SCP-3002-3

W poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r. o godz. 8:49, O5-2, (o5_2@foundation.scp) napisał:

R.

Wygląda na to, że nie jest to efekt uboczny, jak sądził Veles. Wydaje się, że szczególnie obiera sobie za cel ludzi, którzy wiedzą o Lethe. Wysłałem rrh, żeby zajęli się personelem, który był w projekcie i wszystkim, co zostało w Ośrodku E, ale nie zdążyli zrobić zbyt wiele, zanim musieli się stamtąd wynosić, żeby nie zostać przejęci.

E. Perun
Dowództwo O5
o5_2@foundation.scp


Dokument sporządzony przez: Doktor Darryl Loyd
Data: 04.08.2016

UWAGA: Poniższy dokument zawiera zagrożenie informacyjne Klasy X (ekstremalne niebezpieczeństwo). Memetyczne Procedury Bezpieczeństwa wprowadzone. Dla personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia, w całym dokumencie losowo rozmieszczono wiele memetycznych środków zapobiegawczych o wysokiej intensywności. Próba uzyskania dostępu do tego dokumentu z nieodpowiednim uprawnieniem poskutkuje antymemetycznym stłumieniem. Seed: lsP28sZuj3iii2

Identyfikator podmiotu: SCP-3002

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie teksty zawierające SCP-3002 muszą zostać zniszczone, z wyjątkiem oficjalnej dokumentacji SCP. Dostęp do dokumentacji SCP-3002 jest ograniczony dla personelu z poziomem upoważnienia 4/3002 lub wyższym. Uprawnienia administratora zostały odebrane, z wyjątkiem Dowództwa O5 i obecnego dyrektora Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów.

Procedura Veselka została uaktualniona o memetyczny czynnik, który może być użyty do identyfikacji osób dotkniętych anomalią. W przypadku wykrycia osoby dotkniętej anomalią, należy ją uśpić za pomocą broni dystansowej i schwytać lub poddać terminacji. W zależności od pozycji lub istotności, dotknięta osoba może zostać poddana chirurgicznej amnezji.

Jeśli wszystkie wspomnienia zostały skażone (lub wystarczająco duża część tak, aby utrudnić normalne funkcjonowanie po operacji), dotknięty podmiot może zostać poddany terminacji, a standardowe protokoły Fundacji zostaną wdrożone w celu ukrycia jego śmierci. Wszyscy pracownicy Fundacji powyżej trzeciego poziomu dostępu są uważani za Ważne Osoby, jeśli odkryto, że zostali dotknięci anomalią. Chirurgiczne usunięcie wspomnień okazało się być jedynym niezawodnym sposobem na usunięcie SCP-3002 z danej osoby. Farmaceutyczne i lotnicze środki amnezyjne nie zdołały usunąć anomalii we wszystkich przypadkach od ██.██.2016.

Wszelkie firmy poligraficzne lub strony internetowe, które aktywnie tworzą treści zawierające SCP-3002, świadomie lub nie, mają zostać zamknięte, a ich właściciele poddani terminacji. Wszystkie treści, które stworzyli mają być zniszczone. Nie wolno przeprowadzać żadnych testów ani wywiadów dotyczących SCP-3002, bez wyraźnej zgody obecnego kierownika projektu.1

Opis: SCP-3002 to zakaźne zagrożenie memetyczne Klasy X o szerokim zakresie oddziaływania na wspomnienia osób wystawionych na jego działanie. Anomalia może usunąć, zmienić lub zastąpić dowolne wspomnienie podmiotu, a także stworzyć nowe wspomnienia u podmiotu, które nie są oparte na rzeczywistym doświadczeniu z życia. SCP-3002 jest w stanie wpływać na wspomnienia deklaratywne2 i wspomnienia ukryte.3 Dotknięte podmioty identyfikują zmienione wspomnienia jako swoje własne i będą zachowywać się odpowiednio do nich. W ten sposób SCP-3002 ma możliwość wpływania na osobowość i działania podmiotów.

Wektor przenoszenia SCP-3002 był początkowo uważany za przekazywanie konkretnego fałszywego wspomnienia (obejmującego spacer po lesie w dzieciństwie, kłótnię z przyjacielem i imigrantkę o imieniu Lily Veselka). Od tego czasu ustalono, że przekazywanie jakichkolwiek wspomnień przez dotknięte podmioty może doprowadzić do infekcji SCP-3002. Komunikacja może odbywać się za pomocą tekstu, mowy, korespondencji elektronicznej, wzorów matematycznych i myśli.4

Podczas gdy przekaz może nie zawierać odniesień do fałszywego wspomnienia "Lily Veselka", osoby dotknięte przez SCP-3002 generalnie przypominają sobie humanoidalną kobietę o tym imieniu, stanowiącą część niepowiązanych wspomnień lub doświadczeń. Istota ta (oznaczona jako SCP-3002-1) jest opisywana jako osoba o blond włosach, wyglądająca na anemiczną i będąca przyjaciółką z dzieciństwa, pochodzącą z kraju Europy Wschodniej. W tych wspomnieniach SCP-3002-1 często podchodzi do podmiotów i zadaje im pytania dotyczące jej samej lub nieokreślonego projektu, takie jak: "Co o mnie wiesz?" lub "Czy projekt został zakończony?".

SCP-3002 uniknął zabezpieczenia, przejawiając niezwykle adaptacyjne zachowanie. Ze względu na swoje zachowanie adaptacyjne, przypuszcza się, że SCP-3002 lub SCP-3002-1 może być rozumny. Badania epidemiologiczne wydają się wskazywać, że celowo celuje w osoby, które tworzą duże ilości informacji lub ludzi, którzy prowadzą duże ilości badań nad historią i geografią Słowian lub Europy Wschodniej.

SCP-3002 został pierwotnie odkryty w 2014 roku, kiedy to psycholog więzienia zgłosiła, że duża liczba więźniów wydawała się mieć niezwykle podobne wspomnienia dotyczące konkretnego dnia z ich dzieciństwa. Kiedy początkowo zabezpieczono, sądzono, że anomalia była prostym wspólnym wspomnieniem; jednak dalsze badania ujawniły dodatkowe efekty, które nie były obecne lub nie zostały zauważone podczas początkowego zabezpieczania. Ze względu na nieznane wówczas efekty działania SCP-3002, uważa się, że duża część personelu więzienia została skażona anomalią i obecnie nieświadomie działa jako wektory rozprzestrzeniające ją. Chociaż konkretne dane są nadal zbierane, podejrzewa się, że duża część populacji środkowo-zachodniej części USA została wystawiona na działanie SCP-3002.

Dodatek 3002-4: Około cztery miesiące po przeprowadzeniu wywiadu 3002-3, funkcjonariusz RAISA Whitley stracił panowanie nad pojazdem podczas urlopu, który zaplanował po poprzednim wywiadzie. Mimo że wypadek nie zakończył się śmiercią, funkcjonariusz Whitley doznał poważnych obrażeń kręgosłupa. Urzędnik RAISA, który początkowo rozmawiał z Whitleyem na temat tego incydentu, zauważył jego nietypowe zachowanie i powiązał je ze znanymi efektami działania SCP-3002. Następnie skontaktowano się z doktorem Loydem w celu przeprowadzenia wywiadu z Whitleyem.

<Początek Logu>

Dr Loyd wchodzi do pokoju funkcjonariusza RAISA Whitley'a w Ośrodku Medycznym 923 i aktywuje fizyczny memetyczny środek przeciwdziałający, zaprojektowany w ramach projektu Veselka.

Whitley: Doktorze Loyd. Miło mi pana widzieć.

Dr Loyd: Mnie również, Whit. Czy dobrze cię tu traktują? Komfortowo? Jedzenie przyzwoite?

Whitley: Tak, tak, i wolałbym nie mówić.

Dr Loyd: (Loyd składa dłonie razem) Więc, Jen powiedziała mi, że źle się pan czuje, jeśli chodzi o… (Loyd wykonuje ruch, wskazując na swoją głowę.)

Whitley: Według mojej wiedzy, nie.

Dr Loyd: Dobrze, więc pamięta pan, że kilka tygodni temu rozmawiał pan z Vanderbiltem o Lily, eee, SCP-3002.

Whitley: Ach, tak. Przepraszam, moja kontuzja sprawiła, że moja pamięć nie jest ostatnio niezawodna.

Dr Loyd: Czy pamięta pan, że kiedyś, w przeszłości lub w dzieciństwie, spotkał pan dziewczynę o imieniu Lily Veselka? Proszę się dobrze zastanowić, ona nie lubi, gdy się o niej myśli, gdy tego nie chce.

Whitley: Nie przypominam sobie nikogo o takim imieniu.

Dr Loyd: (Wzdycha) W porządku, zmieńmy temat. Twoje ostatnie działania były dziwne, nienaturalne. Co ostatnio robiłeś? Dlaczego wyjechałeś na wakacje?

Whitley: Od pewnego czasu odczuwałem lekki przymus prowadzenia badań na określony temat, konkretnie w aktach i bazach danych Fundacji.

Dr Loyd: Czy w ogóle działałeś zgodnie z tą potrzebą, Whit? Muszę to wiedzieć.

Whitley: Negatywnie, doktorze. Zauważyłem obecność szkodliwego mema i zastosowałem odpowiednie środki zapobiegawcze, aby go usunąć.

Dr Loyd: (Krzywi się) Czy to wszystko?

Whitley: Nie, kiedy już usunąłem zagrożenie, przeprowadziłem te badania z własnej woli, aby zaspokoić własną ciekawość. Znalazłem kilka wzmianek o istocie podobnej do SCP-3002 oraz o pewnym projekcie działającym pod nazwą Lethe.

Dr Loyd: Tak, ale co znalazłeś, Whit? Nie mam całego dnia. Czego dowiedziałeś się o Lily?

Whitley: Wolałbym nie mówić. Moja kolizja samochodowa nie była przypadkowa, mimo że nagrania z kamer pokazują inaczej. Zostałem zepchnięty z drogi przez nagłe działanie trzech niepowiązanych ze sobą pojazdów, współpracujących ze sobą.

Dr Loyd: Whitley, to twoja ostatnia szansa na odpowiedź. Uważam, że jesteś zarażony przez SCP-3002 i celowo ukrywasz informacje, aby przeszkodzić w badaniach.

Whitley: Doktorze Loyd, nie wiem, czy mogę panu zaufać. Przepraszam, ale nie sądzę, bym chciał kontynuować ten wywiad. (Whitley nie reagował na żadne inne pytania)

<Koniec Logu>

Ustalono, że funkcjonariusz RAISA Whitley został poddany działaniu SCP-3002 od czasu jego interakcji z dr. Vanderbiltem. Ze względu na zakłócenie i zagrożenie, jakie Whitley stanowił dla Fundacji i SCP-3002, zalecono jego terminację. Terminacja została przeprowadzona dnia ██.██.2016 za pośrednictwem letalnego zastrzyku.

Dziennik eksploracji 3002-5: Na podstawie informacji uzyskanych od [ZMIENIONO], agenci zostali wysłani do Użańskiego Parku Narodowego na zachodnim krańcu Ukrainy. Agenci odkryli zrujnowaną, podziemną placówkę badawczą, która wydawała się być opuszczona od 2013 roku. Oznaczenia i dokumenty znalezione w obiekcie wskazują, że był on związany z Fundacją. Żaden rekord dotyczący placówki w tej lokalizacji nie istnieje w rejestrach ukraińskich lub Fundacji.

Pomimo ogólnego stanu placówki wskazującego na długi okres opuszczenia, istniały pewne dowody na niedawną aktywność. Znaleziono duże ilości spalonych dokumentów i papierów, a w kilku komputerach stwierdzono brak pamięci i nośników danych. Odkryto, że jeden z pieców w Ośrodku został uruchomiony na krótko przed przybyciem agentów. Popioły znajdujące się w środku zostały później przeanalizowane i stwierdzono, że zawierają ślady ludzkiego DNA pasujące do SCP-███.

Podczas przeszukiwania placówki agenci odkryli biuro, w którym znajdowało się kilka stosów spalonych dokumentów. Jeden dokument został znaleziony w stanie nadającym się do odczytu, po obróbce chemicznej.

Veles,

Nie sądzę, by kontynuowanie prac nad projektem Lethe było efektywnym wykorzystaniem naszych zasobów. Chociaż Lethe była nieocenionym narzędziem w zapobieganiu scenariuszom typu Zepsuta Maskarada, oparcie projektu na jednej anomalii spowodowało nadmierny stres u podmiotu. Wykazuje ona coraz mniejszą sprawność motoryczną i poznawczą, co może być konsekwencją inwazyjnego sprzętu używanego do procedury. Przykładem pogorszenia funkcji poznawczych jest to, że nie reaguje lub nie rozpoznaje swojego poprzedniego imienia lub oznaczenia.

Ponadto jest coraz mniej chętna do współpracy z technikami, a nawet ucieka się do samookaleczeń, aby uniknąć zabiegów. W tej chwili jest pod stałą obserwacją, ponieważ kilka dni temu próbowała popełnić samobójstwo. Nie jesteśmy do końca pewni jak, ale obecnie uważa się, że podczas posiłku ukryła przybór kuchenny i ostrzyła go przez kilka następnych tygodni.

Wcześniej próbowaliśmy uniknąć tego typu emocjonalnego stresu, pozwalając jej uczestniczyć w różnych hobby i zajęciach, które lubiła przed zabezpieczeniem, takich jak fotografowanie lub czytanie.

Mimo wszystko uważam, że kontrolowana masowa amnezja lub anomalia wpływająca na pamięć jest praktyczna w przypadku scenariusza Zepsutej Maskarady, więc kontynuowanie badań i rozwoju w tej dziedzinie byłoby rozsądne. Ponieważ wiemy na pewno, że czynnik memetyczny użyty na Lethe jest obecny u wszystkich, z wyjątkiem znikomej części populacji, być może moglibyśmy zmienić go tak, aby dał nam dalszą kontrolę nad ich wspomnieniami, zamiast działać jako punkt zaczepienia dla naszego podmiotu. Skoro połączyliśmy czynnik ze skanami archetypów neuronowych z Yellowstone, procedura, która nie jest zależna od ludzkiego czynnika, pozwoliłaby na jej dalsze stosowanie po zakończeniu życia naszego obecnego podmiotu.

- Perun


Podczas badania placówki agenci odkryli salę chirurgiczną wyposażoną w sprzęt używany do inwazyjnych zabiegów neurochirurgicznych. Dokumentacja medyczna i zabezpieczenia znalezione w pomieszczeniu wskazują, że podmiot lub podmioty operowane w tym miejscu były przytomne w trakcie trwania zabiegów. Zużycie sprzętu wskazuje na jego częste używanie.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported