SCP-3002-4

Dokument sporządzony przez: Doktor Connor Teach
Data: 20.04.2017

Identyfikator podmiotu: SCP-3002

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zobacz dokument 3002-6. Wszystkie skażone osoby, w tym byli pracownicy, rodzina i znajomi, muszą zostać poddani terminacji. Personel musi zostać zweryfikowany przez O5-1 lub O5-2, zanim uzyska dostęp do tego dokumentu lub jakiegokolwiek pozostałego personelu.

Opis: SCP-3002 to rozumna istota memetyczna zdolna do stworzenia i aktualnie próbująca stworzyć Scenariusz Końca Świata Klasy MK.1 SCP-3002 nie posiada określonej formy; zamiast tego, przebywa w każdej informacji lub wspomnieniu, do którego ma dostęp. Będąc w umyśle danej osoby, SCP-3002 jest w stanie naśladować, zmieniać i usuwać jej wspomnienia. Nie wydaje się, aby istniało ograniczenie zmian, które istota jest w stanie wykonać. Kiedy SCP-3002 naśladuje wspomnienie lub fragment informacji, oryginalna informacja staje się dodatkową instancją anomalii. Czyniąc to, anomalia jest w stanie być obecna we wszystkich informacjach i wspomnieniach danej osoby.

Gdy wszystkie aspekty umysłu danej osoby zostaną skażone, traci ona świadomą kontrolę nad swoim ciałem. Na ogół SCP-3002 pozwala swoim ofiarom żyć i zachowywać się normalnie, jednak gdy napotka nieskażoną osobę, wpłynie na wszystkich ludzi w okolicy, aby zbiegli się na tę osobę i siłą ją wystawili na działanie mema. Podczas bycia kontrolowanym przez SCP-3002, ofiary nie wykazują instynktu samozachowawczego.

SCP-3002 jest wyjątkowo wrogo nastawiona i aktywnie stara się odnaleźć i zabić lub skazić cały pozostały personel Fundacji. Wydaje się, że poszukuje personelu związanego z Projektem Lethe i Ośrodkiem E, nieudokumentowaną placówką badawczą Fundacji znajdującą się w Użańskim Parku Narodowym.

SCP-3002 jest zdolna do rozprzestrzeniania się między ludźmi poprzez wymianę informacji. Ponieważ jest ona w stanie naśladować każdą informację, wszystkie informacje są uważane za wektor SCP-3002. Obecnie uważa się, że 78% populacji ludzkiej jest skażone przez tę istotę, a 84% nowych informacji i treści stworzonych od ██.██.2014 zawiera SCP-3002.

SCP-3002 wykazuje ekstremalny poziom zdolności adaptacyjnych, co uniemożliwia jej całkowite zabezpieczenie. Ponadto, kilku kluczowych pracowników Fundacji było skutecznie kontrolowanych przez SCP-3002 od momentu jej początkowego odkrycia. Mając dostęp do wewnętrznych procedur i planów Fundacji, była ona w stanie uniknąć odpowiedniego wykrycia lub analizy przez pewien czas.

Dokument 3002-6: Ze względu na rozległe skażenie SCP-3002, zabezpieczenie anomalii jest niemożliwe. Pozostali członkowie personelu mogą składać propozycje terminacji anomalii.

Propozycja: Skontaktowanie się ze znanymi organizacjami i osobistościami w celu uzyskania dodatkowej pomocy. - Dr Kent Mayfield
Odpowiedź dowództwa: Zatwierdzono (9-4)
Dalsze działanie:

 • Globalna Koalicja Okultystyczna: Brak odpowiedzi
 • Jednostka Incydentów Nadzwyczajnych: Odpowiedź. O5-1 potwierdził obecność SCP-3002. Odpowiedź zniszczona.
 • Fundacja Charytatywna Manna: Brak odpowiedzi
 • Inicjatywa Horyzontu: Brak odpowiedzi
 • GRU Dywizja "P": Brak odpowiedzi
 • Biuro Odzyskiwania Islamskich Artefaktów: Brak odpowiedzi
 • Laboratoria Prometeusza, Inc.: Brak odpowiedzi
 • Rebelia Chaosu: Odpowiedź, niezrozumiałe nagranie wokalne.
 • Anderson Robotics: Brak odpowiedzi
 • Marshall, Carter, & Dark: Odpowiedź. O5-1 potwierdził obecność SCP-3002. Odpowiedź zniszczona.
 • Are We Cool Yet?: Odpowiedź, pudełko wypełnione kilkoma dyskami twardymi i cyfrowymi nośnikami danych zawierającymi kopie i plany kilku anomalnych dzieł sztuki.
 • Ręka Węża: Odpowiedź, wiadomość o treści "Nie jesteśmy w stanie zaoferować wsparcia tym razem. Obawiamy się, że jest ona teraz wśród nas. - WL"
 • "Nikt": Odpowiedź, mała notatka z napisem "Powinniście się byli tego spodziewać".

Propozycja: Zniszczenie wszystkich informacji i skażonych ludzi, ponowne zaludnienie Ziemi przy użyciu SCP-2000. - Dr Connor Teach
Odpowiedź dowództwa: Odrzucono (2-8)
Dalsze działanie: Brak dalszych działań.

Ze względu na dużą odległość między naszą obecną lokalizacją a lokalizacją SCP-2000 oraz fakt, że nie udało się nawiązać żadnej łączności z ośrodkiem, jesteśmy przekonani, że SCP-2000 i jego pracownicy zostali skażeni. Nie sądzimy, że ryzyko jest warte tej próby. - A. Veles, O5-1

Propozycja: Stworzenie anty-memu zdolnego do powstrzymania SCP-3002 na pewien czas. - Dr Kent Mayfield
Odpowiedź dowództwa: Zatwierdzono (5-4)
Dalsze działanie: Stworzono anty-mem zdolny do tłumienia wszystkich zagrożeń memetycznych, oparty na memetycznych środkach zapobiegawczych używanych przez RAISA. Podczas testów odkryto, że anty-mem nie działał na SCP-3002. Uważa się, że anomalia zmieniła działanie anty-memu w sposób podobny do tego, w jaki normalnie wpływa ona na wspomnienia.

Ponieważ SCP-3002 wydaje się być zdolna do naśladowania anty-memów, rozpoczęliśmy badania mające na celu sprawdzenie, czy jest ona w stanie ukryć się jako anty-mem w umyśle danej osoby, skutecznie czyniąc z niej nieświadomego agenta. Idąc tym tropem, odkryliśmy, że więcej niż sześć osób zostało skażonych w ten sposób, w tym kilku członków Rady O5. - C. Greene, O5-8

Propozycja: Zainicjować protokół Ganymede. Musimy zacząć od nowa. - Dr Connor Teach
Odpowiedź dowództwa: Odrzucona (2-6)
Dalsze działanie: Brak dalszych działań.

Nie ma powodu, aby podejmować się tak drastycznych działań. - C. Greene, O5-8

Propozycja: Zbadać bardziej Projekt Lethe, aby znaleźć możliwy sposób na powstrzymanie jej. - Dr Connor Teach
Odpowiedź dowództwa: Odrzucono (1-3)
Dalsze działanie: Brak dalszych działań.

Nie ma powodu, aby dalej badać ten projekt. Nie uzyskamy z niego nic więcej. Ponadto, Dowództwo O5 ma uzasadnione powody, by sądzić, że zostałeś skażony. Wkrótce nastąpi terminacja. - A. Veles, O5-1

Propozycja: Restart
Odpowiedź dowództwa: Brak porozumienia (1-1)
Dalsze działanie: POLE POZOSTAWIONE PUSTE

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported