SCP-2998

Dokument ten został zrewidowany 12.01.14; nowe informacje zostały podświetlone na niebiesko.

Identyfikator podmiotu: SCP-2998

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja zmodyfikowała częstotliwość radiową i światowe standardy wytwarzania elektroniki, aby zapobiec cywilnej produkcji urządzeń zdolnych na odebranie SCP-2998. Prace odpowiednich departamentów Fundacji w monitorowaniu internetu, radia i komunikacji drukowanej muszą być skierowane na obrazy bądź opisy SCP-2998. Dodatkowo personel i klasa D mają być wystawieni na sygnał powiązany z SCP-2998 w celu zdeterminowania zdolności do Projektu Rosetta i stałego przydziału do SCP-2998.

Częstotliwość, na której transmitowany jest SCP-2998 musi być regularnie monitorowana pod kątem jakichkolwiek zmian w zawartości SCP-2998. Wszelkie pozaziemskie pojazdy i sondy musza być skrycie zmodyfikowane, aby włączyć do nich ekwipunek służący do monitorowania obecności SCP-2998 poza światem. Badania mające zdeterminować źródło SCP-2998 i przeszłość za jego zawartością mają być kontynuowane z priorytetem klasy 2.

Opis SCP-2998 to sygnał elektromagnetyczny o stałej częstotliwości 2485 MHz. Jego moc ani źródło nie zostały zdeterminowane; sygnał zdaje się być niezmiennie obecny we wszystkich miejscach znanego układu słonecznego. Sygnał zdaje się nie posiadać pojedynczego punktu pochodzenia; zamiast tego obecne analizy sugerują, że SCP-2998 jest transmitowany z mocą 1.86 mW, co w połączeniu ze znacznym obszarem SCP-2998 sugeruje wiele [USUNIĘTO] w rozmiarze. Sygnał uważany był pierwotnie za anomalny, lecz nieszkodliwy biały szum obecny na tej częstotliwości; mniejsze wariacje sugerowały obecność innych informacji w sygnale, ale nie rozwinięto sposobów na zdekodowanie SCP-2998 aż do roku 2011 i bardziej kompletne metody determinowania całej zawartości SCP-2998 zostały od tamtego czasu rozwinięte.

W sygnale odnaleziono cyfrową transmisję wideo ze ścieżką monofoniczną. Wideo zdaje się przedstawiać istotę humanoidalną nieznanego gatunku, unoszącą się w ciemnym pokoju; o ile nie podano kontekstu do obrazu, to odruchowy język ciała i wysokotonowe dźwięki emitowane przez istotę wskazują, że znajduje się ona w stanie wysokiego cierpienia fizycznego. Żadne inne istoty nie zostały dostrzeżone na nagraniu wideo i nie odnotowano zewnętrznego źródła krzywdy. Jednakże niektóre cechy obrazu sugerują występowanie jakiegoś rodzaju anormalnego fenomenu telekinetycznego; istota zdaje się być często popychana bądź ruszana, a krótkie obrazy obiektów w tle pokoju sugerują, że obecne jest pole grawitacyjne, wskazując, że pozycja istoty w powietrzu nie jest wynikiem warunków zerowej grawitacji, jak również że istota jest trzymana w miejscu przy pomocy nieznanej siły.

Dodatek 2998-A: Teoretyzuje się, że SCP-2998 zawiera dodatkowe informacje, które jeszcze nie zostały odkodowane. Niektóre elementy sygnału TV obecnie zdają się być szumem dla technik dekodujących Fundacji; niektórzy naukowcy związani z SCP-2998 skonkludowali, że nie było to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę skomplikowanie kodowania i technologii transmisji stojących za SCP-2998. Obecne teorie to między innymi stereoskopowe dane trójwymiarowe, pewien rodzaj [USUNIĘTO] aktywności nerwowej. Teoria potwierdzona; proszę zobaczyć Dodatek 2998-B dla dalszych informacji.

Dodatek 2998-B: Podczas kiedy nie stworzono mechanicznych bądź technologicznych środków do dekodowania uważanych wcześniej za nietrwałe danych zawartych w SCP-2998, Incydenty 2998-Beta i 2998-Epsilon pokazały, że niektórzy ludzie posiadają nadzwyczajne cechy neurologiczne (wcześniej uważane za anormalny pęczek nerwów łączący pola Brodmanna 41 i 42 ze wzgórzowym ciałem migdałowatym) co umożliwia im odbieranie dodatkowych informacji z SCP-2998 pod postacią symulowanych połączeń emocjonalnych. Pełna transkrypcja odprawy dotkniętych pracowników D-099238 i D-398398 została sklasyfikowana jako Poziom 4; dostęp do tej dokumentacji może być udzielony pod dyskrecją wyznaczonych oficerów ds. ujawnienia.

SCP-2998 został przeklasyfikowany do Euclid dnia 22.12.13 poleceniem O5-11.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported