SCP-4182-1

4/4182 POZIOM 4/4182

ŚCIŚLE TAJNE

classified-lv4.png

Identyfikator podmiotu: SCP-4182

Klasa podmiotu: Keter


blank.png

Invalid file/directory ('CAM-5.ogg')

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjny bot (I/O-SILVER) ma przeglądać serwery IntSCPFN w poszukiwaniu plików dotkniętych przez SCP-4182. Pliki te muszą zostać odizolowane i zgłoszone do obecnego administratora serwerów w celu przeglądu i sterylizacji. Personelowi należy przypominać, że nie ma Ośrodka 5.

Opis: SCP-4182 to fenomen, przez który wewnętrzne dokumenty Fundacji są cyklicznie zmieniane, by zawierać wzmianki o nieistniejącym ośrodku ("Ośrodku 5"). Mechanizm stojący za tym jest obecnie niepoznany.

Opisy Ośrodka 5 nie są jednakowe, ale zazwyczaj jest opisywany jako wyspa stworzona przez człowieka w celu magazynowania niebezpiecznych materiałów.1

Od czasu jego odkrycia w 2018, ilość przypadków SCP-4182 wzrasta wykładniczo.

404 Internal Server Error

Serwer napotkał niespodziewany błąd, który przeszkodził w wykonaniu żądania:

Traceback (most recent call last):
File "/SCP/4182/files/_display.py", line 551, in respond
table.open.body = self.handler()
File "/SCP/4182/files/_display.py", line 24, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "error_classic.py", line 6 in index
raise FileNotFoundError(obj)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'CAM-5.ogg'

UWAGA: Ten dokument napotkał niespodziewany błąd. Kliknij tutaj, by odnowić poprzednią wersję, lub skontaktuj się z administratorem Twojego serwera (jdavis@scp.foundation.int) po więcej szczegółów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported