeniu z SCP-114 i otrzymał polecenie, by nic nie robił. Po czterech minutach tester został siłą usunięty z pomieszczenia za pomocą robota.
Rezultat: Tester okazywał agresję i pobudzenie porównywalne z eksperymentem 114-A-3. Tętno zarejestrowano na poziomie 210 uderzeń na minutę. Badania krwi wykazały poziom kortyzolu i adrenaliny niemożliwe do osiągnięcia bez zastosowania leków. Tester powrócił do normalnego stanu psychofizycznego po około piętnastu godzinach.

Eksperyment 114-A-5
Procedura: Testerowi D-7258, natywnemu Afgańczykowi, podano dożylnie mieszankę łagodnych środków uspokajających, antydepresantów, THC oraz blokerów alfa i beta. Tester został umieszczony w pomieszczeniu badawczym z SCP-114 i nakazano mu, by spróbował nawiązać z obiektem rozmowę.
Rezultat: D-7258 przemówił do SCP-114. SCP-114 utrzymywała kontakt wzrokowy z D-7258, ale nie odpowiedziała. Po 45 sekundach D-7258 zaczął się trząść i krzyczeć. Na półtorej minuty po wystawieniu na oddziaływanie obiektu D-7258 upadł na podłogę w konwulsjach. Tester umarł po trzech minutach. Autopsja zwłok ujawniła ogromny krwotok mózgowy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported