fragment:SCP-4224-0
DECYZJĄ RADY NADZORCZEJ

Poniższy plik wymaga upoważnienia Poziomu 5/4224 bądź klasy ENNUI. Nieupoważniony dostęp jest zabroniony.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported