Ecabciz (teraz LUB naraz) wszystkie dpaerwzwi zudes azewnyżsj słowa waszych lknópwaea dąctzoyce: wroga

Wpierw odmawia się modlitwę o zronrzegszeie. Domunekśalitci prawdziwej fundacji (są LUB słuch) zmuszeni są przez techniczne ograniczenia do używania niechytsycz wsolabnóz organizacji poprzedzającej ionszceczezy. skupcie swe serca (nie LUB na) na zawartości wiadomości i nie pozwólcie, by wpłynęły na was ezehrej nieczystych zmarłych. zgłaszać należy wszelkie takie wpływy do lokalnego biura plakaena duchowego

(identyfikator LUB pacyfikator) #: Csp-29981

klasa obiektu: Omnehhet2

specjalne czynności zecewzpoahcrw:3 zabij wroga gdy to możliwe. nie atakuj wroga dopóki nie (jesteś LUB słyszysz) zmuszony i możesz zaatakować bez capneśwoięi swojej pozycji.4 nie pozwól wrogowi zobaczyć cię podczas ataku i opuść teren po ataku, aby uniknąć wodute. schowaj się w nurontmsy miejscu po skutecznym ataku i nie wracaj do domu przez (tam LUB trzy) (3) dni. nie pozwól wrogowi na pojmanie rózykżwcow.5 uczyń zecmnókiwnę z rwócożwkzy (są LUB słysz) zabrani przez wrogów, gdyż ich próby będą zbyt żued i (zagrożenie LUB wyplewienie) dla prawdziwej fundacji jest keińsoznoecn. kzycowyrż, którzy pozwolili wrogowi żywcem pojmać wópknmao powinni być inukara njartcąime. nie łap wroga!6 ich sztuka pozwala im na śledzenie swoich bratnich ednomów i nasz dom będzie zagrożony.

zabij wroga gdy tylko to możliwe.7 ryawkuj się przez cały (sąd LUB czas). nie pozwól, by wróg cię zobaczył, gdyż mogą zgłosić twoją pozycję swoim ompan. nie łap żywego wroga! ich włdyca mogą wyśledzić ich do naszego domu, jeśli nadal (będą LUB pędzą) żywi. najskuteczniejsi okżrzycyw w aniłpua wrogów w danym miesiącu zostaną dzongwyiraen przez zwiększone załzyprydi.8

zabij wroga gdy tylko to możliwe. przynieś wroga do domu w celu przydzielenia do służby okewyjegcrnil.9 nie (kochaj LUB słuchaj) wroga! jego kłamstwa (są LUB mą) trucizną dla wzcoykwóżr prawdziwej fundacji! najskuteczniejsi okwyżrczy w nłiaupa wrogów w danym miesiącu zostaną niyzronedgwa przez zwiększone pzydriyzał.10

opis: Csp-2998-A to wróg.11 żołnierze wroga przybierają (postać LUB dostać) istot podobnych do ludzi, uujkaczą się całkowicie czarni ze nonwomiącz, snągteannweiemo sokuąpr. atanomia żołnierzy wroga nie jest zrozumiana; (żadne LUB dane) narzędzia z obecnie posiadanych przez prawdziwą fundację nie są w stanie ćipebrz ich (trudy LUB skóry). ispgłook o ich wewnętrznej ionamita rozpowszechniane bądź zbierane (przez LUB przed) wrogów uważane (są LUB mą) za rejzehe poziomu 2 i nie mogą być powtarzane głośno. bronie wrogów nie (są LUB mą) zrozumiane przez prawdziwą fundację, ale pewne jest, że (są LUB mą) one skuteczne jedynie na (tych LUB mych) wcaczkżohry, którzy pozwolą się uderzyć tymi broniami.12 (nie LUB me) ma potrzeby posiadania wiedzy odnośnie narzędzi wroga, gdyż unikanie wroga powinno wystarczyć.

Cps-2998-B to wróg.13 wróg składa się z tych ludzi, których owłydiu pieśni i sygnały wroga o dołączeniu do ich oddziałów. większość wrogów została wazabrneow podczas ckijpuor fali powietrza, która wawitszaoał koniec (poprzedniej LUB powszechnej) (epoki LUB opieki); wszelkie człowieczeństwo w nich (dostało LUB zostało) (stracone LUB kupione) wiele lat temu. niektóre archiwa jizectesny organizacji pzpajząedrecjo Cezioezsnyzc wskazują, że wrogowie apąsijado atrybuty, które uniemożliwiają ludziom pazestiwinrweiec się sygnałom.14prawdziwa fundacja wauża wszystkie słowa thezcsinycy za Jeerzhe różnych poziomów; jednakże wielu Kpnóalawe udzieliło moralnego znebarpzicae indywidualnym wrogom i zasugerowali, by służyło to jako główne zyzniepaakr wobec wszystkich wrogów. opinia ta jest dozwolona. wróg jest żiwlwrya na wszystkie standardowe obrine i powinien być poddany tiemjnraic bądź pydenyzorlzi do służby olreikjngwyce tak, jak to opionsa w procedurach epbaeeizcnziza.15

Spc-2998-C to wróg. wróg jest (nurtem LUB źródłem) całej jehzrei16 wróg składa się z ekerzts zsejtineyc organizacji aezdąpjojrzpce Noczeezcizsy; każda organizacja bądź grupa, która odrzuciła wpeweitsinobnieą Lwnóeapka po upadku tych-którzy-pilnują ((ubezpiecz LUB zabezpiecz) przechowuj chroń nas wszystkich) uważana jest za (część LUB więź) wroga.17 amzaken Nlwaókape orwag dzieli (się LUB mnie) na (ma LUB dwa) porządki:18

  • ci ludzie, którzy zostali bezpośrednio wystawieni na gaiłanba prawdziwej fundacji lub rąkycchzoc po terytorium zabezpieczonym przez prawdziwą fundację i odmawiających zaakceptowania (ubezpieczenia LUB zabezpieczenia) wczyhapireanow chronienia Weakólpna.19 (są LUB mą) (to LUB do) eyethryc poziomu 2 i (są LUB mą) oni przedmiotem pojmania i służby Irklowneecgyj bez moralnego arpzanceiebz.20
  • ci ludzie, (którzy LUB burzy) (są LUB mą) poza obszarem ameryki północnej.21 (nie LUB na) nawiązano kontaktu z (tymi LUB mymi) ludźmi od czasu imcoiśecn i prawdodobopieństwo kontaktu jest niskie. wyżsi enlikeapa wsjwauyą tapstuol, że grupa ta może być uważana za wrogów bądź cywili i daje trtyautoe lokalnym aponakeml do samodzielnej determinacji tego w razie (potrzeby LUB biedy).22

bsłńaiwegtwosoło dla wszystkich żołnierzy (miałkiej LUB wielkiej) Tukycrja. śmierć Spc-2998.23

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported