SCP-1173-1
sq11-06.jpg

Jeden z najwcześniejszych udokumentowanych opisów SCP-1173, opublikowany w 1709 roku.

Identyfikator podmiotu: SCP-1173

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wiedza o "istnieniu" IDAS ma zostać usunięta ze wszystkich baz danych i źródeł w najbliższym możliwym terminie. Usunięcie to ma objąć źródła internetowe i drukowane; zabezpieczenie będzie uważane za zakończone, gdy informacje dotyczące SCP-1173 będą obecne tylko w bazach danych Fundacji. Aktywne próby zabezpieczenia SCP-1173 są obecnie zawieszone; proszę zapoznać się z Dodatkiem SCP-1173-1 w celu uzyskania szczegółów. Trzech (3) pracowników klasy D zainfekowanych SCP-1173 ma być przetrzymywanych w Ośrodku 38 w celu przeprowadzenia ograniczonych testów; jakiekolwiek nieautoryzowane użycie wyrażenia operacyjnego przy leczeniu SCP-1173 poza protokołami testowymi ma skutkować terminacją i zamianą osoby wypowiadającej.

Podczas gdy potrzeba zabezpieczenia SCP-1173 jest najważniejsza, w żadnym wypadku personel Fundacji nie może angażować się we wrogie działania przeciwko osobom próbującym rozprzestrzeniać SCP-1173. Wysiłki mające na celu zabezpieczeniu SCP-1173 powinny skupić się na odkryciu natury i badaniu metod eliminacji SCP-1173, bez względu na to, jakie działania mogą być wymagane, aby to osiągnąć. Jednakże wszystkie jednostki Fundacji powinny powstrzymać się od atakowania siebie nawzajem z jakiegokolwiek powodu, włączając w to próby zabezpieczenia SCP-1173.

Dokument 1173-A ma zostać usunięty przy najbliższej okazji, a cały dotknięty nim personel poddany leczeniu. Zgodnie z Protokołem 1173-Omicron: Do czasu, gdy natura SCP-1173 zostanie ostatecznie określona i będzie można zastosować środki antymemetyczne, należy unikać bezpośrednich konfliktów pomiędzy dotkniętym a standardowym personelem Fundacji. Dyskusja na temat SCP-1173 w nieoficjalnym charakterze jest surowo zabroniona w celu uniknięcia konfliktów interpersonalnych wśród pracowników Fundacji.

Opis: SCP-1173 to zjawisko memetyczne skupione wokół urojonej wiary w podmiot polityczny, znany jako "Islamska Unia Wschodniej Samotraki", "Ισλαμική Δημοκρατία της Ανατολικής Σαμοθράκης". (w oryginalnym greckim), lub "IDAS." Osoby dotknięte anomalią będą posiadały różny stopień zrozumienia lub świadomości historii i kultury IDAS, ale wywiady z osobami będącymi pod wpływem SCP-1173 pozwoliły na wyodrębnienie kilku kluczowych cech, które powszechnie opisuje się posiadane przez tę jednostkę polityczną. Geograficznie, IDAS wydaje się głównie greckojęzycznym narodem składającym się z małej enklawy na półwyspie Anatolijskim oraz serii wysp w północno-wschodniej części Morza Egejskiego. Jak wskazywałaby nazwa, w kontekście iluzji, znaczna część populacji wyznaje islam sunnicki, z niewielką liczbą wyznawców szyizmu i małą grupą syryjskich ortodoksów, choć ta ostatnia grupa w dużej mierze opuściła kraj z powodu konfliktu religijnego.

Osoby mogą zostać zarażone SCP-1173 tylko poprzez usłyszenie zdania operacyjnego wypowiedzianego na głos w ich obecności przez osobę zarażoną; poprzez badania, zdanie operacyjne zostało określone jako "Słyszałeś o tym czymś w Samotrace?" Osoby, które usłyszały to zdanie, często wyrażają niewielkie zainteresowanie dalszą rozmową, która niezmiennie opisuje jakiś rodzaj wewnętrznego konflikt zbrojny, masakrę, głód, suszę, czystki etniczne lub inne okrucieństwo mające miejsce w danym kraju.

Osoby niezainfekowane posiadają coś, co badacze Fundacji określili mianem "pasywnej odporności" na informacje dotyczące IDAS; osoby takie konsekwentnie i bezbłędnie ignorują, lub nie obserwują żadnych danych lub informacji dotyczących narodu, chyba że otrzymają bezpośredni rozkaz przyjęcia informacji na ten temat. Po zarażeniu się SCP-1173, osoby zaczynają zauważać odniesienia i szczegóły dotyczące "obecnego" statusu IDAS w wiadomościach i innych źródłach drukowanych; również zaczynają zauważać odniesienia do starszych wersji narodu (często określanych jako "Mahometańska Saemothraka") w dziełach literatury klasycznej sięgających XVII wieku, i od czasu do czasu czynią przypadkowe odniesienia do Samotraki w tym samym duchu co "Timbuktu" lub "Bangkok", oznaczające chaotyczną zaściankę o niewielkim znaczeniu.

Urojenia dotyczące istnienia IDAS nie są bezpośrednio szkodliwe dla większości osób. Jednakże, badania nad schizofrenią przeprowadzone przez Fundację z powodów niezwiązanych z tą anomalią, wykazały szereg powiązań pomiędzy infekcją SCP-1173 a wcześniej niewyjaśnionymi zaburzeniami psychicznymi. Konkretnie, znaczna liczba (ponad 800) bezdomnych lub osób przebywających w specjalnych instytucjach, u których zdiagnozowano schizofrenię, okazała się być zainfekowana SCP-1173. Co więcej, wielu z nich, podczas wywiadów przeprowadzanych w ramach terapii psychologicznej, opisywało siebie jako weteranów amerykańskich sił kontrrebelianckich w IDAS; osoby dotknięte w ten sposób często opisują bliskie spotkania z dziećmi i ciężarnymi matkami jako zamachowcami-samobójcami, daremne ataki słabo uzbrojonych partyzantów zakończone masakrami oraz zbrodnie wojenne popełnione przez okupacyjne wojska amerykańskie. W szczególnie jasnych przypadkach osoby te niejasno odnoszą się do napiętych stosunków geopolitycznych z Rosją, która czuje się zagrożona amerykańskim wtargnięciem, oraz Chinami, które opisywane są jako zaangażowane w walkę na dużą skalę z ciężko uzbrojoną ujgurską armią rewolucyjną inspirowaną oporem samotrackim.

Dodatek 1173-1: Po odkryciu SCP-1173, ankieta przeprowadzona wśród pracowników Fundacji ujawniła rozległe zakażenie SCP-1173 na wszystkich poziomach łańcucha dowodzenia. Próby ustanowienia i przeprowadzenia procedur zabezpieczenia były skomplikowane ze względu na wysiłki innych jednostek Fundacji mające na celu zarażanie kolejnych osób SCP-1173. Konflikty te przerodziły się w sporadyczne walki zbrojne między jednostkami Fundacji, przed wprowadzeniem w życie Protokołu 1173-Omicron, zakazującego wszelkiej nieoficjalnej komunikacji między personelem w sprawie 1173 i zgadzającego się na utrzymanie współczesnej równowagi między zarażonymi i niezarażonymi jednostkami (szacowanej jako grupy o mniej więcej równej wielkości).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported