SCP-1173-A

Identyfikator podmiotu: SCP-1173

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wiedza o istnieniu IDAS ma zostać rozpowszechniona w jak największej liczbie baz danych i renomowanych źródeł przy najbliższej sposobności. Rozpowszechnianie informacji ma obejmować źródła internetowe i drukowane; zabezpieczenie SCP-1173 będzie uważane za zakończone, gdy informacje dotyczące IDAS będą obecne w tak wielu naukowych bazach danych, mediach i literaturze, jak to tylko możliwe. Aktywne próby zabezpieczenia SCP-1173 są w tym momencie zawieszone; proszę zapoznać się z Dodatkiem SCP-1173-A w celu uzyskania szczegółów. Trzech (3) pracowników klasy D zarażonych SCP-1173 ma być przetrzymywanych w Ośrodku 26 w celu przeprowadzenia ograniczonych testów; jakiekolwiek nieautoryzowane użycie wyrażenia operacyjnego przy leczeniu SCP-1173 poza protokołami testowymi ma skutkować terminacją i zamianą osoby wypowiadającej.

Choć potrzeba zabezpieczenia SCP-1173 jest nadal uważana za istotną, w żadnym wypadku personel Fundacji nie może angażować się we wrogie działania przeciwko osobom próbującym rozprzestrzeniać SCP-1173. Wysiłki mające na celu zabezpieczenie SCP-1173 powinny skupić się na odkryciu natury SCP-1173 i badaniu metod eliminacji podmiotu, bez względu na to, jakie działania mogą być wymagane do osiągnięcia tego celu. Jednakże wszystkie jednostki Fundacji powinny powstrzymać się od atakowania siebie nawzajem z jakiegokolwiek powodu, włączając w to próby zabezpieczenia SCP-1173.

Dokument SCP-1173-1 ma zostać usunięty przy najbliższej okazji, a cały dotknięty nim personel poddany leczeniu. Zgodnie z Protokołem 1173-Omicron: Do czasu, gdy natura SCP-1173 zostanie ostatecznie określona i będzie można zastosować środki antymemetyczne, należy unikać bezpośrednich konfliktów pomiędzy dotkniętym a standardowym personelem Fundacji. Dyskusja na temat SCP-1173 w nieoficjalnym charakterze jest surowo zabroniona w celu uniknięcia konfliktów interpersonalnych wśród pracowników Fundacji.

Opis: SCP-1173 to zjawisko memetyczne związane z organem politycznym znanym jako Islamska Republika Wschodniej Samotraki (Ισλαμική Δημοκρατία της Ανατολικής Σαμοθράκης, lub IDAS), obecnie uznanym rządem obszaru tradycyjnie znanego jako Wschodnia Samotraka lub Stowarzyszone Terytoria Wyspiarskie. Ten greckojęzyczny naród, skupiony wokół małej enklawy kontynentalnej na Półwyspie Anatolijskim i szeregu wysp w północno-wschodniej części Morza Egejskiego, jest ubogim w zasoby regionem, wcześniej znanym z cennych miast portowych. Większość ludności praktykuje islam sunnicki, z niewielką liczbą wyznawców szyizmu i małą grupą syryjskich chrześcijan prawosławnych, choć ta ostatnia grupa w dużej mierze opuściła kraj z powodu okolicznego konfliktu religijnego. Naród ten jest znany z nieustannych wojen toczących się w jego granicach, które zazwyczaj koncentrują się wokół różnic religijnych, etnicznych lub politycznych.

SCP-1173 powoduje całkowite wymazanie z pamięci lub percepcji zainfekowanych osób świadomość istnienia IDAS. Zainfekowane jednostki nie będą pamiętać o istnieniu Wschodniej Samotraki jako regionu, IDAS jako rządu, ani o uporczywych konfliktach i niedostatku ludności tego kraju jako informacji godnych uwagi. Uporczywe rozprzestrzenianie się SCP-1173 wśród ludzkiej populacji przyczyniło się do zminimalizowania świadomości o trudnościach tego kraju, a co za tym idzie, do zmniejszenia ilości pomocy otrzymywanej przez jego mieszkańców, zwiększając cierpienie w całym regionie.

Pierwotny wektor infekcji jest nieznany, jednakże SCP-1173 może być zwalczany poprzez użycie zdania operacyjnego wypowiedzianego na głos w obecności zainfekowanych osób przez osobę niezainfekowaną. W wyniku badań ustalono, że zdanie to brzmi: "Słyszałeś o tym czymś w Samotrace?". Osoby, które usłyszały to zdanie, często wyrażają niewielkie zainteresowanie rozmową, co nieodmiennie prowadzi do większego zainteresowania sprawami Samotraki i wydaje się pozwalać jednostkom na zachowanie świadomości i wiedzy na temat IDAS. Prowadzi to do szybkiego przywrócenia pamięci jednostki o obecnej sytuacji kraju i klasycznym wkładzie w kulturę zachodnią. Osoba, która jest w stanie zachować takie wspomnienia zostaje uznana za "wyleczoną" z SCP-1173.

Choć większość osób zainfekowanych SCP-1173 jest w stanie prowadzić normalne życie, niedawne badania sugerują istnienie wtórnego efektu infekcji SCP-1173. Efekt ten został zaobserwowany szczególnie u osób znajdujących się w bliskim sąsiedztwie syryjsko chrześcijańskich uchodźców z Samotraki, którzy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych (co najmniej 20,000 syryjskich rodzin uczyniło to w ciągu ostatnich piętnastu lat). W co najmniej dwudziestu jeden odrębnych przypadkach, osoby nie posiadające do siebie żadnych podobieństw poza potwierdzonym zakażeniem SCP-1173, w obecności uchodźców z Samotraki stawały się niezwykle wściekłe, osiągając stan psychozy, co prowadziło do aktów przemocy. Wielu z tych czynów nie towarzyszyło żadne wyjaśnienie ich zachowania, a napastnicy często wyrażali potem skruchę i zakłopotanie z powodu własnych czynów. Jednakże w ośmiu udokumentowanych przypadkach odnotowano, że napastnicy wielokrotnie głośno wykrzykiwało "nie możesz być prawdziwy" podczas napaści.

Dodatek 1173-A: Po odkryciu SCP-1173, ankieta przeprowadzona wśród pracowników Fundacji ujawniła rozległe zakażenie SCP-1173 na wszystkich poziomach łańcucha dowodzenia. Próby ustanowienia i przeprowadzenia procedur zabezpieczenia były skomplikowane ze względu na wysiłki innych jednostek Fundacji mające na celu celowe zarażanie kolejnych osób SCP-1173. Konflikty te przerodziły się w sporadyczne walki zbrojne między jednostkami Fundacji, przed wprowadzeniem w życie Protokołu 1173-Omicron, zakazującego wszelkiej nieoficjalnej komunikacji między personelem w sprawie 1173 i zgadzającego się na utrzymanie współczesnej równowagi między zarażonymi i niezarażonymi jednostkami (szacowanej jako grupy o mniej więcej równej wielkości).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported