Propozycja Fishish
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: SCP-001-J

Klasa podmiotu: Apollyon / Da'aS Elyon / Archon

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nieistotne.

Opis: SCP-001-J jest zbiorową desygnacją nadaną 7,9 miliardom istot, które obecnie niszczą nasz jedyny dom, Ziemię.


Dodatek-001-J-A: Wiadomość ta została wysłana do wszystkich pracowników Fundacji zanim Ja Rada O5 edytowała, a następnie zablokowała wpis w bazie danych dotyczący SCP-001.

prawda.jpg

Wiadomość od O5-01.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported