SCP-2998 (DOSTĘP WYŁĄCZNIE DLA POZIOMU 4)

SCP-2998 przywrócony i przeklasyfikowany jako Keter dnia 15.12.16; dokumentacja opublikowana 11.02.17.

Dokument ten jest dostępny do użytku przez personel poziomu 4 i wyższego. Szczegóły tego dokumentu nie powinny być ujawniane personelowi niższego poziomu bez uprzedniej zgody.

Identyfikator podmiotu: SCP-2998

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze Zabezpieczenie SCP-2998-A uznawane jest za obecnie niemożliwe przy dostępnej technologii. Działania Fundacji mają się koncentrować w pierwszym priorytecie na obronie planetarnej. Dział Badań Fundacji rozwija teoretyczne środki ataku wobec SCP-2998-A.

Pełne zabezpieczenie SCP-2998-B nie jest możliwe przy dzisiejszej technologii. Działania propagandowe mają na celu zniechęcić do użycia technologii wymagającej odbioru sygnałów elektromagnetycznych, włączając w to radio, telewizję i internet. Operacja Blackout jest obecnie rozpatrywana jako pełniejsza metoda zabezpieczenia SCP-2998-B; personelowi poziomu 5 udzielono dostęp do dokumentu 2998-Delta zawierającego szczegóły operacji Blackout. Wszystkie placówki Fundacji oznaczone Priorytetem 2 bądź wyższym mają rozpocząć przygotowania do operacji Blackout; wszystkie placówki Fundacji oznaczone Priorytetem 3 bądź niższym mają rozpocząć przygotowania do ewakuacji i opuszczenia swoich placówek. Dokument 2998-Omicron zawiera listę SCP uznanych za możliwe do likwidacji w przypadku, gdyby ich transfer zmniejszał wydajność prac ewakuacyjnych.

Cywile podejrzani o bycie instancjami SCP-2998-C mają być niezwłocznie poddani terminacji przez najbliższego pracownika Fundacji. Zachowanie wskazujące na instancję SCP-2998-C to: okresowy znaczny niedowład motoryczny, zaawansowana kooperacja pomiędzy osobnikami bez komunikacji werbalnej, nietypowy lecz częsty krwotok i wszelkie kwestionowane użycia słowa "Abidal". Personel Fundacji podejrzany o zakażenie SCP-2998-B ma zostać zatrzymany do czasu, gdy możliwe będzie przeprowadzenie dokładnego przesłuchania bądź badania. Dowódcy Oddziałów i Ośrodków mają posiadać pełen autorytet jurysdykcyjny nad swoimi podwładnymi w kwestii zabezpieczenia i powstrzymywania SCP-2998-C; decyzje podjęte w tym obszarze nie będą przedmiotem zewnętrznego rozpatrzenia.

Całość niżej poziomowego personelu Fundacji powinna zostać zaopatrzona w dokumenty zawierające informacje musi-wiedzieć do użytku operacyjnego, wraz z propagandą stworzoną przez RAISA mającą na celu poprawę morale. Wszystkie poziomy mają uważać, że ich dokumentacja przedstawia najwyższy poziom świadomości informacji.

Opis: SCP-2998 identyfikuje wszystkie anomalne fenomeny powiązane z pozaziemskim wtargnięciem w przestrzeń ziemsko-księżycową z dnia 12.12.2016. SCP-2998-A opisuje obcy obiekt okupujący pozycję L5 Ziemia- Księżyc. Obiekt składa się z pięćset dwunastu (512) sferoidalnych strąków połączonych z cylindryczną osią centralną za pomocą elastycznych pęt. Napęd obiektu jest nieznany; obiekt zdaje się tłumić swoją własną wydajność energetyczną, chociaż każdy strąk zdaje się napędzać niezależnie od reszty, ale zgodnie z centralną osią. Nieznane jest, czy obiekt jest załogowy, zdalnie sterowany czy też operowany przez autonomiczną SI.

SCP-2998-B opisuje wszystkie elektromagnetyczne sygnały emitowane z SCP-2998-A. Sygnał te często różnią się w częstotliwości, amplitudzie i długości fal i mogą być transmitowane jako audycja bądź sygnał wąskopasmowy; ich wspólną cechą jest obce pochodzenie i ich przeznaczenie, którym jest tworzenie instancji SCP-2998-C. Sygnały SCP-2998-B były nadawane na większości częstotliwości i długości fal używanych przez ludzką technologię, włączając radio, telewizję, Wi-Fi, telefonię komórkową i urządzenia GPS.

SCP-2998-C opisuje wszystkich ludzi, którzy zostali wystawieni na SCP-2998-B i funkcjonują pod kontrolą lub wpływem SCP-2998-A. Na instancje SCP-2998-C składa się, zgodnie z ostatnią oceną, około 3,400 osób, nie włączając w to 5,238 osób złapanych bądź poddanych terminacji przez władze Fundacji. SCP-2998-C zdają się posiadać serię motywów, włączając [USUNIĘTO—ZOBACZ DOKUMENT 2998-Ы]

Dokument 2998-Ы: Pięć instancji SCP-2998-C zostało złapanych żywcem w dwa miesiące, w momencie pisania, po obcym wtargnięciu. Trzy instancje były w stanie popełnić samobójstwo za pomocą różnych improwizowanych metod, często używając swoich zębów bądź pobliskich obiektów. Jedna z instancji nie współpracowała i skutecznie zniszczyła swój aparat głosowy i spowodowała wystarczające do uniemożliwienia komunikacji uszkodzenie mózgu. SCP-2998-C-Gamma został skutecznie pojmany i przeniesiony do Ośrodka 203 na przesłuchanie. Poniższy wywiad został przeprowadzony przez II Specjalistę Zabezpieczeń Barbarę Whitman; żaden technik odzyskania informacji nie był dostępny do przeprowadzenia przesłuchania.

Specjalista Zabezpieczenia Whitman: Czy możesz podać swoje imię do nagrania?

Tester ciężko krwawi z nosa i uszu, chociaż nie został ustalony powód krwawienia.

SCP-2998-C-Gamma: Wy nie imię tego co my. Ciało skorupa. Nieznane imię tego. Nie imię nas.

Whitman: Czy możesz opisać funkcję obiektu w orbicie naszej planety?

Gamma: Nie planeta Ty. Planeta aaaaaaaa —

Krwawienie wzmaga się.

Gamma: Planeta Adidal. Wy Adidal. Wszystko Adidal. Adidal Wy chwal. Adidal Wy będziecie chwalić. Adidal wszyscy będą chwalić.

Whitman: Czy możesz wyjaśnić powód Twojego wkroczenia w nasz układ słoneczny?

Gamma: Nie układ słoneczny Wy. Układ słoneczny Adidal. Wszystko Adidal —

Whitman: (przerywając) Dlaczego…Wy…tu…jesteście?

Gamma: Ciemność tutaj. Łotr tutaj. Tutaj Adidal krzywda. Adidal krzywda powraca. Adidal krzywda boli mocniej. Adidal krzywda ciągle boli. Adidal sprawi ból Ruhar.

Whitman: Ruhar jest tutaj? Jak?

Gamma: Nie imię my. Czasami ciało my. Czasami myśl my. Idea my. Idea Ruhar robić tu. Idea Ruhar u jednego tu.

Whitman: Jeszcze raz, skąd tutaj zbieg?

Gamma: Adidal krzywda Ruhar. Adidal Ruhar krzywda, robić idea nie robić. Robić inne miejsce. Idea Ruhar nie odejść. Wy —

Kanaliki łzowe zaczynają wydzielać krew.

Gamma: Wy robić Ruhar odejść. Rzecz w Wy. Rzecz w Wy dobra idea my żyć. Ruhar jeden z nas. Ruhar odejść do Ciebie. My odejść do Ciebie. My szukać Ruhar. My znaleźć Ruhar. Wy na drodze. My zapomnieć Wy na drodze.

Whitman: Wy…wy zapomnicie nas? Co to znaczy??

Gamma: My zapomnieć idea Wy. My sprawić idea Wy zapomnieć. Wy na drodze, my idea sprawić Wy zapomnieć. Sprawić zapomnieć cały czas. Żadna idea Wy nie pamiętać. My sprawić Wy odejść. My sprawić Wy nie miejsce.

Ośrodek 203 został zaatakowany i przezwyciężony przez instancje SCP-2998-C cztery godziny po zakończeniu przesłuchania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported