SCP-2998

Dokument ten został zrewidowany 30.04.14; nowe informacje zostały podświetlone na niebiesko.


Identyfikator podmiotu SCP-2998

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja zmodyfikowała częstotliwość radiową i światowe standardy wytwarzania elektroniki, aby zapobiec cywilnej produkcji urządzeń zdolnych na odebranie SCP-2998. Prace odpowiednich departamentów Fundacji w monitorowaniu internetu, radia i komunikacji drukowanej muszą być skierowane na obrazy bądź opisy SCP-2998. Dodatkowo personel i klasa D mają być wystawieni na sygnał powiązany z SCP-2998 w celu zdeterminowania zdolności do Projektu Rosetta i stałego przydziału do SCP-2998; do tej pory nie stworzono innej metody określenia obecności funkcjonalnej grupy Rosetta w ludziach.

Częstotliwość, na której transmitowany jest SCP-2998 musi być regularnie monitorowana pod kątem jakichkolwiek zmian w zawartości SCP-2998. Dodatkowo, jednostki określone jako Rosetta-pozytywne mają być wystawione na SCP-2998 przez co najmniej dwanaście godzin każdego dnia, po czym następować ma odprawa mające zebrać więcej informacji odnośnie SCP-2998 i gatunków odpowiedzialnych za jego tworzenie. Wszelkie pozaziemskie pojazdy i sondy musza być skrycie zmodyfikowane, aby włączyć do nich ekwipunek służący do monitorowania obecności SCP-2998 poza światem. Badania mające na celu pozyskać więcej informacji odnośnie źródła SCP-2998 i dalszej przeszłości za jego zawartością mają być kontynuowane z priorytetem klasy 2.

Opis SCP-2998 to sygnał elektromagnetyczny o stałej częstotliwości 2485 MHz. Jego moc ani źródło nie zostały zdeterminowane; sygnał zdaje się być niezmiennie obecny we wszystkich miejscach znanego układu słonecznego. Sygnał zdaje się nie posiadać pojedynczego punktu pochodzenia; zamiast tego obecne analizy sugerują, że SCP-2998 jest transmitowany z mocą 1.86 mW, co w połączeniu ze znacznym obszarem SCP-2998 sugeruje, że sygnał transmitowany jest w sposób, który przekracza przestrzeń 4 wymiarową, wyłania się w konwencjonalnej przestrzeni w układzie siatki trójwymiarowej, z punktami transmisji oddalonymi o około trzy metry od siebie. Jako, że sygnał okazał się być wszechobecny dla wszystkich odbiorników zdolnych wykryć go zarówno na, jak i poza Ziemią, obecnie uważa się, że SCP-2998 może być równocześnie transmitowany przez cały wszechświat.

Sygnał uważany był pierwotnie za anomalny, lecz nieszkodliwy biały szum obecny na tej częstotliwości; mniejsze wariacje sugerowały obecność innych informacji w sygnale, ale nie rozwinięto sposobów na zdekodowanie SCP-2998 aż do roku 2011 i bardziej kompletne metody determinowania całej zawartości SCP-2998 zostały od tamtego czasu rozwinięte.

W sygnale odnaleziono cyfrową transmisję wideo ze ścieżką monofoniczną. Wideo zdaje się przedstawiać istotę humanoidalną nieznanego gatunku, unoszącą się w ciemnym pokoju; o ile nie podano kontekstu do obrazu, to odruchowy język ciała i wysokotonowe dźwięki emitowane przez istotę wskazują, że znajduje się ona w stanie wysokiego cierpienia fizycznego. Żadne inne istoty nie zostały dostrzeżone na nagraniu wideo i nie odnotowano zewnętrznego źródła krzywdy. Jednakże niektóre cechy obrazu sugerują występowanie jakiegoś rodzaju anormalnego fenomenu telekinetycznego; istota zdaje się być często popychana bądź ruszana, a krótkie obrazy obiektów w tle pokoju sugerują, że obecne jest pole grawitacyjne, wskazując, że pozycja istoty w powietrzu nie jest wynikiem warunków zerowej grawitacji, jak również że istota jest trzymana w miejscu przy pomocy nieznanej siły.

Dodatkowo ścieżki audio i wideo zawierają dodatkowy komponent sygnału postrzegany jedynie przez osoby posiadające specyficzny anormalny pęczek nerwów łączący pola Brodmanna 41 i 42 ze wzgórzowym ciałem migdałowatym w płacie skroniowym mózgu. Osoby posiadające ten pęczek nerwów donoszą o słyszeniu nadzwyczaj wysokiego dźwięku równolegle z dźwiękiem monofonicznym SCP-2998, a następnie doświadczają rodzaju padaczki środkowej części płatu skroniowego charakteryzującej się złożonymi napadami częściowymi. Podczas napadów dotknięte osoby zaczynają mówić w formie glosolalii, niemalże bez przerwy, najwyraźniej bez sensu. Padaczka będzie trwać tak długo, jak osoba będzie wystawiona na ścieżkę audio SCP-2998; glossolalia rozwiną się w czasie w sensowniejsze wiadomości. Pęczek nerwów został nazwany "grupą Rosetta" przez dywizję badań medycznych Fundacji, ze względu na zdolność posiadających go jednostek na "tłumaczenie" inaczej niezrozumiałych fragmentów sygnału. Obie osoby posiadające grupę Rosetta odzyskały trochę wspomnień ze swoich przeżyć.

Dodatek 2998-A: Odprawa personelu Rosetta-pozytywnego po wstępnym wystawieniu na SCP-2998

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported