Forum » Dyskusje stron / Dyskusje stron » Użytkowanie licencji
Rozpoczęta przez: Wikidot
Data: 26 Jun 2014 15:25
Liczba wypowiedzi: 0
rss icon RSS: Nowe wypowiedzi
Ta dyskusja dotyczy strony Użytkowanie licencji.
Nowa wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported