Dziennik Eksperymentów 826
ocena: +1+x

Dzienniki eksperymentów mają być zapisywane w poniższym formacie:

Główny Badacz:
Podmiot:
Obiekt:
Wyposażenie:
Rezultat:
Dodatek: (Opcjonalne)


Główny Badacz: Doktor ██████

Podmiot: Agent ██████
Książka: Domek na prerii (oryg. Little House on the Prairie)
Wyposażenie Jeden (1) lokalizator GPS, jedna (1) krótkofalówka, jedna (1) manierka z wodą, jeden (1) zegarek, jeden (1) pistolet pół-automatyczny kaliber 9mm z dodatkowymi magazynkami.
Rezultat: Po tym jak Agent ██████ wszedł do pomieszczenia z SCP-826 i zamknął drzwi, lokalizator GPS i krótkofalówka na wyposażeniu zespołu badawczego, znajdującego się w pomieszczeniu z drzwiami, przez które przeszedł Agent, uległy awarii, odcinając komunikację z Agentem ██████. Po okresie około 5 minut, Agent ██████ wyszedł z pomieszczenia przez te same drzwi, bez uszczerbku na zdrowiu. Agent ██████ pojawił się na środku prerii z "zieloną smugą" na zachodzie (najprawdopodobniej opisywana w książce rzeka Verdigris). Agent szedł w stronę rzeki przez około godzinę, zanim spotkał jednego z głównych bohaterów, który powracał z polowania i zaprosił go na obiad. Agent towarzyszył postaci do jej domu, drewnianej chaty na prerii, gdzie poznał resztę jego rodziny i zobaczył SCP-826 znajdujące się na kominku. Gdy Agent wskazał SCP-826 innym, stwierdzili oni, że nie było go tu wcześniej, ale nie wydawali się zaniepokojeni jego obecnością. Agent następnie zjadł obiad z rodziną, a potem zapytał, czy mógłby wziąć książkę zawartą w SCP-826. Bohaterowie pozwolili mu wziąć książkę, ale wyrazili zaniepokojenie związane z Agentem podróżującym po prerii w nocy. Agent usunął książkę z SCP-826 i wyszedł przez drzwi domku do pomieszczenia zespołu badawczego. Wyświetlany na zegarku Agenta ██████ czas był zgodny z jego raportem, tzn. kilka godzin spędzonych w scenerii.

Dodatek: Analiza wykorzystanej kopii książki wykazała, że pojawił się w niej dodatkowy akapit opisujący wizytę Agenta ██████, stylem językowym Laury Ingalls Wilder. Nie wspomniane jest jednak SCP-826; Agent został opisany jako gość który zjadł obiad i poszedł. Ta różnica zdaje się być unikalna dla danej kopii, inne kopie książki nie zawierają takiego fragmentu. Książka została oznaczona jako Dokument 826-1. Badacze powinni przesyłać tego typu przedmioty do doktora █████████ desygnowane jako Dokument-[numer]

Podmiot: Agent █████████
Film: Lśnienie (oryg. The Shining) [DVD]
Wyposażenie: Jeden (1) lokalizator GPS, jedna (1) krótkofalówka, jedna (1) manierka z wodą, jeden (1) zegarek, jeden (1) pistolet pół-automatyczny kaliber 9mm z dodatkowymi magazynkami, jedna (1) przenośna kamera przymocowana do nakrycia głowy Agenta.
Rezultat: Po wejściu Agenta █████████ do pomieszczenia z SCP, GPS i krótkofalówka przestały działać tak jak we wcześniejszym eksperymencie. Po niecałych 30 sekundach, Agent █████████ opuścił pomieszczenie i przekazał kamerę zespołowi badawczemu. Materiał wideo udało się odtworzyć, zawierał on następujące nagranie:

Agent █████████ wchodzi od pokoju hotelowego z szafy, i po zbadaniu pomieszczenia i ustaleniu że nie może powrócić przez szafę, wychodzi zwykłymi drzwiami. Agent przemieszcza się wzdłuż holu i ostatecznie dociera do hotelowego lobby. Agent bada recepcję i wchodzi do biura menadżera, gdzie na jednej z półek znajduje się SCP-826. Agent wyciąga DVD i wychodzi z biura menadżera prosto do pomieszczenia z zespołem badawczym.

Dodatek: Badanie kopii filmu nie wykazało żadnych większych zmian w fabule, najprawdopodobniej ze względu na brak interakcji między Agentem a bohaterami. Eksperyment udowodnił, że SCP-826 działa na filmy na płytach DVD tak samo jak na książki.

Podmiot: Agent █████████
Książka: The Mammoth Book of Comic Fantasy, kolekcja krótkich opowiadań
Wyposażenie: Jedna (1) manierka z wodą, jeden (1) zegarek, jeden (1) pistolet pół-automatyczny kaliber 9mm z dodatkowymi magazynkami, jedna (1) przenośna kamera przymocowana do głowy Agenta (informacja: ze względu na brak użyteczności, zrezygnowano z prób użycia GPS i krótkofalówek)
Rezultat: Agent █████████ powrócił po siedmiu minutach, przeżywając i nagrywając jednak ponad dziewięć godzin. Badanie nagranego materiału wykazało, że Agent doświadczył fragmentu krótkiego opowiadania "The Eye of Tandyla" (pol "Oko Tandyli") i był zmuszony bronić się przez strażą świątynną, zabijając dwóch strażników. Spowodowało to uruchomienie alarmu, i mimo że Agent █████████ zdołał zdobyć książkę z biblioteki i uciec, protagoniści opowiadania zostali pojmani i straceni. Zmodyfikowana wersja książki opisuje te wydarzenia, chociaż nie podaje powodu uruchomienia alarmu, a pozostałe opowiadania nie uległy zmianie. Należy również wspomnieć, że książka zawiera teraz o 7 stron mniej w porównaniu do normalnych egzemplarzy.

Doktor ██████ prosił o wykonywanie większej ilości testów na zbiorach krótkich opowiadań, aby móc stwierdzić czy modyfikacji ulegnie cała książka, czy tylko pojedyncze opowiadanie w przypadku w którym książka nie zostanie wydobyta z SCP-826 przed zakończeniem fabuły.


Główny Badacz: Doktor Edison

Podmiot: Agent █████████
Książka: "Miecz Strzelający Promieniami Lasera Gdy Nim Machasz" (oryg. "The Sword That Shoots Laser Beams When You Swing It"), 3-stronicowe, krótkie opowiadanie napisane przez dr Edisona. Zawiera poetycki opis miecza, który wystrzeliwuje laserowe promienie z klingi kiedy się nim machnie. W opowiadaniu opisane jest, że miecz znajduje się na piedestale przez tysiące lat, w czasie których nic się nie dzieje.
Wyposażenie: Jedna (1) manierka z wodą, jeden (1) zegarek, jedna (1) przenośna kamera przymocowana do głowy Agenta
Rezultat: Podmiot otrzymał polecenie odzyskania wspomnianego miecza, przetestowania jego "magicznych" właściwości i wyciągnięcia go z historii. Podmiot przeszedł przez drzwi i wrócił po pięciu minutach, trzymając oryginalny wydruk opowiadania i miecz. Badania wykazały, że miecz podczas ruchu powodującego zmianę kąta nachylenia większą niż 45 stopni, generuje strumień promieniowania taki jak tworzy laser CO2. Miecz został przydzielony doktorowi Edisonowi w celu ustalenia źródła energii, mocy lasera i rezonatorów optycznych.

Zapis wideo z testu pokazuje, że miecz zgadza się z tekstowym opisem (włącznie ze zdolnością "strzelania laserami"), oraz, że Agent █████████ rzeczywiście zdobył miecz i wyniósł go ze sobą. Opowiadanie praktycznie się nie zmieniło, poza jednym akapitem, w którym mężczyzna pasujący opisem do Agenta █████████ kradnie miecz i zabiera go do "Nieznanych Krain". Miecz oznaczono SCP-826-1.

Dodatek: Badania naukowe nie dały przekonywujących rezultatów. Analiza cząsteczkowa wykazała, że SCP-826-1 na poziomie atomowym ma budowę papieru do drukarek laserowych (materiał na którym wydrukowano opowiadanie), ale zachowuje się jak stal wysokiej próby. Z drugiej strony, "Laser" zachowuje się jak promień powstały w laserach CO2 we wszystkich aspektach poza prędkością, ponieważ osiąga niecałe 60 km/h, o wiele mniej niż konwencjonalne lasery. Próby zmagazynowania tej energii nie powiodły się, ponieważ promień rozprasza się w ciągu █.██ sekund od uderzenia w cel.

Agent █████████ stwierdził że jest mężczyzną o imieniu "Galthor" z królestwa "Zolgorn". Agent █████████ żądał zwrócenia SCP-826-1 do jego ojczyzny i uwolnienia spod wpływu tej "przegniłej magii". Wszelkie próby leczenia okazały się nieskuteczne. Doktor Edison zarządził, aby wszelkie dalsze eksperymenty z SCP-826 odbywały się z udziałem personelu Klasy-D.

Dodatek 2: Dokładnie o godzinie ██:██:██ dnia ██-██-██ (72 godziny po ostatniej wyprawie Agenta █████████ wgłąb SCP-826), Agent █████████ i SCP-826-1 równocześnie zniknęli. Nie znaleziono żadnych śladów, a sam fakt istnienia Agenta █████████ został wymazany z wszelkich zapisów Fundacji, włącznie z kopiami bezpieczeństwa i archiwami. Historia wykorzystywana w testach pozostała taka sama, poza wzmianką, że mężczyzna nosił imię "Galthor". Doktor Edison ponownie zasugerował wykorzystywanie Klasy-D w kolejnych testach.

Podmiot: D-826-01
Książka: "Miecz Strzelający Promieniami Lasera Gdy Nim Machasz" (oryg. "The Sword That Shoots Laser Beams When You Swing It"), 3-stronicowe, krótkie opowiadanie napisane przez dr Edisona. Kopia będąca wynikiem poprzedniego eksperymentu.
Wyposażenie: Jedna (1) manierka z wodą, jeden (1) zegarek, jedna (1) przenośna kamera przymocowana do głowy Podmiotu, jeden (1) załadowany, policyjny taser X26.
Rezultat: Podmiot otrzymał polecenie znalezienia i wyprowadzenia Agenta █████████. Podmiot nie wracał przez pięć minut. Agent C██████ wszedł do SCP-826 i zdobył opowiadanie bez wypadków. Ma ono teraz dodatkowe fragmenty opisujące "człowieka w dziwacznym stroju" próbującego zatrzymać Agenta █████████ za pomocą "magicznej broni nieznanej rodzajowi ludzkiemu", której opis pasuje do policyjnego tasera X26. Historia opisuje następnie Agenta █████████ raniącego D-826-01 za pomocą SCP-826-01 i "zamknięcie go w najplugawszym lochu pod Zamkiem Hyleth". Odzyskane nagranie potwierdza rozwój wydarzeń.

Podmioty: D-826-02, D-826-03, D-826-04, D-826-05, D-826-06, i D-826-07, wszyscy posiadający przeszkolenie militarne.
Książka: "Miecz Strzelający Promieniami Lasera Gdy Nim Machasz" (oryg. "The Sword That Shoots Laser Beams When You Swing It"), 3-stronicowe, krótkie opowiadanie napisane przez dr Edisona. Kopia będąca wynikiem poprzedniego eksperymentu.
Wyposażenie: Sześć (6) manierek z wodą, sześć (6) zegarków, sześć (6) przenośnych kamer przymocowanych do głów Podmiotów, sześć (6) załadowanych, policyjnych taserów X26.
Rezultat: Grupa skutecznie namierzyła i przejęła Agenta █████████ i D-826-01, wyprowadzając ich z SCP-826, lecz pozostawiając SCP-826-01. Historia przyjęła wszystkie niezbędne zmiany, opisując "sześciu łotrzyków", którzy "domagali się pomsty za krew swojego straconego brata" poprzez pojmanie Agenta █████████.
Dodatek: Agent █████████ ciągle doświadcza patologicznego złudzenia i jest przekonany że jest rycerzem o imieniu "Galthor". Podobnie, D-826-01 uważa się za "Czarodzieja Krwi" zwanego "Rohthmorn", który chciał zdobyć SCP-826-01 dla siebie. Taser D-826-01 zamienił się w "Magiczną Laskę", zdolną do strzelania "Błyskawicami", uważa się, że posiada ona właściwości fizyczne podobne do SCP-826-01. Przedmiot oznaczono SCP-826-02 i wysłano do Ośrodka ██ w celu dalszego badania. Ponadto, podmioty D-826-02, D-826-03, D-826-04, D-826-05, D-826-06, i D-826-07 uważają się teraz za "Rycerzy Tronu" wysłanych na pomoc "Galthorowi".

Dodatek 2: Jak w przypadku poprzedniego eksperymentu, Agent █████████, Podmioty D-826-02, D-826-03, D-826-04, D-826-05, D-826-06, i D-826-07, oraz SCP-826-02 zniknęli o ██:██:██ dnia ██-██-██ (ponownie, dokładnie 72 godziny po opuszczeniu SCP-826). Historia opowiada teraz, że rzeczywiście "Galthorowi" towarzyszyło sześciu "Rycerzy Tronu", uzbrojonych w "Mityczny Oręż" otrzymany od dobrego czarodzieja "Edisongrada". Wszyscy badacze którzy mieli kontakt SCP-826-02 lub SCP-826 też są w różny sposób zaznaczeni. Zaleca się obserwację personelu który miał kontakt z SCP-826.

Dobra, na poważne: Skąd to coś wiedziało jak mam na imię? Jestem pewien że nie podawałem go żadnemu agentowi, a już na pewno nie żadnego podmiotowi. Ja wiem, że to się często zdarza w naszej pracy, że to swego rodzaju banał, ale wydaje mi się, że ta rzecz jest świadoma… — Doktor Edison

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported