SCP-2998

INFORMACJA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Dokument ten został oznaczony jako zawierający niespotykanie odporne zagrożenie poznawcze, które odparło wszelkie próby eliminacji. Wszelkie próby dostępu do dokumentacji SCP-2998 zmuszą użytkownika do dostępu do serii nieprawdziwych i mylących iteracji tej dokumentacji. Proszę kontynuować przez te pliki; zostaniesz poinformowany, kiedy dojdziesz do właściwej dokumentacji. Przepraszamy za niedogodności.

— Maria Jones, dyrektor, RAISA


Identyfikator podmiotu: SCP-2998

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja zmodyfikowała częstotliwość radiową i światowe standardy wytwarzania elektroniki, aby zapobiec cywilnej produkcji urządzeń zdolnych na odebranie SCP-2998. Prace odpowiednich departamentów Fundacji w monitorowaniu internetu, radia i komunikacji drukowanej muszą być skierowane na obrazy bądź opisy SCP-2998. Częstotliwość, na której transmitowany jest SCP-2998 musi być regularnie monitorowana pod kątem jakichkolwiek zmian w zawartości SCP-2998. Wszelkie pozaziemskie pojazdy i sondy musza być skrycie zmodyfikowane, aby włączyć do nich ekwipunek służący do monitorowania obecności SCP-2998 poza światem. Badania mające zdeterminować źródło SCP-2998 i przeszłość za jego zawartością mają być kontynuowane z priorytetem klasy 6.

Opis: SCP-2998 to sygnał elektromagnetyczny o stałej częstotliwości 2485 MHz. Jego moc ani źródło nie zostały zdeterminowane; sygnał zdaje się być niezmiennie obecny we wszystkich miejscach znanego układu słonecznego. Sygnał uważany był pierwotnie za anomalny, lecz nieszkodliwy biały szum obecny na tej częstotliwości; mniejsze wariacje sugerowały obecność innych informacji w sygnale, ale nie rozwinięto sposobów na zdekodowanie SCP-2998 aż do roku 2011.

W sygnale odnaleziono cyfrową transmisję wideo ze ścieżką monofoniczną. Wideo zdaje się przedstawiać istotę humanoidalną nieznanego gatunku, unoszącą się w ciemnym pokoju; o ile nie podano kontekstu do obrazu, to odruchowy język ciała i wysokotonowe dźwięki emitowane przez istotę wskazują, że znajduje się ona w stanie wysokiego cierpienia fizycznego. Żadne inne istoty nie zostały dostrzeżone na nagraniu wideo i nie odnotowano zewnętrznego źródła krzywdy. Jednakże niektóre cechy obrazu sugerują występowanie jakiegoś rodzaju anormalnego fenomenu telekinetycznego; istota zdaje się być często popychana bądź ruszana, a krótkie obrazy obiektów w tle pokoju sugerują, że obecne jest pole grawitacyjne, wskazując, że pozycja istoty w powietrzu nie jest wynikiem warunków zerowej grawitacji, jak również że istota jest trzymana w miejscu przy pomocy nieznanej siły.

Dodatek 2998-A: Teoretyzuje się, że SCP-2998 zawiera dodatkowe informacje, które jeszcze nie zostały odkodowane. Niektóre elementy sygnału TV obecnie zdają się być szumem dla technik dekodujących Fundacji; niektórzy naukowcy związani z SCP-2998 skonkludowali, że nie było to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę skomplikowanie kodowania i technologii transmisji stojących za SCP-2998. Obecne teorie to między innymi stereoskopowe dane trójwymiarowe, pewien rodzaj [USUNIĘTO] aktywności nerwowej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported