SCP-2998

INFORMACJA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

To ostatnia i jedyna poprawna iteracja tej dokumentacji. Dziękujemy za cierpliwość. Autoryzowani naukowcy zabezpieczania zagrożeń informacyjnych mogą uzyskać dostęp do początku anomalnych iteracji tego dokumentu używając następującego punktu dostępu:

Wprowadź autoryzację do otrzymania dostępu do pełnej sekwencji iteracji

— Maria Jones, dyrektor, RAISA

Identyfikator podmiotu: SCP-2998

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja zmodyfikowała częstotliwość radiową i światowe standardy wytwarzania elektroniki, aby zapobiec cywilnej produkcji urządzeń zdolnych na zmianę SCP-2998 w sygnał audiowizualny. Prace odpowiednich departamentów Fundacji w monitorowaniu internetu, radia i komunikacji drukowanej muszą być skierowane na obrazy bądź opisy SCP-2998. Częstotliwość, na której transmitowany jest SCP-2998 musi być regularnie monitorowana pod kątem jakichkolwiek zmian w zawartości SCP-2998. Wszelkie pozaziemskie pojazdy i sondy musza być skrycie zmodyfikowane, aby włączyć do nich ekwipunek służący do monitorowania obecności SCP-2998 poza światem. Badania mające zdeterminować źródło SCP-2998 i przeszłość za jego zawartością mają być kontynuowane z priorytetem klasy 6. Badania mające zdeterminować przyczynę i zapobiec anomalnemu efektowi towarzyszącemu wystawienia na SCP-2998 mają być kontynuowane z priorytetem klasy 6.

Opis: SCP-2998 to sygnał elektromagnetyczny o stałej częstotliwości 2485 MHz. Jego moc ani źródło nie zostały zdeterminowane; sygnał zdaje się być niezmiennie obecny we wszystkich miejscach znanego układu słonecznego. Sygnał zdaje się nie posiadać pojedynczego punktu pochodzenia i praktycznie rzecz biorąc jest wszechobecny.1Jako, że sygnał okazał się być wszechobecny dla wszystkich odbiorników zdolnych wykryć go zarówno na, jak i poza Ziemią, obecnie uważa się, że SCP-2998 może być równocześnie transmitowany przez cały wszechświat.

Sygnał uważany jest za anomalny, lecz nieszkodliwy biały szum obecny na tej częstotliwości; mniejsze wariacje sugerują obecność innych informacji w sygnale, ale nie rozwinięto jeszcze sposobów na zdekodowanie SCP-2998. Jednakże naukowcy Fundacji dostrzegli korelacje pomiędzy wystawieniem personelu na SCP-2998 w dowolnej formie odczuwalnej przez ludzi (włączając w to formę wizualną i dźwiękową) z rozwojem nietypowych symptomów neurologicznych i psychologicznych, włączając w to paranoję, silny niepokój i zmniejszenie poziomu tiaminy w mózgu, co doprowadzało do nagłego pojawienia się Zespołu Korsakowa. Niedobór ten ma wyjaśniać amnestyczno-konfabulacyjne symptomy wystawienia na SCP-2998, co wywołało u testerów określonych jako wrażliwych na te symptomy rozwinięcie coraz bardziej żywych halucynacji dotyczących [USUNIĘTO] zmniejszających efekty przez ponowne wprowadzenie tiaminy do diety; nie zarejestrowano stałych urazów na afektowanych osobach.

Dodatek 2998-A: Od dnia ██.██.████, poczyniono mały postęp w determinacji natury bądź zawartości dowolnych dodatkowych informacji wewnątrz SCP-2998. Jednakże postępy w technikach kryptoanalitycznych i kilka przełomów w [USUNIĘTO] skłoniło badaczy SCP-2998 do przepowiedzenia znacznego rozwoju w kwestii dekodowania sygnału w najbliższych trzech miesiącach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported