fragment:SCP-4224-2

------
Propozycja Everwood: Protokół Ennui
------

Szanowni Panie i Panowie należący do Rady Nadzorczej,

Przychodzę do Was z propozycją, która nie tylko rozwiąże obecny kryzys w Korei Północnej, ale także będzie cennym nabytkiem dla całej naszej działalności w przyszłości.

Dzięki niedawnemu odkryciu natury DR-O1, a zwłaszcza faktu, że patogen ten "zapisuje" tylko nieuszkodzone części mózgu, możliwe jest przeprowadzenie specjalnej procedury wykorzystującej ten fakt z korzyścią dla całej Fundacji.

Proponuję, aby Rada Nadzorcza opracowała nową, sfabrykowaną historię wydarzeń w formie dokumentu. Dokument ten zostanie następnie przekazany do Departamentów Memetyki, Archiwów i Utrzymywania Tajemnicy, które to opracują odpowiednie zagrożenia poznawcze i zmienioną literaturę dostosowaną do zmian opisanych w dokumencie. To właśnie w tym momencie SCP-4224 staje się kluczowym elementem całej operacji.

Instancje SCP-4224-1 są zmuszane do uwierzenia w prawdziwość alternatywnej wersji historii za pomocą środków amnezyjnych i usypiających. Następnie instancje SCP-4224-1 poddawane są neurologicznej degeneracji, w celu usunięcia wszystkich niehistorycznych wspomnień, po czym DR-O1 pozyskiwany jest z nich i rozprowadzany po całym świecie.

W rezultacie po wprowadzeniu w życie tej procedury Fundacja uzyska kontrolę nad wspomnieniami ludzkości, co bez wątpienia pomoże w realizacji naszych celów.

- Heather Everwood, Badaczka Poziomu 3.------
Dyskusja Nadzorców
------Wzywam natychmiastowe głosowanie. - O5-2

GŁOSOWANIE W SPRAWIE WPROWADZENIA DYREKTYWY PROTOKOŁU ENNUI:

| ZA: 6 | PRZECIW: 6 | WSTRZYMANO: 1 |
STATUS: Odrzucono


Zagłosuje ZA z zastrzeżeniem, że Protokół Ennui zostanie zlikwidowany natychmiast po użyciu. Nie jest to narzędzie, którego powinniśmy używać, ale uważam, że w obecnej sytuacji nie mamy innego wyboru. - O5-9


------


GŁOSOWANIE W SPRAWIE WPROWADZENIA DYREKTYWY PROTOKOŁU ENNUI DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:

| ZA: 7 | PRZECIW: 6 | WSTRZYMANO: 0 |
STATUS: ZatwierdzonoSkuteczność Protokołu Ennui nie może być kwestionowana. Ci, którzy wcześniej wątpili w jego skuteczność, powinni teraz zmienić wobec niego zdanie. - O5-2


-----


GŁOSOWANIE W SPRAWIE ZLIKWIDOWANIA PROTOKOŁU ENNUI:

| ZA: 5 | PRZECIW: 5 | WSTRZYMANO: 3 |
STATUS: OdrzuconoTego rodzaju manipulacje głosowaniami zagrażają celom istnienia rady. - O5-9Dostępne Pliki:

Historia.ascO ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported