Dziennik Eksperymentów T-98816-OC108/682
ocena: +11+x

Dziennik Testów T-98816-OC108/682

Testy Krzyżowe z Wykorzystaniem SCP w Celu Terminacji SCP-682

W związku z wysoką agresją, zdolnością adaptacji i inteligencją SCP-682, Rada O5 zarządziła przeprowadzenie badań nad możliwością terminacji podmiotu. Ze względu na poważne zaniepokojenie kwestią wykształcenia odporności (porażka SCP-409) i możliwych adaptacji, wszystkie testy muszą zostać najpierw przeprowadzone na próbkach tkanki podjętych od SCP-682. Ten krok można pominąć tylko w wypadku bezpośredniego rozkazu Rady O5.


Podmiot: SCP-689

Zapis wstępnego testu na próbce:
Pominięte przez Radę O5

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wystawiony na działanie SCP-689. W pomieszczeniu przechowawczym wyłączono oświetlenie. Brak oświetlenia utrzymywany przez 5 minut. Oświetlenie ponownie włączone. SCP-689 dalej znajduje się na swojej pierwotnej pozycji. SCP-682 jest kałużą szaro-czarnej cieczy, brak widocznych oznak życia. Klasa-D wysłani w celu fizycznego zbadania SCP-682, nadzór prowadzi dwóch agentów. Klasa-D wchodzą do pomieszczenia na trzy kroki, kiedy SCP-682 gwałtownie powstaje i atakuje personel. SCP-682 narusza przechowalnię i ucieka, zabijając jednego agenta. Pozostali Agenci zostają zabici przez SCP-689 w związku z przypadkową obserwacją w trakcie testu.

Notatki: Wydaje się, że SCP-682 nie jest "żywy" w sposób w jaki my to aktualnie rozumiemy, albo jest odporny na SCP-689. Dodatkowo, wygląda na to, że SCP-682 znał SCP-689, albo w jakiś sposób był w stanie przewidzieć i zrozumieć jej działanie, tak, aby "udać trupa" i uciec.


Podmiot: SCP-017

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka "połknięta" przez SCP-017 bez problemów.

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wystawiony na działanie SCP-017. SCP-682 wydaje z siebie kilka dźwięków o ogromnej głośności, uszkadza sprzęt nagrywający. Dźwięk rozciągał się na wiele szerokości falowych, został opisany przez personel jako "najbardziej okropny ryk". SCP-017 wydaje się drżeć, po czym cofa się do najdalszego kąta swojej przechowalni. SCP-682 próbuje naruszyć przechowalnię swoją i SCP-017. SCP-682 stłumiony przez Agentów, po czym usunięty. SCP-682 wypowiada "Nędzne worki mięsa; wy nawet nie [WYMAZANO]"

Notatki: Nie jest wiadome czy SCP-682 w jakiś sposób uszkodził SCP-017, czy też się z nim komunikował. Trwa analiza nagranego dźwięku.


Podmiot: SCP-162

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka zaplątała się bez problemów.

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wystawiony na działanie SCP-162. SCP-682 zaczyna się wściekle miotać, wydając z siebie głośne ryki i rzucając przekleństwami w personel badawczy. SCP-682 zaplątuje się w SCP-162, głównie dolną częścią ciała, głową i lewą kończyną przednią. Rzeczone obszary są znacznie zniszczone ze względu na miotanie się SCP-682. Po czterech minutach ekspozycji, SCP-682 odrywa się od SCP-162, rozrywając dolną część ciała i lewą kończynę tylną, oraz powodując znaczne uszkodzenia dużych połaci swojego ciała. SCP-162 pozostaje przyczepiony do lewej kończyny przedniej SCP-682. SCP-682 narusza przechowalnię, wykorzystuje SCP-162 przeciwko Agentom i personelowi, co powoduje 11 zgonów i osiemdziesiąt sześć poważnych obrażeń. Kończyna przednia i SCP-162 usunięte z SCP-682 w czasie przywracania zabezpieczenia przechowalni. Dwa dodatkowe zgony występują podczas zabezpieczania SCP-162.

Notatka: Generał ██████ zażądał, aby Pan Noaqiyeum i członkowie personelu odpowiedzialni za zaakceptowanie tego eksperymentu zgłosili się do Dowództwa Ośrodka na rozprawę dyscyplinarną.


Podmiot: SCP-061

Zapis wstępnego testu na próbce:
Pominięte przez Radę O5

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wystawiony na działanie SCP-061. SCP-682 wkracza w stan "relaksu" poprzez oddziaływanie SCP-061. SCP-682 otrzymuje komendę "leżeć". SCP-682 nie reaguje. Polecenie zostaje powtórzone dwukrotnie zanim SCP-682 kładzie się na podłożu. Ruchy są bardzo powolne i nierówne. SCP-682 otrzymuje komendę "przewróć się na plecy". SCP-682 nie reaguje. Polecenie zostaje powtórzone trzykrotnie. SCP-682 wzdryga się kilka razy, częściowo się przewraca po czym wraca do wcześniejszej pozycji. Komenda zostaje powtórzona sześć razy. SCP-682 ulega gwałtownemu atakowi, częściowo wstając i upadając na podłoże. SCP-682 otrzymuje komendę "wstań". SCP-682 podnosi się gwałtownie i narusza przechowalnie. SCP-682 ignoruje wszelkie komendy. Kilku Agentów zostaje wysłanych w celu przywrócenia kontroli. SCP-682 emituje wysoki "pisk". Wszyscy ludzie w promieniu piętnastu metrów nagle wchodzą w stan "relaksu" podobnego jak po wystawieniu na działanie SCP-061. SCP-682 pożera kilku pracowników Fundacji zanim zostaje przechwycony przez specjalnie wyposażoną Jednostkę Awaryjnego Reagowania. Adaptacja "Soniczne Ogłuszenie" zanika po dwóch tygodniach.

Notatka: Trwają badania nad tym, w jaki sposób SCP-682 przyswoił sobie SCP-061 do swojej budowy biologicznej.


Podmiot: SCP-053

Zapis wstępnego testu na próbce:
Pominięte przez Radę O5

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wprowadzony do przechowalni SCP-053. SCP-682 wydaje się być zmieszany, nie wykazuje zainteresowania SCP-053. SCP-053 boi się SCP-682, chowa się za krzesłem. SCP-682 kładzie się na podłożu, opierając o nie również swoją głowę. SCP-053 podchodzi do SCP-682, i po kilku sekundach wahania, krótko dotyka go, po czym szybko ucieka do swojej kryjówki. SCP-682 nie reaguje. SCP-053 podchodzi do SCP-682 i klepie go po głowie, powodując jego wydech przez nozdrza. SCP-053 klaszcze i podskakuje kilkukrotnie po czym obejmuje głowę SCP-682. Przez resztę eksperymentu SCP-682 wydaje się być bardzo potulny, z tylko dwoma niewielkimi próbami ucieczki. SCP-053 przyniosła zabawki i inne przedmioty do SCP-682, wykonała również kilka rysunków kredkami woskowymi na jego pancerzu.

Personel który wszedł do pomieszczenia pod koniec testu został natychmiastowo zaatakowany przez SCP-682, co zakończyło się dwoma zgonami i pięcioma rannymi. SCP-682 przechwycony i przeniesiony do oddzielnej jednostki przechowawczej. SCP-053 płacze przez kilka minut po usunięciu SCP-682.

Notatka: Reakcja SCP-682 jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, to jeden z niewielu przypadków, kiedy SCP-682 wchodzi w kontakt z materiałem biologicznym i nie wkracza w stan "gniewu". Po drugie, rodzi się pytanie na temat fizycznego składu i budulca SCP-053, ze względu na brak reakcji SCP-682. Po trzecie, zapewnia ona możliwość długoterminowego przechowywania SCP-682. Z drugiej strony, zgoda na wspólne przechowywanie dwóch skrajnie niebezpiecznych SCP w jednym pomieszczeniu jest mało prawdopodobna.


Podmiot: SCP-123

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka tkanki pochłonięta przez wnętrze.

Zapis Testu Terminacji:
Test odwołany po rozważeniu eksperymentu między SCP-162 i SCP-682. Potencjalne problemy wynikające ze zdobycia przez SCP-682 kontroli nad SCP-123 są aktualnie zbyt duże. Ponowne rozważenie tego testu będzie miało miejsce, gdy SCP-682 będzie z jakiś powodów ubezwłasnowolniony, bez możliwości ucieczki bądź nagłej adaptacji.


Podmiot: SCP-173

Zapis wstępnego testu na próbce:
Pominięte przez Radę O5

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wprowadzony do przechowalni SCP-173. SCP-682 wydaje kilka piskliwych dźwięków, po czym gwałtownie przywiera do ściany jak najdalej od SCP-173, wpatrując się w obiekt przez cały czas. SCP-682 kontynuuje wpatrywanie się w SCP-173 przez kolejne sześć godzin bez przerwy. Agenci zostają uzbrojeni w wielkokalibrową broń wyborową (snajperską), i strzelają w oczy SCP-682, przerywając w tym samym czasie wszelką obserwację obu obiektów.

Po wznowieniu obserwacji, SCP-682 jest widoczny na podłożu, z wieloma ranami w około głowy, szyi i kończyn. SCP-173 widoczne jest z tkanką SCP-682 na swoich "rękach". SCP-682 gwałtownie regeneruje obrażenia, przenosi się na inną ścianę, wytwarza kilka zestawów oczu na różnych częściach ciała, wiele pokrytych grubą, przezroczystą "osłoną pancerza".SCP-682 kontynuuje wpatrywanie się w SCP-173 przez kolejnych dwanaście godzin, pomimo dodatkowych wysiłków Agentów i personelu Fundacji. SCP-682 otrzymuje pozwolenie na opuszczenie przechowalni i zostaje przechwycony w przechowalni tymczasowej.

Notatka: Po przebadaniu materiałów, wydaje się, że SCP-173 nie był w stanie zadać SCP-682 śmiertelnych obrażeń ze względu na różnice w fizycznej wielkości. Możliwe będzie powtórzenie tego testu w przypadku, kiedy SCP-682 będzie ranny na tyle, aby jego wymiary i masa były zbliżone do tych które posiada SCP-173.


Podmiot: Doktor Clef

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 wprowadzony do obszaru testowego. Dr Clef wprowadzony do obszaru testowego. Dr Clef i SCP-682 wpatrują się w siebie przez około trzy minuty. Dr Clef powoli wycofuje się z obszaru testowego podczas gdy SCP-682 dalej go obserwuje. Dr Clef próbuje otworzyć drzwi obszaru testowego. Drzwi są zamknięte. Dr Clef używa kilku głośnych, nie cenzuralnych wyrażeń a następnie przyczepia do drzwi nieznane urządzenie, cały czas utrzymując kontakt wzrokowy z SCP-682. SCP-682 dalej wpatruje się w dr Clefa. Dr Clef detonuje niewielki ładunek wybuchowy, doprowadzając do naruszenia przechowalni. SCP-682 dalej wpatruje się w dr Clefa. Dr Clef uruchamia awaryjny system zabezpieczeń i zgłasza stan częściowego przywrócenia przechowalni. SCP-682 nie reaguje. Dr Clef udaje się do centrum obserwacyjnego eksperymentów.

Dwie minuty później, SCP-682 w jakiś sposób zabija doktora ███████, szefa projektu, poprzez skręcenie karku w wyniku zadziałania nim dużą siłą na panel kontrolny, pomimo nie opuszczania obszaru testowego.

Notatka: To jest oficjalna wersja i będziemy się jej trzymać. Alternatywa, że niby ktoś próbował zamordować doktora Clefa poprzez celowe umieszczenie go w jednym pomieszczeniu z SCP-682, jest całkowicie nie do pomyślenia. O5-7


Podmiot: Upadek z dużej wysokości

Zapis wstępnego testu na próbce:
Odrzucone przez O5-██

Zapis Testu Terminacji:
Test zablokowany przez O5-██

Notatka: Naprawdę? Znaczy… naprawdę? Wyrzucić to z samolotu i pozwolić spaść… kto do ciężkiej [WYMAZANO]


Podmiot: Jedno zwykłe dziecko

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Dziecko zaczyna krzyczeć i płakać gdy SCP-682 zostaje wprowadzony do pomieszczenia. Obiekt zostaje natychmiastowo i brutalnie pożarty przez SCP-682.

Notatka: Dobra, to nie zadziałało. Może fakt, że dziecko płakało sprawił, że 682 odebrał je jako zagrożenie… Badacz Wizytujący Dr W


Podmiot: Jedno zwykłe dziecko, odurzone środkami uspokajającymi w celu zapobiegnięcia reakcji emocjonalnej

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Dziecko stoi i się uśmiecha, chichocząc w stronę SCP-682 bez śladu strachu. SCP-682 pożarł obiekt w brutalny sposób.

Notatka: Hmm… może spróbujemy jeszcze raz. Jestem pewien że gdzieś tam jest dzieciak który zaprzyjaźni się z tym tak jak SCP-053… Badacz Wizytujący Dr W


Podmiot: Badacz Wizytujący Dr W

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Obiekt panicznie krzyczał i uderzał w drzwi pomieszczenia testowego, błagając o możliwość wyjścia. SCP-682 brutalnie pożarł obiekt po trzech minutach od wprowadzenia do pomieszczenia.

Notatka: Pierdolony sadystyczny dupek. I tak nie lubiłem tego idioty. Wprowadzanie dziecka do kontaktu z tym jebanym potworem? Co do cholery?… Zastępca Dyrektora Clef


Podmiot: Laser przecinający █████W ██████████

Zapis wstępnego testu na próbce:
Tkanka próbna skutecznie pocięta 13 razy przed zaakceptowaniem ustawień.

Zapis Testu Terminacji:
Po wielu próbach, ciało SCP-682 zostało podzielone na kawałki o równej masie o godzinie T+7:13. Martwe tkanki zostały usunięte, podczas gdy dwie połowy (zwane SCP-682-A i SCP-682-B) zaczęły się regenerować. Po okresie regeneracji, SCP-682-A i -B zaczęły badać pomieszczenie i siebie nawzajem, prawdopodobnie w oczekiwaniu na atak. Zostały dostrzeżone zmiany zewnętrzne świadczące o wewnętrznych modyfikacjach, ale wszystkie pojawiły się i zniknęły za szybko by udało się je odpowiednio opisać. Wysokoenergetyczne, bioluminescencyjne organy na twarzy, kręgosłupie i przednich kończynach zostały zaobserwowane u obu okazów, formując się, pulsując i znikając w ciągu kilku sekund.

O czasie T+35:42, SCP-682-A i SCP-682-B równocześnie upadły na podłoże, a ich wszelkie czynności życiowe ustały. Pozostawały w tym stanie przez kolejne 48 godzin. O T+84, ponownie użyto laser aby podzielić SCP-682-A i -B na mniejsze części, co skutkowało mniejszymi uszkodzeniami pomieszczenia ze względu na promień odbijający się od ich skóry. Zarówno -A jak i -B pozostały nieruchome mimo zwiększonej możliwości ucieczki, do pomieszczenia wpuszczono więc dwóch pracowników Klasy-D. Natychmiast po ich wejściu [WYMAZANO].

Techniczne uszkodzenie sprzętu monitorującego oraz naruszenie komory testowej zostało wykryte z zewnątrz, aktywując Protokół Bezpieczeństwa T-98816-OC108/682-N147. Procedury Przechowawcze zostały przywrócone kosztem ███ pracowników bezpieczeństwa, ███ pracowników Klasy-D, i ██ badaczy, w tym doktorów [WYMAZANO]. Większość obszaru badań uznano za nienaprawialne i rozebrane do późniejszej odbudowy. Doradca ds. eksperymentu, doktor █████████, został znaleziony nieprzytomny i w ciężkim stanie na zewnątrz komory obserwacyjnej (patrz dziennik medyczny w ██████.██/██/████); personel medyczny był w stanie przywrócić go do świadomości w celu przesłuchania przez Agenta ██████, po którym otrzymał surową reprymendę i [WYMAZANO].

Notatka: Tylko jeden SCP-682 został znaleziony na zabezpieczonym terenie otaczającym ruiny, najwidoczniej o prawie pełnej masie zamiast oczekiwanych 50% (tkanki rozrzucone bo obszarze dawały różnicę masy). Zeznania dr ██████████ wskazują na to, że SCP-682-A i -B wykazywały się wysokim poziomem współpracy, ale w momencie w którym SCP-682-B został ciężko ranny przez personel bezpieczeństwa, został natychmiastowo pożarty i zabsorbowany przez 682-A. Całkowita utrata jednego z SCP-682 jest uważana za wysoce nieprawdopodobną i poszukiwania zostały wstrzymane. Agent ██████

Notatka: Mimo, że nasz departament byłby wniebowzięty, mogąc się dowiedzieć, czy SCP-682 utrzymał jedną świadomość w dwóch ciałach, czy raczej oba odpowiedniki były w stanie współpracować ze sobą, dopóki pat nie został rozwiązany przez siłę zewnętrzną, to jednak, ze względów praktycznych, nie radzimy, pod żadnym pozorem, ponownych prób takiego eksperymentu. - Dr Noaqiyeum


Podmiot: Ładunek termojądrowy o mocy 60 megaton

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Test zablokowany przez O5-██

Notatka: Ktoś mógłby pomyśleć, że umieszczenie SCP-682 w środku wybuchu, który powoduje oparzenia trzeciego stopnia 300 km od epicentrum jest dobrym pomysłem, ale dopóki jest choć najmniejsza szansa przetrwania, nie możemy tego zrobić. Tak, to cholerna atomówka, ale jeżeli 682 by to przeżył i się zaadaptował, bylibyśmy głębiej w dupie niż możemy sobie wyobrazić. O5-█


Podmiot: SCP-914

Zapis wstępnego testu na próbce:
[WYMAZANO]

Zapis Testu Terminacji:
[WYMAZANO] ustawień "Precyzyjny" i "Bardzo Precyzyjny" nie może być nigdy wykorzystywane przez personel mający kontakt z SCP-682. Dodatkowo, wszelkie obiekty które weszły w kontakt z SCP-682 nie mogą pod żadnym pozorem być przetwarzane przez SCP-914. Wszelkie próby złamania tego rozkazu będą [WYMAZANO].

Notatka: SCP-682 jest za duże żeby zmieścić się w komorach SCP-914, w większości postaci. Dodatkowo, próbki na tkankach wykazały, że SCP-682 wywiera… nieprzewidywalne działanie na SCP-914. Ostatecznie, SCP-914 jest zbyt cennym narzędziem badawczym, do tego zbyt delikatnym, aby prowadzić takie testy. Zostało praktycznie uszkodzone po incydencie (CN: 682-119857) i [WYMAZANO] będą powtarzane. Rezultaty powinny być odzyskane [WYMAZANO].

Notatka: Czy to naprawdę kogoś zdziwiło, biorąc pod uwagę to co 914 robi z normalną materią organiczną? - dr G


Podmiot: SCP-826, wraz z jedną (1) kopią "Ogólnie Miła, Przyjacielska Rzecz, Która Może i Zabije SCP-682 Całkowicie Jeżeli Tylko Zobaczy Przeklętego Gada", 12-stronicowe opowiadanie napisane przez dr ██████, opisujące dużego, przyjaznego potwora, który jest w stanie całkowicie i nieodwracalnie zabić SCP-682; oraz jeden (1) pracownik Klasy-D (D-682-32) wyposażony w jeden (1) motocykl 2010 Ducati Multistrada w celu ucieczki przed SCP-682.

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Opowiadanie zostaje umieszczone między elementy SCP-826 i umieszczone w dużym, pustym pomieszczeniu o wymiarach ██ [m] x ██ [m] x ██ [m], wyposażonej w automatycznie sterowane wrota, wystarczająco duże, aby SCP-682 był w stanie przez nie przejść. SCP-682 zostaje przyprowadzone, zabezpieczone, przed wejście. Po opuszczeniu terenu przez badaczy, drzwi zostają zdalnie otworzone, ukazując zieloną łąkę opisaną w opowiadaniu. SCP-682 nie jest chętny do wejścia do pomieszczenia, więc D-682-32 zostaje wysłany jako "przynęta". 682 przechodzi przez gródź, drzwi zamykają się za nim. Po 30 minutach, SCP-682 wybija się przez przejście, widocznie uszkodzone, zabijając ██ badaczy i ██ agentów. Personel przechwytujący opisał łąkę z opowiadania jako "pole bitwy", pełną kraterów i ogromnych fragmentów ciał leżących wszędzie. Fragmenty najprawdopodobniej pochodzą z "Czegoś" z opowiadania. Tytuł odzyskanej historii brzmi "Ogólnie Miła, Przyjacielska Rzecz, Która Próbowała Zabić SCP-682 Całkowicie Ale Poległa", i jest ona zauważalnie grubsza, z dodatkowymi 209 stronami opisującymi dokładnie epicką walkę między potworami.

Dodatkowe próby konfrontacji SCP-682 z SCP-826 spotkały się z brakiem "współpracy" ze strony SCP-682.


Podmiot: SCP-743

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka skonsumowana bez incydentów.

Zapis Testu Terminacji:
Ruchomy pojemnik z SCP-743 został przetransportowany do komory testowej, do której następnie wpuszczono SCP-682. Pojemnik SCP-743 został otwarty zdalnie. SCP-743 znajduje się w Fazie Odpoczynku, SCP-682 ignoruje SCP-743. Po upływie █ minut, SCP-743 przechodzi w Fazę Przepływu, SCP-682 zauważa to w ciągu paru sekund. SCP-682 ostrożnie podchodzi do SCP-743 i próbuje wypływającej cieczy, po czym zaczyna ją pić. Po ██ sekundach, SCP-682 łapie SCP-743 w przednie kończyny i zaczyna przelewać ciecz bezpośrednio do pyska. SCP-682 pije przez ██ minut, w tym czasie [WYMAZANO] na jego grzbiecie. SCP-743 przestaje wydzielać ciecz i przechodzi w Fazę Żeru. SCP-682 próbuje walczyć z rojem mrówek, ale szybko zostaje całkowicie pokryty. Rój zaczyna żerować na SCP-682, który przestaje się poruszać.

Po upływie ██ minut, po tym jak masa SCP-682 została zredukowana do 79% początkowej, SCP-682 wysunął z pyska język. Język SCP-682 stał się długi na 5 [m] i lepki, podobny do języka mrówkojada. SCP-682 zaczyna ściągać mrówki z siebie za pomocą języka, pożerając je tysiącami. SCP-682 i SCP-743 kontynuują wzajemne pożeranie się przez █ godzin, po czym eksperyment zostaje przerwany. SCP-682 wykazywał szybszą niż przeciętnie regenerację przez ██ późniejszych dni. Zaadaptowany język pozostał na █ dni.

Notatka: SCP-743 potraktował SCP-682 jako coś organicznego, ale to mało miarodajny dowód. Ważniejsze jest pytanie, czy spożycie płynu SCP-743 przyczyniło się do zwiększenia zdolności regeneracyjnych SCP-682. Jeżeli, zgodnie z podejrzeniami, było tak w istocie, 743 i 682 muszą pozostać daleko, daleko od siebie. —dr Lambert


Podmiot: SCP-063

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka zniknęła. Brak śladów na poziomie wyższym od molekularnego.

Zapis Testu Terminacji:
SCP-063 zostało przymocowane do obrotowego ramienia, które zostało umieszczone przy SCP-682. Początek testu był pomyślny, SCP-682 stracił ponad 20% swojej masy, zanim proces regeneracji okazał się skuteczniejszy niż destrukcji. Nowo wygenerowane tkanki są odporne na działanie SCP-063: 682 zniszczył mechaniczne ramie a 063 przekopało otwór w podłożu, gdzie zostało później odzyskane. 682 udało się wydłużyć kończynę chwytną przez powstały otwór na tyle, żeby okaleczyć dwóch pracowników bezpieczeństwa zanim przywrócono procedury przechowawcze.

Hipoteza: 682 nie ma nic wspólnego z podstawową ziemską chemią biologiczną i może dostosować się do bycia "organicznym" bądź "nieorganicznym" w razie potrzeby. Niektórzy chłopcy z laboratorium kłócą się nawet czy możemy zaklasyfikować to jako "żywe", przynajmniej w sposób w jaki rozumiemy życie. To mnie martwi, bo nieżyjący, nieumierający, inteligentny potwór… cóż, to moment w którym zaczynają składać ofiary w Twoim imieniu. —dr Zara


Podmiot: SCP-807

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
"Przysmak 682" (10 [kg] zepsutego mięsa i ostrych kawałków kości, 10 [l]
zjełczałego majonezu, 1 [l] cyjanku potasu, i 1 [kg] chlorowodorku morfiny, połączonych w twardą masę i przekształconych przez SCP-807) został wrzucony do pomieszczenia testowego.

SCP-682 pożarł "przysmak", po czym głośno zażądał więcej. Dziewięć minut później upadł.

Przez 45 minut obserwacji, SCP-682 się nie poruszył. Dwóch pracowników Klasy-D, w kombinezonach przeciwchemicznych Anty-807, zostało wysłanych do sprawdzenia, czy SCP-682 rzeczywiście został uśmiercony. Klasa-D zostali wyposażeni w dodatkowe "przysmaki" na wypadek, gdyby trzeba było odwrócić uwagę SCP-682.

"Przysmaki" zostały położone na podłożu przed pyskiem SCP-682. SCP-682 otworzył oczy i zaczął słabo gryźć najbliższy.

Klasa-D zaczęli dotykać SCP-682, wierząc w brak zagrożenia z jego strony. W tym momencie, skóra SCP-682 pękła w przynajmniej jedenastu miejscach, wypuszczając z siebie strumienie krwi pod ogromnym ciśnieniem (przypuszczalnie około 2,7 megapaskala [MPa]) we wszystkich kierunkach. Kontakt z krwią SCP-682 naruszył szczelności kombinezonów i oboje pracownicy Klasy-D zostali skażeni.

Klasa-D zaczęli [WYMAZANO], a do czasu kiedy SCP-682 skończył jeść drugi "przysmak", jego skóra się zregenerowała i obu pracowników Klasy-D skonało. SCP-682 pożarł wtedy trzeci "przysmak" z taką samą prędkością i chęcią jak pierwszy.


Podmiot: SCP-662

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Pan Deeds zostaje przyzwany i zapytany, czy może całkowicie i nieodwracalnie zniszczyć SCP-682.

Odpowiedź Pana Deeds: "Jest mi niezmiernie przykro proszę Pana, ale obawiam się że nie mogę."

Pan Deeds zostaje zapytany czy może zabić SCP-682.

Odpowiedź Pana Deeds: "Ponownie proszę Pana, jest mi niezmiernie przykro, ale obawiam się że nie mogę."

Pan Deeds zostaje zapytany czy może ubezwłasnowolnić SCP-682.

Odpowiedź Pana Deeds: "Tak po prawdzie… zależy co Pan rozumie przez 'ubezwłasnowolnić' i jak długo życzy Pan sobie żeby bestia była ubezwłasnowolniona… to tak."

Pan Deeds zostaje poproszony o wyjaśnienie, w jaki sposób by to osiągnął.

Odpowiedź Pana Deeds: "Proszę Pana, najprostszą i najszybszą metodą — przy czym muszę zauważyć że nie była by najwydajniejszą — byłoby dla mnie, abym ofiarował się potworowi na pożarcie; jego zdolności ofensywne byłyby z pewnością zmniejszone na czas konsumpcji mojego ciała. To najprostsze rozwiązanie i nie wymaga z mojej strony żadnych przygotowań, ale jestem pewien, że rozumie Pan, iż efekt końcowy z punktu widzenia zagadnienia będzie nieznaczący. Gdybym nawiązał z potworem walkę, uzbrojony czy też nie, z pewnością byłbym w stanie zająć jego uwagę i obniżyć zdolności bojowe na dłuższy okres; niestety jednak, obawiam się, że ostatecznie stwór by mnie pokonał i zajął się konsumpcją mojego ciała tak jak to opisałem wcześniej. Jednakowoż, z pewnością mógłbym zrobić z siebie żywą pułapkę, faszerując się rozmaitymi szkodliwymi substancjami - środkami nasennymi może, albo materiałami wybuchowymi, kapsułkowaną neurotoksyną, może nawet [ZREDAGOWANO], w taki sposób, aby kiedy wreszcie stworzenie mnie nieuchronnie pożre, otrzyma kolejne obrażenia. Muszę jednak Panu przypomnieć, że ze względu na zdolności regeneracyjne monstrum, wszelkie uszkodzenia ciała które mógłbym spowodować, są niestety tylko tymczasowe."

Pan Deeds otrzymuje podziękowania i zostaje odprawiony.

Notatka: Wiedza Pana Deeds o [ZREDAGOWANO] nie będzie uznana za naruszenie bezpieczeństwa.


Podmiot: SCP-738

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Badacz siada w SCP-738-2 i zadaje pytanie: "Czego chciałbyś w zamian za całkowite i nieodwracalne zniszczenie bytu, znanego nam jako SCP-682 przy równoczesnym zostawieniu tej planety, jej biosfery, populacji ludzkiej, cywilizacji człowieka, Fundacji SCP i reszty wszechświata w stanie nienaruszonym?".

Byt przyjął tę samą formę co w Teście 203, odpowiedział "Waszej Fundacji na to nie stać, a Ciebie osobiście zdecydowanie na to nie stać" po czym przestał reagować na badacza.


Podmiot: SCP-272

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 zostaje wypuszczony do wnętrza okrągłego ogrodzenia wykonanego z trzydziestu (30) dwa tysiące watowych (2000W) lamp stadionowych, z których włączona jest jedna. SCP-272 zostaje upuszczone na cień SCP-682, i wbija się we wzmocniony beton zgodnie z przewidywaniami. SCP-682 szybko odkrywa, że jest uwięziony przez obecność SCP-272 w jego cieniu i szykuje się do ataku na SCP-272. SCP-682 przerywa atak w połowie, ogląda dokładnie 272, ryczy niezrozumiały ciąg słów i wycofuje się powoli, jak najdalej od 272.

W tym momencie wszystkie trzydzieści świateł zaczyna był włączanych i wyłączanych według losowego, stroboskopowego wzorca, z częstotliwością 4 Hz. SCP-682 zaczyna być miotany po odgrodzonym obszarze w losowych kierunkach, zgodnych z stroboskopowym wzorem, przy czym doznaje rozległych obrażeń.

Po pięćdziesięciu pięciu minutach, ponad 95% naskórka SCP-682 jest zdarte, jego przednia lewa kończyna została zerwana, sześćdziesiąt trzy (63) kły zostały wybite z jego dolnej szczęki, a jego czaszka jest połamana do tego stopnia, że obie gałki oczne wypadły z oczodołów. Na tym etapie, odkryte tkanki podskórne SCP-682 zaczęły świecić. Jasność światła powoli się zwiększa, osiąga poziom wyższy niż lampy stadionowe, co sprawia, że SCP-682 przestaje w ogóle rzucać cień. SCP-682 upada, od tego momentu stroboskopowy wzorzec nie ma na niego wpływu.

SCP-682 kontynuuje emanowanie światła przez kolejne 48 godzin, pozostając w tym czasie nieruchomy; personel Klasy-D, który odzyskał SCP-272 nie został zaatakowany, ale padł ofiarą trwałego uszkodzenia siatkówki ze względu na światło emitowane przez SCP-682, mimo posiadania odpowiedniej ochrony oczu. Po 48 kolejnych godzinach, SCP-682 powrócił do swojego normalnego zachowania.

Notatka: Jakim cudem 682 wiedział żeby nie atakować 272? Poznał obiekt? Był w stanie przeczytać glify wyryte na nim? Jeżeli 682 potrafi czytać, to czy jest podatny na działanie zabójczych, memetycznych tekstów? Wszelkie sugestie jak to zbadać i wykorzystać są mile widziane.


Podmiot: SCP-343

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Zobacz raport z incydentu 682-TFTBS1


Podmiot: SCP-963

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Zobacz raport z incydentu 682-WO2BTL


Podmiot: SCP-702

Zapis wstępnego testu na próbce:
Zaoferowano SCP-702-1 próbkę tkanki na wymianę. 702-1 zgodziło się, wymieniając tkankę na przedmiot, wyglądający na podwójnego hamburgera powszechnie sprzedawanego w sieci [ZREDAGOWANO].

Zapis Testu Terminacji:
SCP-682 zostaje zabezpieczony w odpowiedniej skrzyni i zaoferowany na wymianę SCP-702-1. 702-1 zastanawia się nad zbiornikiem przez około 13 minut, po czym zabiera go. Pozostawiony po wymianie przedmiot to metalowa klatka z okazem Psittacula krameri manillensis (Aleksandretta obrożna).

16 godzin później, SCP-682 pojawia się w pomieszczeniu w którym doszło do wymiany, bez zbiornika zabezpieczającego. SCP-702-1 jest niechętny do ujawnienia informacji na temat tego wydarzenia. Badanie szczątków wyplutych przez 682 podczas przywracania procedur przechowawczych ujawniło fragmenty wielu interesujących przedmiotów, wliczając [WYMAZANO]. Papuga jest obecnie przechowywana w biurze doktora Quatera.


Podmiot: SCP-096

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Zbiornik zabezpieczający z SCP-096 został umieszczony w komorze przechowawczej SCP-682. Personel opuścił obszar i zbiornik został otwarty zdalnie.

Krzyki i ryki dwóch stworzeń były słyszalne przez dwadzieścia siedem (27) godzin, po czym gwałtownie ucichły. Podgląd oparty na sonarze ujawnił SCP-096 ciężko "rannego", skulonego w południowo zachodnim końcu pomieszczenia, wyraźnie smutnego. SCP-682 widoczny jest w północnym krańcu pomieszczenia, z około 85% ubytkiem masy ciała. Drużyny zabezpieczające przechwyciły oba obiekty ze względną łatwością.

Późniejsze próby skonfrontowania SCP-096 z SCP-682 sprawiały, że 096 odwracał się od 682, skacząc w miejscu, zakrywając twarz i krzycząc.


Podmiot: SCP-536

Zapis wstępnego testu na próbce:
Tkanka została podzielona na próbki, z których każda została poddana testom z innymi ustawieniami SCP-536. Poniżej znajdują się najważniejsze wyniki:

  • Zwiększenie g: Tkanka zrestrukturyzowała się w zdegenerowaną materią neutronową.
  • Zmniejszenie e: Tkanka utrzymała luźną zwięzłość jako chmura jonów, zregenerowała się do normalnego stanu po przywróceniu standardowych praw fizyki.
  • Zmniejszenie Theta: Tkanka uległa dezintegracji.

Zapis Testu Terminacji:
Zbiornik zabezpieczający z SCP-682 został umieszczony wewnątrz SCP-536. Wartości prędkości światła, silnych oddziaływań jądrowych i fundamentalnego ładunku elektrostatycznego zostały znacznie zmniejszone. Zbiornik SCP-682 praktycznie natychmiast uległ zniszczeniu, a ciało 682 zaczęło ulegać dezintegracji. Ze względu na wysokie promieniowanie i natężenie światła, utracono kontakt wzrokowy z podmiotem. Wykryto neutrony, piony, kaony i więcej egzotycznych mezonów (opisanych w [ZREDAGOWANO]). Po 55 sekundach, główny system monitorujący zawiódł. W czasie uruchomienia zapasowego systemu, wskaźniki ustawione są na minima wartości. 682 ponownie jest widoczny w komorze, zmniejszony do ledwie 1% swojego oryginalnego rozmiaru. Analiza sugeruje, że 682 zmienił się we wcześniej nieznaną formę materii, utrzymującą swój stan poprzez efekty kwantowe.
Badacz Asystujący ███████ stał się agresywny i zaczął gwałtownie i losowo zmieniać ustawienia SCP-536 zanim został usunięty z eksperymentu. 682 odzyskał swój oryginalny kształt po przywróceniu standardowych praw fizyki.

Notatka: Nie winię go. Mógłbym przysiąc, że w pewnym momencie to coś wyglądało, jakby ten cały eksperyment sprawiał mu przyjemność.


Podmiot: SCP-524

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka skonsumowana bez incydentów.

Zapis Testu Terminacji:
SCP-524 i SCP-682 wprowadzeniu do wspólnej komory testowej. SCP-682 podejrzliwie bada SCP-524, w tym czasie SCP-524 zaczyna konsumować przednią prawą kończynę SCP-682. SCP-682 odskakuje do tyłu rycząc. SCP-524 goni SCP-682 przez dwie minuty, po których SCP-682 wspina się po ścianie na wysokość czterech (4) metrów, poza zasięg SCP-524. SCP-524 przerywa pościg i zaczyna myć sobie mordkę za pomocą łap; kontynuuje tą czynność przez 15 minut, w tym czasie SCP-682 pozostaje wczepiony w ścianę na wysokości 4 metrów, poza zasięgiem SCP-524.

SCP-524 przechodzi do innej części pomieszczenia i zaczyna naruszać jego integralność, łamiąc procedury przechowawcze. Test zostaje przerwany.


Podmiot: SCP-811

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka skonsumowana bez incydentów.

Zapis Testu Terminacji:
Bezpośrednie wystawienie SCP-811 na kontakt z SCP-682 nie zostało dozwolone ze względu na zbyt dużą szansę na stracenie okazu. Zamiast tego, przez okres ██ miesięcy pobierano śluz ze zrogowaciałych powierzchni ciała SCP-811, po czym został on rozpylony na SCP-682 pod dużym ciśnieniem. Masa ciała SCP-682 uległa redukcji o 27%, zanim śluz napotkał warstwę kostną ochraniającą pozostałe tkanki i nie był w stanie dalej rozpuszczać ciała.


Podmiot: SCP-1237

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
Wywołane zostało celowe naruszenie przechowalni, które było obserwowane przez obiekt SCP-1237-1-L z bezpiecznej odległości. Trzynastu pracowników bezpieczeństwa zginęło w trakcie ponownego wdrożenia procedur przechowawczych. Obiekt otrzymał dawkę ████████████ aby wymusić fazę REM snu i działanie SCP-1237, oraz został poinstruowany, aby śnić o tym, że SCP-682 jest małym kotkiem bez żadnych dodatkowych zdolności, takim, którego drużyna bojowa będzie mogła z łatwością zabić.
7 sekund po rozpoczęciu się wydarzenia SCP-1237, obiekt zaczął gwałtownie łapać się po ciele. Obiekt został uznany za martwego po 32 sekundach. Autopsja wykazała, że ciało obiektu było pokryte zadrapaniami i śladami ugryzień, oraz zainfekowane dżumą, toksoplazmozą i podostrym zapaleniem węzłów chłonnych ("kocia drapana gorączka"). Ciała zabitych w akcji pracowników bezpieczeństwa dzieliły te charakterystyki. Mały kot domowy został znaleziony w przechowalni SCP-682, czyścił futro z krwi; tenże kot zregenerował się do SCP-682 w ciągu trzech godzin.


Podmiot: SCP-1361

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka skonsumowana bez incydentów. Markery DNA SCP-682 obecne w próbce SCP-1361 po konsumpcji. Próbka wykazała zwiększoną odporność na spalenie.

Zapis Testu Terminacji:
Próbce SCP-1361 drugiego typu pozwolono urosnąć do 1000 kg masy. Komora przechowawcza SCP-682 została oczyszczona kwasem i SCP-1361 został do niej od góry. SCP-1361 zakrył i całkowicie pochłonął SCP-682. Nie zaobserwowano żadnej aktywności przez 3 godziny. Pomiędzy 3 a 7 godzinami po wchłonięciu, SCP-1361 zaczął wykształcać nogi, szczęki i ogólny wygląd zewnętrzny podobny do SCP-682. SCP-1361 naruszył przechowalnię i zaatakował personel Fundacji w sposób zgodny z zachowaniem SCP-682; zabił 17 pracowników. SCP-1361 wykazał odporności na ostrzał z małokalibrowej broni palnej, konieczny był nalot wraz ze zrzutem napalmu w celu spalenia próbki, po której pozostał szkielet i system krążenia identyczny z odzyskiwanymi ze szczątków SCP-682. Resztki zostały przeniesione do komory przechowawczej SCP-682, gdzie zregenerowały się w SCP-682 w ciągu 6 godzin. Późniejsze testy tkanki wykazały, że SCP-682 tymczasowo zawierał markery DNA z różnych gatunków obecnych w SCP-1361, jak również przez pewien czas wydzielał delikatny zapach wieprzowej skóry.


Podmiot: SCP-1933

Zapis wstępnego testu na próbce:
Próbka zanurzona w jednym litrze płynów ustrojowych SCP-1933. Próbka całkowicie zamieniła się w Irish cream.

Zapis Testu Terminacji:
W okresie 3 miesięcy nagromadzono 200 litrów płynów ustrojowych SCP-1933. Płyny zostały wlane do przechowalni SCP-682 w całości.

SCP-682 zaczyna gwałtownie konsumować ciecz, przy czym wykazuje objawy odurzenia alkoholowego zdecydowanie szybciej niż człowiek po spożyciu odpowiedniej, proporcjonalnej dawki Irish cream. Podejrzewa się, że ma to związek z faktem, iż część ciała SCP-682 sama zamieniła się w Irish cream; jednak zamiast umierać, SCP-682 kontynuuje picie. Po skończeniu całego płynu, SCP-682 upada na podłogę i zaczyna wydawać głośne dźwięki, równocześnie szarpiąc spazmatycznie swoją twarz i brzuch. Po 5 minutach, SCP-682 zaczyna wymiotować płynem wyglądającym na płyny ustrojowe SCP-1933, ale w o wiele większych ilościach. Podłoga i ściany pomieszczenia natychmiastowo zamieniają się w Irish cream po kontakcie z wymiocinami, co powoduje uszkodzenie strukturalne i naruszenie przechowalni. Test zostaje przerwany, resztki wymiocin spalone. SCP-682 nie wykazuje więcej oznak upojenia alkoholowego.


Podmiot: SCP-507

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
SCP-507 został fizycznie przyczepiony do lewej, przedniej kończyny SCP-682 za pomocą plastykowych opasek zaciskowych w czasie w którym SCP-682 był nieaktywny ze względu na rozległe uszkodzenia fizyczne otrzymane w czasie niepowiązanego naruszenia przechowalni. Personel pomocniczy kontynuował polewanie ciała SCP-682, za wyjątkiem kończyny z przytwierdzonym SCP-507, kwasem solnym dostarczanym za pośrednictwem węży wysokociśnieniowych, przez 7 godzin i 52 minuty, kiedy aktywowały się właściwości anomalne SCP-507 i oba podmioty zniknęły.

SCP-507 pojawił się ponownie na niezamieszkałym obszarze przy Ośrodku ██, około 8000 kilometrów dalej, 63 godziny później, przytwierdzony do stworzenia posiadającego ogromne kły i parę szczątkowych skrzydeł, lecz po za tym identycznego do SCP-682, za pomocą opasek zaciskowych innego koloru. Ręcznie pisana notatka była przymocowana do piersi SCP-507, jej treść była następująca:

Drogi Wszechświecie 5802-Sigma-Niebieski-Romeo;

To teraz wasz problem frajerzy.


Podmiot: SCP-2599

Zapis wstępnego testu na próbce:
[BRAK]

Zapis Testu Terminacji:
SCP-2599 otrzymał rozkaz atakowania SCP-682 "dopóki nie będzie 200% martwe". SCP-2599 nawiązał walkę z SCP-682 na okres 42 minut, pod koniec którego trzy kończyny SCP-682 zostały zerwane, tułów zmiażdżony, a obie gałki oczne pęknięte. Wtedy SCP-2599 ujął głowę SCP-682, najprawdopodobniej z zamiarem jej wyrwania. W odpowiedzi, SCP-682 wypowiedział "ZABIJ MNIE, WORKU ORGANÓW, ZRÓB TO."

SCP-2599 natychmiast wypuścił SCP-682 i stał bez ruchu dopóki personel bezpieczeństwa nie usunął go z pomieszczenia testowego. Podjęte potem próby uśmiercenia SCP-682 zanim ten zdążyłby się zregenerować nie powiodły się.

Notatka: Wydaje się nam, że konkretne polecenie "zabij mnie", w jakiś sposób uzyskało pierwszeństwo przed abstrakcyjnym "atakuj to dopóki nie będzie 200% martwe".


Podmiot: SCP-513

Zapis wstępnego testu na próbce:
N/A

Zapis Testu Terminacji:
1/22/██, 1500: SCP-682 tymczasowo ubezwłasnowolniony przez spalanie i przeniesiony do monitorowanego dźwiękoszczelnej komory testowej.

1/22/██, 1600: SCP-513 przymocowany do robotycznego ramienia i wprowadzony do pomieszczenia.

1/22/██, 1630: SCP-682 w pełni zregenerowany.

1/22/██, 1635: SCP-513 zadzwonił trzykrotnie przez użycie robotycznego ramienia, po pierwszym odgłosie dzwonka SCP-682 wyje i zakrywa 'uszy' ( w związku z różnicami w anatomii i brakiem widocznych uszu bezpiecznym jest założenie, że SCP-682 właśnie to zrobił poprzez przytrzymanie obydwu stron głowy rękoma).

1/22/██, 1636: SCP-513 i robotyczne ramię wycofuje się z pomieszczenia i zostaje ponownie zabezpieczone.

1/22/██, 1640: SCP-682 odkrywa 'uszy' i zaczyna przemierzać komorę testową.

1/23/██, 1640: SCP-682 kontynuuje przemierzanie.

1/24/██, 1640: SCP-682 kontynuuje przemierzanie.

1/25/██, 1640: SCP-682 kontynuuje przemierzanie.

1/26/██, 1640: Duże ilości środków usypiających w aerozolu zostają wprowadzone do komory testowej przez wentylację.

1/26/██, 1645: SCP-682 zasypia.

1/26/██, 1646: SCP-682 zaczyna lunatykować.

1/26/██, 1647: SCP-682 przerywa zabezpieczenie. Halucynacje bladego, szczupłego oraz zębatego bytu przypominającego SCP-682 zaczynają być obserwowane w placówce przez cały obecny personel. Nagrania z kamer bezpieczeństwa nie potwierdzają istnienia takiego bytu. W związku z masową histerią, siły porządkowe nie były w stanie przywrócić zabezpieczenia SCP-682 i były widoczne na nagraniach bezpieczeństwa strzelające po ścianach przed rozczłonkowaniem bez widocznego powodu.

1/26/██, 1800: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-10 ("Nie widzę Zła") zostaje rozstawiona, wyposażona w załączony do hełmów HUD wraz z urządzeniami nagrywającymi. SCP-682 został zlokalizowany w celi zabezpieczającej SCP-513, wciąż we śnie, zwinięty wokół żelatynowej kostki zabezpieczającej SCP-513.

1/26/██, 1830: SCP-682 ponownie zabezpieczony, a następnie obudzony za pomocą wysokociśnieniowego spreju HCl. SCP-682 narzekał, że miał ‘taki piękny sen’.

Dokładne obserwacje i eksperymenty na osobno SCP-513 i SCP-682 po tym eksperymencie nie pokazały żadnych długotrwałych efektów na obiektach.

Notatki: Bazując na tym, co początkowo wyglądało na działania niepożądane ze strony SCP-682, nie wiemy czy obiekt przejął SCP-513 na siebie, czy na odwrót. W każdym bądź razie, w świetle strat na poziomie 67% obsługi placówki oraz 45% w personelu klasy D, proszę o zawieszenie testów obiektów prezentujących zagrożenie poznawcze z SCP-682 do czasu, aż dojdziemy do tego co tu się właściwie kurwa stało. - Dr. Kerboros.

Zgoda, O5-4


Podmiot: SCP-2140

Zapis wstępnego testu na próbce: N/A; Zatwierdzone przez radę O5.

Zapis testu terminacji:

SCP-682 powinien zostać powstrzymany przed rysowaniem jakichkolwiek znaków, glifów czy rysunków.


Podmiot: SCP-2935

Zapis wstępnego testu na próbce: N/A

Zapis testu terminacji:

W czasie eksploracji SCP-2935, MFO E-13 odkryła SCP-682 w tymczasowym zabezpieczeniu w Placówce-81. Po dalszych oględzinach stwierdzono, że podmiot nie okazuje żadnych oznak życia.

Notatka: W związku z naturą SCP-2935, taki rezultat jest nieprawdopodobny, a wręcz niemożliwy do powtórzenia. To jednakowoż odpowiada na pytanie że alternatywne rzeczywistości nie były w stanie tego dokonać. Co to oznacza dla nas pozostaje nieznanym. -Dr. Harrison, Placówka-81


Podmiot: Propozycja transportu SCP-682 na orbitę, a następnie aktywacja SCP-1012.

Zapis wstępnego testu na próbce:
Zawieszony przez O5-██

Zapis testu terminacji:
Test zawieszony przez O5-██

Notatka: Jeszcze raz, z uczuciem. Są trzy możliwe zakończenia. Numer 1, zadziała. Numer 2, właśnie dałeś 682 jego własny statek kosmiczny. Numer 3, statek nie jest wystarczająco oddalony od ziemi i 1012 załatwi też nas. Zawieszam.


Podmiot: SCP-2337

Zapis wstępnego testu na próbce: SCP-2337 został poinformowany, że próbka SCP-682 jest głuchym krytykiem kulinarnym potrzebującym przekonywujących argumentów odnośnie jakie jedzenie jest najlepsze w egzystencji. Po 10-minutowej przemowie SCP-2337 na temat żelków, próbka została zdezintegrowana przez fale dźwiękowe. SCP-2337 wyglądał na zadowolonego z siebie.

Zapis testu terminacji: Po stwierdzeniu, że SCP-682 to "wybitnie anty-żelkowy ekstremista", SCP-2337 wydał dźwięk trąbki wojskowej i wszedł do przechowalni SCP-682.

<Początek Logu>

SCP-2337: Indycza szlachecka postawa! Pięść wzniesień tysięcy wojennych poduszek ! One są kruche! Pieprzyć tornada, ts-ts bum tsm!

SCP-682: Wyjdź.

SCP-2337: Guten pomysł. Cack!

[SCP-2337 niszczy południowe wrota do przechowalni SCP-682 głosową falą uderzeniową, następnie wyszedł, znowu wyglądając na zadowolonego z siebie. Przerwanie zabezpieczenia SCP-682 opanowane z minimalnymi stratami w personelu zabezpieczającym.]

<Koniec Logu>


Podmiot: Instancja SCP-682 przeniesiona z innego wymiaru

Zapis wstępnego testu na próbce:
Zawieszone przez O5-██

Zapis testu terminacji:
Test zawieszony przez O5-██

Notatka: Potencjalny stały szach pomiędzy instancjami rozwiązałby problem z zabezpieczeniem, jednakże transportowanie podmiotu do naszej rzeczywistości jest niezmiernie niebezpieczne, nawet nie wspominając o zabezpieczeniu jeszcze jednego, albo o tym co może się stać jeśli zdecydują się współpracować. Zawieszam.


Podmiot: ●●|●●●●●|●●|●

Zapis wstępnego testu na próbce: Próbka została zabrana bez problemów.

Zapis testu terminacji: SCP-682 został unieruchomiony w pomieszczeniu145-B, a następnie laser został wprowadzony. Laser rozpoczął cięcie pleców SCP-682; zasłony ochronne w pokoju dowodzenia zostały zamknięte.

<Początek Logu>

<9 sekunda> SCP-682: Co robicie?

<13 sekunda> Laser zaczyna wycinać niebezpieczne informacje na skórze SCP-682. SCP-682 emituje głośny ryk.

<14 sekunda> Zasłony ochronne w pokoju dowodzenia zamykają się.

<124 sekunda> Laser kończy wycinanie.

<126 sekunda> Manifestacja ●●|●●●●●|●●|●.

<132 sekunda> SCP-682 rozrywa klamry.

<134 sekunda> ●●|●●●●●|●●|● chwyta SCP-682.

<135 sekunda> SCP-682 rozpoczyna wokalizację.

<136 sekunda> ●●|●●●●●|●●|● demanifestuje, zabierając ze sobą tylko tą część skóry SCP-682, na której były niebezpieczne informacje. Test przerwano.

<Koniec Logu>


Podmiot: Dr. Heikkila

Zapis wstępnego testu na próbce:
Zawieszony przez O5-██

Zapis testu terminacji:
Test zawieszony przez O5-██

Notatka: Dr. Heikkila ma zakaz interakcji z SCP-682 w jakikolwiek sposób. Dlaczego chciał w ogóle spróbować jest poza wszelkimi logicznymi powodami. Dr. Heikkila został zatrzymany w związku z możliwym skażeniem memetycznym. Zawieszam.


Podmiot: SCP-2305-A

Zapis wstępnego testu na próbce: N/A

Zapis testu terminacji: Powstała instancja SCP-2305-A związana z SCP-682, oraz została przepisana tutaj z rozkazu O5-██.

Podmiot #: SCP-682

Klasa obiektu: Keter

Proponowana metoda terminacji: OPERACJA FAIL-SAFE-TANGA-34 zostanie przeprowadzona po po usunięciu około 90% masy ciała SCP-682, a następnie ubezwłasnowolnieniu podmiotu w lądowniku księżycowym zaprogramowanym na lądowanie na Księżycu. OPERACJA FAIL-SAFE-TANGA-34 składa się z danych procedur:

1): 20,200,500,000 bomb wodorowych typu RDS-220 oraz 750 instancji SCP-2195-1 zostanie przetransportowanych na Księżyc, oraz rozsianych po jego powierzchni. Zostaną one zdetonowane z 10 różnych źródeł w Ośrodku 19. Materiały na bomby zostaną wygenerowane przez SCP-2400, a zebrane porońce na instancje SCP-2195-1.

2): 300 Odkurzaczy Rzeczywistości Tilda/Cimmerian zostanie przyczepionych do Księżyca we wzorcu heksagonalnym, odległe od siebie o około 35km. ORTC-ty osłabią wybuchy na Księżycu w celu ochrony Ziemi przed fragmentami satelity.

3): Strefa 0-TANGA zostanie skonstruowana 4,000 km pod powierzchnią Ziemi i będzie zawierać sferoidę wielkości Księżyca, skonstruowaną z materiałów z SCP-2400. SCP-1056 zostanie użyty w celu zmniejszenia sferoidu dla łatwiejszego transportu.

4): Środki amnezyjne zostaną rozdysponowane 80% ludzkiej populacji po detonacji zmodyfikowanego algorytmu CZERWONEGO TALIZMANU w celu produkcji niegroźnych poznawczych środków amnezyjnych. Środki amnezyjne zostaną użyte we wszystkich mediach, takich jak gazety, billbordy, telewizji oraz popularniejszych stron internetowych.

Rezultat próby neutralizacji: Gdy osłabiony SCP-682 znalazł się na powierzchni Księżyca wszystkie ładunki zostały zdetonowane. ORTC-ty sprawnie osłabiły większość eksplozji, powodując uderzenie w Ziemię około 150 dużych meteorytów. Sferoida została przetransportowana na orbitę Księżycową i ppwiększona do oryginalnej wielkości. Środki amnezyjne zostały z sukcesem rozdysponowane 78% ludzkiej populacji. Jednakże, 0.03 mililitry krwi SCP-682 przetrwały próbę terminacji i adaptowały. SCP-682 rozrósł się do rozmiarów Saturna, a następnie zniszczył i pożarł większość planet w Układzie Słonecznym.

"Morał tej historii:" I tak świat się skończy. Nie wielkim Bum, ale wielkim Mlask. Ale na serio, nie wkurwiać jaszczurki. >:(


Podmiot: SCP-241

NOTA: Następne testy SCP-241 były potrzebne aby określić, czy można użyć anomalnych właściwości podmiotu przeciwko SCP-682. Próbka skóry została pobrana z personelu klasy D, D-682-39, a następnie owinięta wokół długiego metalowego kija. D-682-40 użył kija do otwarcia SCP-241 manipulując tak, że tylko skóra na kiju dotykała SCP-241. SCP-241 pokazał inne przepisy niż w czasie ostatniego otwarcia. D-682-40 przygotował jeden z przepisów, który został następnie zjedzony przez zarówno D-682-39 oraz D-682-40. D-682-39 zmarł z powodu szoku anafilatyczego sześć minut później, w międzyczasie D-682-40 nie okazał żadnych objawów choroby.

SCP-241 został uznany za zdatny do testów z SCP-682.

Zapis wstępnego testu na próbce: N/A

Zapis testu terminacji: Próbka SCP-682 została przymocowana do końca stalowego kija, który został następnie użyty przez D-682-40 do otwarcia SCP-241. SCP-241 pokazał inne przepisy niż w czasie ostatniego otwarcia. Na 99 przepisów trzy były w nieznanym języku, dwa stanowiły niezrozumiałą mieszaninę słów, a jeden stanowił śmiertelną memetyczną pułapkę. Z pozostałych 93 przepisów, 100% miało co najmniej jedną instrukcję lub składnik czyniący przepis niemożliwym do wykonania dokładnie. Na przykład:

  • "Ochłodź do -10,000°F przed podaniem."
  • "Przypraw antymateryjną pietruszką."
  • "Marynuj przez 900 bilionów lat."

D-682-41 ugotował 93 zdatne przepisy, używając SCP-241 z "listą poprawek" (napisaną przez Dr. █████), która zamieniała niemożliwe składniki i instrukcje najbliższymi możliwymi analogiami. Rezultaty zostały zaserwowane SCP-682 w jego komorze przechowawczej po przygotowaniu. SCP-682 nie okazał żadnych śladów choroby po spożyciu wszystkich 93 posiłków.


Podmiot: SCP-2578-D

NOTA: Test został przeprowadzony niezależnie od Fundacji przez SCP-2578-D. Druga dystygnacja terminacji została przyznana jako Incydent-2578-682-1.

Zapis wstępnego testu na próbce: N/A

Zapis testu terminacji: W trakcie rutynowego sprawdzenia zabezpieczenia SCP-682, SCP-682 odniósł pięć ran penetracyjnych w czaszkę w krótkim czasie, a następnie nie reagował przez w przybliżeniu 32 minuty. Po regeneracji SCP-682 wykrzyczał "PIERDOLIĆ WAS I WASZE WSZYSTKIE TRZY KSIĘŻYCE" w kierunku sufitu. Pięć minut później Dr. Naismith otrzymał następującą instancję SCP-2578-B na swoją prywatną skrzynkę mailową:

[trój-półksiężycowy symbol] zawiódł. [trój-półksiężycowy symbol] jest wielce zawstydzony, oraz żałuje kontynuacji egzystencji waszej nieprzyjemnej jaszczurki. Rozkaz to rozkaz. I dla jasności, [trój-półksiężycowy symbol] nie spudłował.


Podmiot: SCP-2617

Zapis wstępnego testu na próbce:
Nie zaatakowana przez instancję SCP-2617-A.

Zapis testu terminacji:
SCP-682 został uwolniony w opuszczonej wiosce █████████ w Rosji, przez zrzut samolotowy, a następnie rozpoczął atakować wioskę. Koordynaty korespondujące z pozycją SCP-682 zostały podane, co wygenerowała █,███ instancji SCP-2617-A dzierżące ███ unikalnych wariacji SCP-2617-B. Instancje SCP-2617-A zaatakowały SCP-682, niszcząc 45% masy ciała podmiotu.

Pięć godzin po rozpoczęciu testu SCP-682 wygenerował serię fal radiowych. SCP-2617-C rozproszył się, oraz wszystkie instancje SCP-2617-A i SCP-2617-B uległy spontanicznej sublimacji. Personel nadzorujący test terminacji także był wystawiony na działanie fal radiowych. Przesłuchania tego personelu sugerują, że są oni niezdolni do rozpoznania koncepcji Rosji.


Podmiot: SCP-169

Zapis wstępnego testu na próbce:
Zawieszony przez O5-██

Zapis testu terminacji:
Test zawieszony przez O5-██

Nota:
Nie da się. Rozumiem, że możesz myśleć, że znalezienie 169, potem zmuszenie go do zjedzenia 682 może zadziałać, ale on przetrwał i zaadaptował się do wszystkiego, co próbowaliśmy. Jeśli on przetrwa zjedzenie przez 169, i, Boże broń, urośnie tak duży jak 169, to ludzkość ma przejebane ponad nasze wyobrażenie. Zawieszam.


Podmiot: SCP-012

Zapis wstępnego testu na próbce:
Pominięty przez Dowódctwo O5.

Zapis testu terminacji:
SCP-682 został mocno uspokojony przed obniżeniem konteneru z SCP-012 do celi przechowawczej SCP-682. Kontener z SCP-012 został otwarty zdalnie. SCP-682 wyglądał na znajdującego się pod wpływem efektów SCP-012, z powodu drapania się szponami w celu pobrania krwi, co wyglądało na nieefektywne. Po kilku minutch lewe przedramie SCP-682, tylna lewa noga oraz w przybliżeniu 32% masy głównej części ciała została usunięta zanim SCP-682 doszedł do wniosku, że kompozycji nie da się skończyć. SCP-682 wpadł następnie w szał i przełamał zabezpieczenie, powodując ██ zgonów przed ponownym zabezpieczeniem.

Nota: Naprawdę miałem nadzieję, że SCP-682 popełni przez to samobójstwo. -Dr. ████


Podmiot: SCP-173 z przyczepionym zdjęciem SCP-096.

Zapis wstępnego testu na próbce: N/A

Zapis testu terminacji: Zawieszony przez O5-██

Nota: Nie. Absolutnie nie. Odkładając na bok problem SCP-682, SCP-173 niemożliwy do obserwacji z powodu strachu przed zapoczątkowaniem odpowiedzi ze strony SCP-096 jest samo-napędzającą się katastrofą, którą Fundacja, pod żadnymi okolicznościami, nie ma zamiaru wyzwalać. Zawieszam z całą surowością.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported