SCP-2998

Identyfikator podmiotu: SCP-2998

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2998 został przeklasyfikowany jako Zneutralizowany dnia 20.03.2016 po ponad osiemnastu miesiącach bez transmisji i anomalnego sygnału na nim. Należy kontynuować prace zlokalizowania i pojmania wszystkich zbiegłych pracowników z Ośrodka 83 (obecnie to ośmioro (8) osób klasy D), których połączenia z SCP-2998 uważane są za istotnie w danym momencie.

Opis: SCP-2998 został zidentyfikowany jako elektromagnetyczny sygnał o stałej częstotliwości 2485 MHz. Anomalny sygnał zaprzestał transmisji dnia 05.03.2013 i nie namierzono dalszego nietypowego zachowania na tej częstotliwości.

Dodatek 2998-A: Odprawa personelu Rosetta-pozytywnego po wstępnym wystawieniu na SCP-2998


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported