SCP-4182-4

UWAGA: Oglądasz poprzednią wersję (21.11.1992) tego dokumentu. Zawarte w nim informacje mogą być błędne lub przestarzałe. Prosimy skontaktować się z administratorem Twojego serwera (jdavis@scp.foundation.int) po więcej szczegółów.

4/4182 POZIOM 4/4182

ŚCIŚLE TAJNE

classified-lv4.png

Identyfikator podmiotu: SCP-4182

Klasa podmiotu: Keter


site5C.png

Zdjęcie 1.1: SCP-4182.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Personel ma współpracować z JMSDF1 i innymi morskimi i aeronautycznymi służbami, by ustalić pięćdziesięciokilometrową strefę zamkniętą wokół SCP-4182. Wszystkie klatki schodowe prowadzące do pod-kompleksu SCP-4182 mają być zapieczętowane z użyciem (w przybliżeniu) dwóch metrów betonowego kompozytu (mieszanina betonu, wody i kruszyw ciężkich, które zapewniają dodatkową ochronę przed promieniowaniem) wzmocnionego stalą. Dostęp jest surowo wzbroniony.

Fundacyjny bot (I/O-SILVER) ma przeglądać serwery IntSCPFN w poszukiwaniu zmian zrobionych przez personel pod wpływem SCP-4182. Personel ten musi zostać odizolowany i zgłoszony do fundacyjnych agentów do sprawdzenia i sterylizacji. Personelowi należy przypominać, że nie ma Ośrodka 5.

corpse.gif

Zdjęcie 1.2: CAM 5 (na żywo)

Opis: SCP-4182 to 6,4-hektarowa (16-arowa) sztuczna wyspa zlokalizowana ██ kilometrów na ████████ od █████████, ███████. Chociaż nie istnieją zapisy jego konstrukcji, jego konfiguracja sugeruje, że został wybudowany jako placówka do przechowywania odpadów, gdzieś we wczesnym XX wieku.

Fundacyjny personel okresowo identyfikuje SCP-4182 jako nieistniejący ośrodek ("Ośrodek 5"). Mechanizm stojący za tym nie został jeszcze poznany.

Personel pod wpływem SCP-4182 zejdzie jednymi z kilku klatek schodowych wewnątrz placówki, w kierunku ogromnego podziemnego kompleksu zawierającego ████ █████ █████████, █████████, ███████ █████. Pomimo obszernych badań sejsmologicznych i radiometrycznych, głębokość tego kompleksu jest jeszcze nieustalona (ale wynosi więcej niż kilka kilometrów).

W 1989 przeprowadzono medyczne badania kilkuset ciał odzyskanych z SCP-4182. W około 75% przypadków, wewnętrzna morfologia wykazała od pomniejszych, do ciężkich odstępstw od topograficznych norm (zazwyczaj skoncentrowane w ośrodkowym układzie nerwowym). Najczęstszą przyczyną śmierci był krwotok mózgu wywołany szybkim postępem płynnej martwicy mózgu. Nie należy przeprowadzać dalszych badań.

Od czasu jego odkrycia w 1986, ilość przypadków SCP-4182 wzrasta.

UWAGA: Ten dokument otrzymał nową rewizję. Kliknij tutaj, by zobaczyć najnowszą wersję, lub skontaktuj się z administratorem Twojego serwera (jdavis@scp.foundation.int) po więcej szczegółów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported